1. Dyrektor szkoły: Zaik Krzysztof – chemia, biologia
 2. Zastępca dyrektora: Szwałek Zenona – informatyka, technika
 3. Babilas Liliana – pedagog specjalny, logopeda, doradca zawodowy
 4. Basista - Krępuszewska Mirela – j. polski, informatyka
 5. Bloch Barbara - pedagog specjalny, gimnastyka korekcyjna
 6. Charysz Anna - wychowawca świetlicy, pedagog specjalny
 7. Charysz Beata - pedagog specjalny
 8. Chmielewska Małgorzata - geografia, informatyka
 9. Cyganek Karolina - edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
 10. Ficek Justyna – matematyka, informatyka
 11. Filar Ewa – bibliotekarz, informatyka
 12. Forajter Michalina - reedukator, pedagog specjalny
 13. Gacka Lesław - fizyka, matematyka
 14. Mandrela Agata - pedagogika wczesnoszkolna, logopeda
 15. Gucwa Irena – bibliotekarz, technika, informatyka, pedagog specjalny, wychowawca świetlicy
 16. Gumulak Katarzyna – j. polski, pedagog specjalny, terapia pedagogiczna
 17. Hlubek-Śpiewok Beata – muzyka, wdż, pedagog specjalny
 18. Hoła Ewa – w-f, pedagogika wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna
 19. Jankowska Barbara - pedagog specjalny, terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna
 20. Jochimska Jolanta – religia, etyka, terapia pedagogiczna, wychowanie do życia w rodzinie
 21. Juraszczyk - Bogocz Agata - język niemiecki, surdopedagog
 22. Kozieł Maria - pedagogika wczesnoszkolna, matematyka, terapia pedagogiczna
 23. Kula-Fizia Ewa – j. angielski, j. francuski, edukacja wczesnoszkolna
 24. Kukułka Maria - matematyka, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie
 25. Kustoś Danuta – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 26. Kuś Marzena - j. francuski, pedagog specjalny, język angielski
 27. Niwelt Karina – j. polski, pedagog specjalny, terapia pedagogiczna
 28. Musiałek Joanna - technika, informatyka
 29. Owsianko Małgorzata – w-f, pedagogika wczesnoszkolna, bibiotekarstwo
 30. Pawela Marta - edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
 31. Rarot-Szweda Żaneta – plastyka, zajęcia artystyczne, etyka, wychowawca świetlicy
 32. Rusin Patrycja - język angielski, historia, wos
 33. Rydzkowska Mirosława – historia, wos, wdż, muzyka
 34. Sitek Katarzyna - pedagogika wczesnoszkolna
 35. Smolarz Bożena - pedagogika wczesnoszkolna
 36. Surma Ewa - pedagog specjalny, doradca zawodowy, pedagog szkolny, terapia pedagogiczna
 37. Szczechowiak Katarzyna - eukacja wczesnoszkolna, język angielski, logopeda
 38. Szczepanik Monika - w-f, pedagog specjalny, gimnastyka korekcyjna
 39. Szulik-Pomykoł Kinga - pedagogika wczesnoszkolna, pedagog specjalny, tyflopedagog, terapia pedagogiczna
 40. Śliwińska Katarzyna - oligofrenopedagog
 41. Świąder Wioletta religia
 42. Tatera Lidia - edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
 43. Tengler - Totoś Anna - pedagog specjalny,
 44. Waleczek Barbara - oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna
 45. Wieczorek Jan - historia, wos
 46. Wiosna Danuta – biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, pedagogika wczesnoszkolna, pedagog specjalny
 47. Zaik Agnieszka –biologia, chemia, geografia
 48. Zimny Martyna - wychowawca świetlicy
 49. Zmarzlik Mariola - informatyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

 Wychowawcy

Klasa IA - mgr Maria Kozieł

Klasa IB - mgr Agata Mendrela

Klasa IC - mgr Kinga Szulik - Pomykoł

Klasa IIA - mgr Martyna Zimny

Klasa IIB - mgr Barbara Jankowska

Klasa IIC - mgr Lidia Tatera

Klasa IID - mgr Danuta Wiosna

Klasa IIIA - mgr Katarzyna Sitek

Klasa IIIB - mgr Bożena Smolarz

Klasa IIIC - mgr Katarzyna Szczechowiak

Klasa IIID - mgr Małgorzata Owsianko

Klasa IV A - mgr M. Rydzkowska

Klasa IVB - mgr Ewa Kula - Fizia

Klasa IVC - mgr Marta Pawela

Klasa IVD - mgr Beata Hlubek - Śpiewok

Klasa VA - mgr Justyna Ficek

Klasa VB - mgr Żaneta Rarot - Szweda

Klasa VC - mgr Jan Wieczorek

Klasa VIA- mgr Patrycja Rusin

Klasa VIC - mgr inż. Maria Kukułka

Klasa VIII A - mgr Karina Niwelt

Klasa VIII B - mgr Mirela Basista - Krępuszewska

 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach