Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.00

Telefon: 324255411

Wychowawcy świetlicy:

 • Agnieszka Zaik
 • Żaneta Rarot-Szweda
 • Martyna Zimny
 • Maria Kukułka
 • Mirosław Szweda
 • Danuta Kurasz - Szyszka
 • Małgorzata Chmielewska

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Świetlica w roku szkolnym 2020/2021

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Świetlica w roku szkolnym 2019/2020

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Świetlica w roku szkolnym 2018/2019

------------------------------------------------------------------------------------------------

Las oczami dzieci – komunikacja i współpraca poprzez kreatywność.

W ramach projektu unijnego Erasmus+ AKCJA KA 1-Projekt "Fajne dzieciaki" o nr 2018-1-PL01-KA101-049731 realizowanego w naszej szkole od 01.09.2018 do 31.10.2019, w dniu 22 marca odbyły się warsztaty z tworzenia mikro – lasu w szkle.

Celem warsztatów było:

 • kształtowanie u dzieci umiejętności wspólnej pracy w życzliwej atmosferze

 • rozwijanie pozytywnych relacji w grupie

 • wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i starszymi uczniami

 • przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom

 • rozbudzanie kreatywności u dzieci oraz wprowadzenie ich w świat wartości estetycznych

W warsztatach uczestniczyły przedszkolaki, dzieci zapisane do świetlicy szkolnej oraz uczennice klasy 8b.

 

Projekt eTwinning - "Atlas dziecięcych motyli"

 

"Słowem i gestem"

Podczas zajęć świetlicowych w listopadzie i grudniu w świetlicy szkolnej Pani Martyna Zimny i Żaneta Rarot - Szweda wykorzystały technikę dramy poznaną na szkoleniu w Barcelonie, które odbyło sie przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ , Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Projekt "Fajne dzieciaki" nr 2018-1-PL01-KA101-049731 (czas realizacji od 01.09.2018 do 31.10.2019. Kwota dofinansowania: 45558,00 EUR). Nauczycielki przeprowadziły serię zabaw „słowem i gestem”, które pozwoliły na budowanie właściwych postaw wobec dzieci z niepełnosprawnościami, problemami emocjonalnymi czy też dziećmi o innym kolorze skóry. Zabawy pokazały uczestnikom  jak w przyjemny i ciekawy sposób można nauczyć się pozytywnych wzorców zachowań, a jakich zachowań należy się wystrzegać. Proste ćwiczenia pozwoliły także uczestnikom wczuć się w rolę osoby wykluczonej, nie lubianej, a nawet nękanej. Dzieci dzięki serii zaproponowanych zajęć i nauczyły się empatii, akceptacji i tolerancji. 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach