Szkoła Podstawowa nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku

 

Nasza szkoła jest 8-letnią szkołą publiczną, która realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów.

 

Napisali o nas.....

XIX Lekkoatletyczne Halowe Mistrzostwa Rybnika

Uczniowie stworzyli piękne kartki z życzeniami. Ukraińcy nie kryli wzruszenia

Nauczyciele z SP 36 odbyli kurs w Rzymie

SP36 Rybnik: „Żonkile – Łączy nas pamięć”

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach