1. Dyrektor szkoły: Zaik Krzysztof – chemia, biologia
 2. Zastępca dyrektora: Szwałek Zenona – informatyka, technika
 3. Babilas Liliana – pedagog specjalny, logopeda, doradca zawodowy
 4. Basista - Krępuszewska Mirela – j. polski, informatyka
 5. Bloch Barbara - pedagog specjalny, gimnastyka korekcyjna
 6. Charysz Beata - pedagog specjalny
 7. Chmielewska Małgorzata - geografia, informatyka
 8. Cyganek Karolina - edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
 9. Ficek Justyna – matematyka, informatyka
 10. Filar Ewa – bibliotekarz, informatyka
 11. Forajter Michalina - reedukator, pedagog specjalny
 12. Gacka Lesław - fizyka, matematyka
 13. Mandrela Agata - pedagogika wczesnoszkolna, logopeda
 14. Gucwa Irena – bibliotekarz, technika, informatyka, pedagog specjalny, wychowawca świetlicy
 15. Gumulak Katarzyna – j. polski, pedagog specjalny, terapia pedagogiczna
 16. Hlubek-Śpiewok Beata – muzyka, wdż, pedagog specjalny
 17. Hoła Ewa – w-f, pedagogika wczesnoszkolna,
 18. Jankowska Barbara - pedagog specjalny, terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna
 19. Jochimska Jolanta – religia, etyka, terapia pedagogiczna, wychowanie do życia w rodzinie
 20. Juraszczyk - Bogocz Agata - język niemiecki, surdopedagog
 21. Kozieł Maria - pedagogika wczesnoszkolna, matematyka, terapia pedagogiczna
 22. Kula-Fizia Ewa – j. angielski, j. francuski, edukacja wczesnoszkolna
 23. Kukułka Maria - matematyka, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie
 24. Kurasz-Szyszka Danuta – j. polski, informatyka
 25. Kuś Marzena - j. francuski, pedagog specjalny, język angielski
 26. Niwelt Karina – j. polski, pedagog specjalny, terapia pedagogiczna
 27. Owsianko Małgorzata – w-f, pedagogika wczesnoszkolna, bibiotekarstwo
 28. Pawela Marta - edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
 29. Rarot-Szweda Żaneta – plastyka, zajęcia artystyczne, etyka, wychowawca świetlicy
 30. Rydzkowska Mirosława – historia, wos, wdż, muzyka
 31. Sitek Katarzyna - pedagogika wczesnoszkolna
 32. Smolarz Bożena - pedagogika wczesnoszkolna
 33. Surma Ewa - pedagog specjalny, doradca zawodowy, pedagog szkolny, terapia pedagogiczna
 34. Szczechowiak Katarzyna - eukacja wczesnoszkolna, język angielski, logopeda
 35. Szczepanik Monika - w-f, pedagog specjalny
 36. Szweda Miroslaw - w-f, surdopedagog,
 37. Szulik-Pomykoł Kinga - pedagogika wczesnoszkolna, pedagog specjalny, tyflopedagog, terapia pedagogiczna
 38. Śliwińska Katarzyna - oligofrenopedagog
 39. Święty Katarzyna - religia, oligofrenopedagog
 40. Tatera Lidia - edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
 41. Tengler - Totoś Anna - pedagog specjalny,
 42. Waleczek Barbara - oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna
 43. Wieczorek Jan - historia, wos
 44. Wiosna Danuta – biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, pedagogika wczesnoszkolna, pedagog specjalny
 45. Zaik Agnieszka –biologia, chemia, geografia
 46. Zimny Martyna - wychowawca świetlicy
 47. Zmarzlik Mariola - informatyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

 Wychowawcy

Klasa I A - mgr 

Klasa I B - mgr

Klasa I c - mgr

Klasa I d - mgr

Klasa II A - mgr Maria Kozieł

Klasa II B - mgr Agata Grabowska

Klasa II C - mgr Marta Pawela

Klasa II D - mgr Kinga Szulik - Pomykoł

Klasa III A - mgr Lidia Tatera

Klasa III B - mgr Barbara Jankowska

Klasa III C - mgr Danuta Wiosna

Klasa IV A - mgr Patrycja Rusin

Klasa IV C - mgr inż. Maria Kukułka

Klasa VI A - mgr Karina Niwelt

Klasa VI B - mgr Mirela Basista - Krępuszewska

Klasa VII A - mgr Katarzyna Gumulak

Klasa VII B - mgr Małgorzata Chmielewska

Klasa VIII A - mgr inż. Justyna Ficek

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach