Bezpieczeństwo w Internecie

Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie

 1. Pamiętaj, że w Internecie nie wiesz z kim tak naprawdę rozmawiasz.
 2. Nie przeglądaj stron oznaczonych ostrzeżeniami o nieodpowiedniej treści.
 3. Nie podawaj danych osobowych. Posługuj się Nickiem czyli internetową ksywką.
 4. Nie klikaj na podejrzane linki. Nigdy nie otwieraj podejrzanych załączników, gdyż mogą one zawierać wirusy.
 5. Nie udostępniaj haseł. Dbaj o swoje hasło jak o największą tajemnice. Pamiętaj aby było ono trudne do zgadnięcia.
 6. Włącz zaporę sieciową.
 7. Zainstaluj program antywirusowy.
 8. Z rozwagą pobieraj pliki z Internetu. Pobieraj tylko legalne pliki.
 9. Nigdy nie wysyłaj swoich zdjęć nieznajomym, ponieważ nie wiesz jakie oni mają zamiary.
 10. Publikując treści w Internecie, rób to z poszanowaniem godności innych ludzi. Nie udostępniaj plików nie należących do Ciebie.
 11. Pamiętaj o stosowaniu Netykiety. Szanuj innych użytkowników Internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz  żeby oni traktowali Ciebie. Nie hejtuj, nie obrażaj, nie troluj.
 12. Wycisz telefon na lekcjach.
 13. Bezpiecznie korzystaj z WI-FI.
 14. Jeżeli zobaczysz w Internecie coś, co Cię zaniepokoi, powiedz o tym komuś z zaufanych dorosłych

 

Bezpieczny Internet - kilka dobrych rad dla młodzieży

Ostrożnie ze zdjęciami. Publikuj te zdjęcia, które później nie przyniosą Ci wstydu i nie narażą na sytuacje zagrożenia. Zanim zamieścisz odważne zdjęcie pamiętaj, że mogą je zobaczyć nie tylko znajomi, ale również odwiedzający Twój profil potencjalni pracodawcy, rodzina, współpracownicy czy przełożeni. (portal NK)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech Rafał Wiewiórowski radzi: Trzeba szczególnie uważać przy umieszczaniu zdjęć zbiorowych, np. klasowych, bo dysponujemy nie tylko naszym wizerunkiem, ale również danymi osobowymi innych osób.Trzeba być szczególnie ostrożnym, gdy publikowane zdjęcia dotyczą np. rodzin prokuratorów, policjantów czy adwokatów. Takie osoby nie są zainteresowane ujawnieniem informacji o sobie, także takich, jak np. to, do którego przedszkola chodzi ich dziecko.
Nie powinno się oznaczać (czyli tagować) osób na zdjęciach zbiorowych, jeśli sfotografowane osoby się na to nie godzą.

 

Zagrożenia wynikające z niekontrolowanego korzystania przez dzieci z sieci Internet

Dostępność do sieci Internet w ostatnich latach stała się bardzo powszechna. Użytkownicy Internetu mają możliwość dotarcia do informacji zgromadzonych na komputerach całego świata. Stanowi on bogate i łatwo dostępne źródło wiedzy i rozrywki, a wykorzystanie wyszukiwarki, umożliwia znacznie sprawniejsze docieranie do zawartych na stronach www treści niż poszukiwanie ich w tradycyjnych źródłach informacji, takich jak książka czy czasopismo. Dziecko, poprzez sieć, ma także możliwość kontaktowania się i wymiany poglądów czy informacji, dzięki wykorzystaniu elektronicznej poczty e-mail, grup dyskusyjnych, bądź korzystaniu z jednego z wielu popularnych komunikatorów np. Gadu-Gadu. Lista korzyści, jakie płyną z dostępu do Internetu, jest więc bardzo długa.

Oprócz pozytywnych i użytecznych aspektów Internetu, korzystanie z globalnej sieci komputerowej niesie za sobą również wiele zagrożeń, na które narażeni są zwłaszcza najmłodsi jej użytkownicy. Na powagę problemu wpływa fakt, że wiele dzieci, korzystających z Internetu nie jest świadomych czyhających na nie niebezpieczeństw, a nierozważne i nieumiejętne użytkowanie sieci może być powodem trudno odwracalnych zmian w psychice dziecka lub przykrych konsekwencji dla jego opiekunów.

Uzależnienie od Internetu

Internet umożliwia dziecku dostęp do wspaniałego w jego wyobrażeniu, ekscytującego świata informacji, gier i filmów. Działając jak „narkotyk” powoduje, że spędza ono w sieci coraz więcej czasu, którego zaczyna mu brakować na naukę, aktywny odpoczynek, rozmowy z rodzicami czy kontakty z rówieśnikami. Z czasem, dziecko może przestać odczuwać potrzebę bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, zastępując go rozmowami on-line. W skrajnych przypadkach, młody człowiek zaczyna tak bardzo utożsamiać się z wirtualną rzeczywistością, że traci kontakt z realnym światem. Narasta u dziecka przekonanie, że czas spędzony poza siecią jest czasem straconym. Badania psychologiczne wykazują, że niekontrolowane korzystanie z Internetu może mieć podobny wpływ na kondycję psychiczną i fizyczną człowieka jak narkotyki, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami natury socjalnej i zdrowotnej.

Kontakt z pedofilami

Pedofile działają wszędzie tam, gdzie łatwo mogą znaleźć ofiarę, nie demaskując swoich prawdziwych zamiarów. Nawiązują poprzez sieć Internet pozornie niewinne kontakty z dziećmi, korzystając z popularnych komunikatorów lub tak lubianej przez młodych ludzi formy porozumiewania się i wymiany poglądów jak czaty. Starają się stopniowo zdobywać sympatię i zaufanie dziecka. Często wykorzystują naiwność swojej potencjalnej ofiary oraz fakt, że rozmówcy się nie widzą, podając się za zupełnie inne osoby niż są w rzeczywistości. Mogą udawać rówieśnika lub „dobrego wujka”, który, w przeciwieństwie do rodziców, wszystko rozumie i akceptuje. Pedofil może także oferować upominki albo pomoc w rozwiązaniu jakichś problemów. W miarę zdobywania zaufania, a nawet sympatii dziecka, zaczyna oswajać je z tematyką seksualności, pokazywać materiały pornograficzne itp. Pedofil potrafi cierpliwie zastawiać swoją „sieć”, aby doprowadzić w końcu do realnego spotkania z dzieckiem, w sprytny sposób manipulując cyberofiarami, tak by nie umiały właściwie zinterpretować płynących z jego strony sygnałów o niebezpieczeństwie i ryzyku. Nawet jednak jeśli do bezpośredniego spotkania rozmówców nie dochodzi, to wirtualny seks z pedofilem dla dziecka jest szkodliwym, pozostawiającym ślady w psychice ofiary przeżyciem.

Kontakt ze stronami zawierającymi treści pornograficzne

Wiele stron internetowych, pod pozornie niewinnymi tytułami, zawiera treści o charakterze pornograficznym. Dziecko może w sposób zupełnie przypadkowy, np. zbierając informacje do szkolnego referatu, dotrzeć do nieodpowiednich dla jego wieku i rozwoju emocjonalnego materiałów.

Kontakt z materiałami propagandowymi sekt

Osoby reprezentujące różnego rodzaju sekty religijne, poprzez sieć, mają ułatwione zadanie przy nawiązywaniu nowych kontaktów. Możliwość nieskrępowanego prezentowania w sieci materiałów o dowolnej treści, a nawet bezpośredniej rozmowy z potencjalnym kandydatem na członka sekty, idealnie nadaje się do przekonywania innych do swojej ideologii i pozyskiwania kolejnych członków. Zauważalny jest wzrost ilości stron www, na których wyżej wymienione zagadnienia podane są w sposób bardzo subtelny i zakamuflowany. Czytając tekst, dziecko-ofiara nawet nie zauważa kiedy zaczyna myśleć kategoriami zgodnymi z założeniami sekty, co często jest pierwszym krokiem do konfliktu i izolacji od jego dotychczasowego środowiska.

Kontakt ze stronami zachęcającymi do używania narkotyków

Dziecko korzystające z sieci może natrafić na informacje propagujące środki odurzające i metody ich pozyskania. Bardzo często zdarza się, że jest to pierwszy kontakt młodego człowieka z tak jawnymi, a zarazem pozbawionymi obiektywizmu informacjami o skutkach zażywania środków odurzających, z którymi dotychczas się nie zetknął. W tym przypadku, sieć Internet może stanowić czynnik zachęcający dziecko do pierwszego zażycia narkotyku.

Nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem

W sieci Internet, bardzo powszechne są oferty sprzedaży pirackiego oprogramowania komputerowego, nagrań muzycznych i filmów, a także przedmiotów pochodzących z kradzieży lub przemytu np. telefonów komórkowych czy podzespołów komputerowych. Dziecko może w sposób zupełnie nieświadomy stać się uczestnikiem nielegalnych transakcji, pociągających za sobą skutki prawne. Nieznajomość prawa nie zwalnia bowiem dziecka lub jego opiekunów z odpowiedzialności karnej za czyny przestępcze.

Nieświadome udostępnianie informacji

Dzieci, często bezkrytycznie udostępniają swoje dane samodzielnie wypełniając rozmaite formularze, umieszczane w witrynach internetowych. Bywa, że bez zastanowienia podają informacje o sobie i swojej rodzinie, zupełnie przypadkowym, nieznanym osobom. Dane te mogą być wykorzystane do celów marketingowych, co skutkuje często zapychaniem naszej skrzynki e-mail oraz domowej skrzynki pocztowej niechcianymi materiałami reklamowymi. W innym przypadku, podanie numeru PIN karty bankomatowej rodziców może być powodem strat finansowych opiekunów dziecka.

Bezkrytyczne korzystanie z informacji

Zasady funkcjonowania sieci Internet powodują, że każdy może bez przeszkód opublikować własną stronę www, z umieszczonymi na niej informacjami, w zasadzie na każdy temat. Odbywa się to praktycznie w sposób niekontrolowany. W sieci, poza nielicznymi serwerami, nie funkcjonuje bowiem instytucja cenzury, która sprawdzałaby rzetelność zamieszczanych na stronach internetowych informacji. Zatem na ogół nie można mieć żadnej pewności, że zawarte na (zwłaszcza prywatnych) stronach www treści są prawdziwe. Nie zawsze wynika to ze świadomego działania autora strony. Często jest przyczyną niesolidności, roztargnienia czy braku kompetencji jej twórcy. Dziecko znajdując w sieci materiały na interesujący go temat często nie potrafi krytycznie ich ocenić lub sprawdzić ich wiarygodności, zwłaszcza że wielu autorów stron www nie ma w zwyczaju podawania źródła pochodzenia informacji, które wykorzystują. W konsekwencji, młody człowiek, bezkrytycznie korzystający z informacji publikowanych na stronach www, może zostać wprowadzony w błąd. Powinien wiedzieć, że chcąc uzyskać rzetelną informację, należy korzystać ze znanych portali edukacyjnych. W nich zamieszcza się odpowiednio sprawdzone opracowania. Specjalne osoby czuwają nad ich poprawnością. Sprawdzone informacje można uzyskać również na stronach profesjonalnych, np. rządowych, znanych instytucji państwowych czy witrynach wyższych uczelni.

Konsekwencje finansowe

Ostatnio, prawdziwą plagą stały się dialery, czyli programy, które wykorzystują nieświadomość użytkowników sieci i instalują się na komputerze, zmieniając numer dostępowy do dostawcy internetowego. Niewinnie wyglądający link (hiperłącze do innej strony), zachęcający do jej otwarcia, potrafi skutecznie uśpić czujność użytkownika Internetu, a dziecko w szczególności. Można je spotkać na ogół na stronach erotycznych, ale także w witrynach z logo i dzwonkami do telefonów komórkowych lub witrynach oferujących pliki MP3. „Zdradliwa aplikacja” powoduje, że zamiast połączyć się przez modem z tanim numerem 0202122, łączymy się z numerem 0700..., a w konsekwencji płacimy nawet do 10 zł za minutę.


Uniknięcie wielu niebezpiecznych dla młodych ludzi sytuacji, na które narażeni są podczas korzystania z sieci Internet jest możliwe tylko wtedy, gdy wyczulimy ich na te zagrożenia i nauczymy właściwych zachowań. Bardzo ważną rolę do spełnienia mają tu nauczyciele. Powinni oni zapoznawać dzieci z elementarnymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Duże znaczenie ma także pedagogizacja rodziców dotycząca tego zagadnienia, gdyż często zupełnie nie zdają sobie oni sprawy, że globalna sieć, oprócz wielu zalet ma też swoją „ciemną stronę”. Należy uświadomić im, że ich rola w tym zakresie nie może ograniczać się tylko do zakupu sprzętu komputerowego i finansowania połączenia z siecią. Powinni stale kontrolować poczynania dziecka w Internecie, tak by komputer i jego możliwości ułatwiały mu życie, a nie były zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju jego osobowości.

Wiele materiałów, dotyczących zagrożeń w sieci i sposobów zapobiegania im, można uzyskać na stronach internetowych. Szczególnie wartościowe i godne polecenia są, moim zdaniem, witryny: www.dzieckowsieci.pl oraz www.junior.dialog.pl. Zawierają one m.in. informacje związane z prowadzoną ostatnio w mediach, ogólnopolską kampanią edukacyjną DZIECKO W SIECI, pokazują skalę problemu i uświadamiają jego znaczenie. Można tam również znaleźć cenne porady i wskazówki psychologów, przeznaczone dla rodziców – opiekunów dziecka. Autorzy zamieścili w nich także poradniki opracowane dla najmłodszych użytkowników sieci Internet.

źródła

http://www.odmn.powiatrawicki.home.pl/odmn/czytelnia/majerb/majerb1.html

K.Paradowski „Internet – korzyści i zagrożenia”, CES Warszawa 2000
K.Pikoń „ABC Internetu”, Helion, Gliwice 1998
J.Śpiewak „Jak działają sieciowi pedofile”, www.kidprotect.pl/index.php?module=3&item=14
P.Jaros „Między prawem a bezprawiem”, www.brpd.gov.pl/internetrzecznik.html
E.Woźniak „Ciemna strona Internetu”, www.wom.opole.pl/dla_nauczycieli/ciemna_strona_internetu.doc

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach