Kadra pedagogiczna

 1. Dyrektor szkoły: Zaik Krzysztof – chemia, biologia
 2. Zastępca dyrektora: Szwałek Zenona – informatyka, technika
 3. Babilas Liliana – pedagog specjalny, logopeda, doradca zawodowy
 4. Basista - Krępuszewska Mirela – j. polski, informatyka
 5. Chmielewska Małgorzata- geografia, informatyka
 6. Czaniecki Zbigniew - wychowanie fizyczne
 7. Danielski - Busch Zygmunt - język niemiecki
 8. Ficek Justyna – matematyka, informatyka
 9. Filar Ewa – bibliotekarz, informatyka
 10. Grabowska Agata - pedagogika wczesnoszkolna
 11. Gucwa Irena – bibliotekarz, technika, informatyka, pedagog specjalny, wychowawca świetlicy
 12. Gumulak Katarzyna – j. polski, pedagog specjalny
 13. Hlubek-Śpiewok Beata – muzyka, zajęcia artystyczne, wdż, pedagog specjalny
 14. Hoła Ewa – w-f, pedagogika wczesnoszkolna,
 15. Jankowska Barbara - pedagog specjalny, terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna,
 16. Jochimska Jolanta – religia, etyka, terapia pedagogiczna, wychowanie do życia w rodzinie
 17. Kaznocha Przemysław - fizyka
 18. Kozieł Maria - pedagogika wczesnoszkolna, matematyka, terapia pedagogiczna
 19. Kula-Fizia Ewa – j. angielski, j. francuski, edukacja wczesnoszkolna
 20. Kurasz-Szyszka Danuta – j. polski, informatyka
 21. Kuś Marzena- j. francuski, pedagog specjalny, język angielski
 22. Niwelt Karina – j. polski, pedagog specjalny
 23. Owsianko Małgorzata – w-f, pedagogika wczesnoszkolna, bibiotekarstwo
 24. Pawela Marek - religia
 25. Pawela Marta - edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
 26. Rarot-Szweda Żaneta – plastyka, zajęcia artystyczne, etyka, wychowawca świetlicy
 27. Rydzkowska Mirosława – historia, wos, wdż, muzyka
 28. Sitek Katarzyna - pedagogika wczesnoszkolna
 29. Smolarz Bożena - pedagogika wczesnoszkolna
 30. Surma Ewa- pedagog specjalny, doradca zawodowy, pedagog szkolny, terapia pedagogiczna
 31. Szczepanik Monika - w-f, pedagog specjalny
 32. Szweda Miroslaw - w-f, surdopedagog,
 33. Szulik-Pomykoł Kinga - pedagogika wczesnoszkolna, pedagog specjalny, tyflopedagog, terapia pedagogiczna
 34. Tatera Lidia - edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
 35. Wiosna Danuta – biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, pedagogika wczesnoszkolna, pedagog specjalny
 36. Zaik Agnieszka –biologia, chemia, geografia
 37. Zimny Martyna - wychowawca świetlicy

 Wychowawcy

 

Klasa I A - mgr Maria Kozieł

Klasa I B - mgr Agata Grabowska

Klasa I C - mgr Marta Pawela

Klasa I D - mgr Kinga Szulik - Pomykoł

Klasa II A - mgr Lidia Tatera

Klasa II B - mgr Barbara Jankowska

Klasa II C - mgr Danuta Wiosna

Klasa III A - mgr Bożena Smolarz

Klasa III B - mgr Katarzyna Sitek

Klasa III C - mgr Małgorzata Owsianko

Klasa V A - mgr Karina Niwelt

Klasa V B - mgr Mirela Basista - Krępuszewska

Klasa VI A - mgr Katarzyna Gumulak

Klasa VI B - mgr Małgorzata Chmielewska

Klasa VII A - mgr inż. Justyna Ficek

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach