#Rok dla Niepodległej #Szkoła Pamięta

"Wolność kocham i rozumiem ,wolności oddać nie umiem..." konkurs literacko-plastyczny dla kl. VII I VIII na temat czym dla młodego pokolenia jest wolność, patriotyzm i niepodległość.


Niepodległa przez wieki - prace plastyczno-techniczne z datami najważniejszych wydarzeń w historii Polski - kl. IV c

Obraz przedstawia plakat 100 lecie Powstań Śląskich

Rok szkolny 2019/2020

  1. 8 listopada 2019 roku, w kolejną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w południe zaśpiewamy „Mazureka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu” zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa”  które zorganizowało wspólne śpiewanie na 6 kontynentach! 

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 36 im. Czesława Miłosza rozpoczęła realizację projektu pod tytułem „Drogi do niepodległości wiodły przez ...” . Najistotniejszą sprawą podkreślaną w projekcie jest oczywiście stulecie odzyskania niepodległości ale nasze działania służą także eksponowaniu wszystkich działań, które także w późniejszych latach wiązały się z utrzymaniem i walką o niepodległość Polski. Projekt kończy się w roku szkolnym 2018/2019.
W ramach projektu zostały już zrealizowane:
1. Uroczysta akademia rozpoczynająca obchody 100- lecia niepodległości - XI 2017
2. Praca komputerowa na temat symboli narodowych - XI 2017
3. Audycja na temat wprowadzenia stany wojennego - XII 2017
4. Rozpoczęto w gazetce szkolnej umieszczanie informacji na temat postaci związanych z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. – cykl kończy się w czerwcu 2018 konkursem.
5. Przygotowano apel na temat wyzwolenia obozu w Oświęcimiu i marszu śmierci
I 2018
6. Wykonano gazetkę na temat Powstania Styczniowego. I 2018
7. Przygotowano audycję i gazetkę z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych -III 2018
8. Zorganizowano wycieczkę dla wszystkich uczniów klas trzecich gimnazjum do obozu w Oświęcimiu.
9. Przygotowano gazetkę na temat kompozytorów, których twórczość podkreślała polską tradycję - II 2018
Działania, które zostaną podjęte:
1. Prezentacja w na terenie szkoły wystawy z Muzeum w Rybniku „Przełomowy rok 1922” – dotyczącej powstań śląskich - IV 2018
2. Apel na temat uchwalenia Konstytucji 3- go Maja - IV 2018
3. Audycja na temat Powstań Śląskich - IV 2018
4. Szkolna wycieczka do Warszawy: lekcja muzealna w Muzeum Wojska Polskiego „Drogi do niepodległości”, Zwiedzanie Muzeum Polin, Spacer po starym Mieście - IV 2018
5. Konkursy o symbolach narodowych (fladze, godle, hymnie) – różnorodne, przygotowywanie kotylionów – klasy 1-3 szkoły podstawowej - IV/V 2018
6. Prezentowanie na terenie szkoły wystawy „Wojciech Korfanty – współtwórca II Rzeczpospolitej” wypożyczonej z Państwowego Archiwum w Katowicach - V- VI 2018
7. Tydzień Regionalny 14-18.04.2018 ( konkursy, warsztaty, prelekcje dotyczące historii ale także kultury małej ojczyzny)
8. Konkurs na temat wybitnych postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. - VI 218
9. Gazetka na temat powstania NZZZ Solidarność
10. Gazetka i audycja na temat wybuchu II wojny światowej
11. Audycja na temat wkroczenia wojsk rosyjskich na terytorium Polski 17 IX 1939
12. Polskie potrawy w literaturze - IX 2018
13. Przygotowywanie kotylionów - X 2018
14. Konkurs na temat wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości X 2018
15. Uroczysta akademia z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę -podsumowanie projektu

 

Prace uczniów

Zdjęcia z Roku dla Niepodległej

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach