Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 posiada wiele certyfikatów:

 1. WF z Klasą
 2. Godzina Kodowania
 3. Szkoła Współpracy
 4. Bezpieczne Wakacje
 5. Lepsza Szkoła
 6. Bezpieczna Szkola - Bezpieczny Uczeń
 7. Szkoła Promująca Zdrowie
 8. Klapki dla Gambii
 9. Zielona Flaga
 10. Szkoła Promujaca Czytelnictwo
 11. Bądźmy Poszukiwaczami Autorytetu
 12. EU Code Week 2019
 13. Wychowanie przez czytanie
 14. Drużyna Energii
 15. Zdrowo i Sportowo
 16. Godziny Wychowawcze ze Światem
 17. Ogólnopolski projek Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"
 18. Certyfikat akcji "Zdrowo i sportowo"
 19. Certyfikat za udział w międzynarodowym święcie edukacji w naturze "Dzień pustej klasy"
 20. Placówka Promująca Czytanie
 21. Odznaka jakości za projekt English is Easy Peasy
 22. W świecie bajek

Akcje szkolne

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach