HISTORIA SZKOŁY SP 36

Początki obecnej Szkoły Podstawowej nr 36 w Rybniku - Boguszowicach sięgają roku 1988, kiedy to rozpoczęto budowę przyszłej placówki oświatowej, finansowanej początkowo przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Pod zabudowę przeznaczono teren o powierzchni ponad 3 hektarów, powierzchnię budynku szkolnego zaprojektowano na 4500 metrów kwadratowych.  Generalnym wykonawcą była wówczas Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim. Prace trwały do 1991 roku. Po blisko trzyletniej przerwie
w budowie, od maja 1994 roku kontynuowano prace budowlane. Finansowaniem dalszej budowy zajął się Urząd Miasta Rybnika, generalnym wykonawcą była korporacja budowlana „Fadom” w Żorach, a podwykonawcą Spółka „Magnat”. Głównym autorem projektu jest mgr inż. Wiesław Kozioł.

Dnia 1 września 1997r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły, która otrzymała numer 36. Szkoła została poświęcona przez dziekana Rudolfa Myszora.  Naukę rozpoczęło wówczas 700 uczniów w 27 oddziałach. Grono pedagogiczne liczyło 40 nauczycieli. Dyrektorem szkoły został mgr Artur Mielczarek.

Minęły dwa lata i nastąpił przełomowy rok szkolny 1999/2000 – rok zmian oświatowych. Wejście w życie nowej reformy oświaty dało początek Gimnazjum nr 7, które współistniało w jednym budynku razem ze Szkołą Podstawową nr 36. Społeczność szkoły liczyła wówczas 569 uczniów w 22 oddziałach (w tym 8 oddziałów gimnazjum, w których uczyło się 222 uczniów). W skład grona pedagogicznego wchodziło 44 nauczycieli.  Na czele SP36 stanęła mgr Lidia Moc, zaś G7 było kierowane przez dotychczasowego dyrektora podstawówki – mgr Artura Mielczarka.

Rok szkolny 2000/2001 był ostatnim rokiem pracy i nauki w szkole podstawowej, gdyż od września 2001 r. w budynku pozostało tylko gimnazjum. W roku szkolnym 2001/2002 stanowisko dyrektora gimnazjum na okres jednego roku objęła mgr Lidia Moc. Z kolei od września 2002 roku placówką kieruje mgr inż. Krzysztof Zaik, wówczas z dwiema wicedyrektorkami: mgr Zenoną Szwałek i mgr Lidią Moc (w 2007 roku także funkcję wicedyrektora pełnił mgr Mirosław Szweda). Obecnie jest jedna wicedyrektor – mgr Zenona Szwałek.

W roku szkolnym 2005/2006 po raz pierwszy otwarta została I klasa integracyjna i był to także rok, w którym do gimnazjum uczęszczało najwięcej uczniów. Społeczność liczyła 675 uczniów w 25 oddziałach. W latach 2007 - 2010 w szkole było 6 oddziałów integracyjnych. Od 2007 roku liczba uczniów systematycznie zmniejszała się, a tym samym i liczba oddziałów integracyjnych.  Z dniem 1 września 2008 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku.

W roku szkolnym 2012/2013 utworzyła się I klasa sportowa, o profilu lekkoatletycznym. Szkoła posiadała już dużą salę gimnastyczną. Jednakże rozwojowi sportu sprzyjało jeszcze bardziej nowe, dobrze wyposażone boisko, powstałe w miejscu dotychczas funkcjonującego, ale niespełniającego wymagań współczesności obiektu sportowego. Uroczyste otwarcie tego wielofunkcyjnego boiska nastąpiło 10 czerwca 2014 roku.

Rok 2016/2017 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjum. Wtedy uczyło się w szkole 422 uczniów w 17 oddziałach, w tym były 3 klasy integracyjne.

Rok 2017 przyniósł nieoczekiwane zmiany. Reforma systemu oświaty wprowadziła likwidację gimnazjów i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej. Tym samym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 powróciło do swej początkowej nazwy – Szkoły Podstawowej nr 36.

Od roku szkolnego 2017/18 nie przeprowadza się rekrutacji do klas I dotychczasowego gimnazjum, zatem obecnie placówka liczy 11 oddziałów i 285 uczniów gimnazjum, 2 klasy integracyjne, 8 oddziałów i 177 uczniów szkoły podstawowej. Łącznie 19 oddziałów i 462 uczniów.

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole uczyło się 414 uczniów. Był to ostatni rok funkcjonowania gimnazjum, w którym uczyło się 127 gimnazjalistów w ostatnich 5 klasach III gimnazjum, w tym była jedna klasa integracyjna. W szkole podstawowej natomiast uczyło sie wtedy 287 uczniów. Utworzono 3 klasy pierwsze (w tym 1 klasę integracyjną), były 3 klasy drugie, 2 klasy czwarte, 2 klasy piąte, 1 klasa szósta oraz 2 klasy 8 (w tym jedna klasa 8 dwujęzyczna)

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła liczyła tylko 311 uczniów uczących się w 15 klasach. W tym roku szkolnym w szkole funkcjonowało 12 klas ogólnodostępnych i 3 integracyjne. W szkole pracowało wówczas 37 nauczycieli.

Rok szkolny 2020/2021 przyniósł wzrost liczby uczniów. Liczba uczniów wynosiła 404, którzy uczyli się w 18 klasach, 13 ogólnodostępnych i 5 integracyjnych. Liczba nauczycieli zatrudnionych w tym roku sw szkole wzrosła do 44.

W roku szkolnym 2021/2022 również nastąpił wzrost liczby uczniów. Obecnie uczy się ich w placówce 452. Uczą się w 21 oddziałach. Jest obecnie 15 klas ogólnodostępnych i 7 integracyjnych. Po 4 oddziały w klasach 1-3, 3 oddziały w klasach 4, po 2 oddziały w klasach 5, 7 i 8. Nie ma obecnie klasy szóstej. Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 51.

 

Ważniejsze wydarzenia w historii szkoły:

 • Rozpoczęcie budowy szkoły (1988)
 • Uroczyste otwarcie i poświęcenie szkoły SP36 w Rybniku – Boguszowicach (1.09.1997)
 • Rok szkolny 1999/2000 – rok zmian oświatowych i początek Gimnazjum nr 7 
 • Otwarcie sali gimnastycznej o powierzchni 800 m2 (28.11.2001)
 • Pierwszy egzamin gimnazjalny, który pisało 210 uczniów z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych (14 i 15 maja 2002),
 • Pierwsza klasa integracyjna (1.09. 2005)
 • Nadanie szkole imienia Czesława Miłosza (7.03.2007)
 • Zmiana nazwy szkoły z dniem 1 września 2008 roku (Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku)
 • Modernizacja szkoły związana z budową windy dla osób niepełnosprawnych (2009)
 • Uroczyste otwarcie boiska szkolnego (10.06.2014)
 • Powstanie szkolnej gazetki „Przystanek 7”
 • Zmiana nazwy gazetki na „Sześć do kwadratu” (2017)
 • Rok 2017 - reforma systemu oświaty i likwidacja gimnazjów, przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej
 • Ostatni półmetek klas II gimnazjum (13.02.2018)
 • Rok szkolny 2018/2019 ostatni rok funkcjonowania gimnazjum
 • 17 czerwca 2019 wspólny komers klas III gimnazjum i klas VIII szkoły podstawowej
 • Rok szkolny 2019/2020 to pierwszy rok funkcjonowania ośmioletniej szkoły podstawowej
 • W marcu 2020 roku z powodu pandemii COVID - 19 w szkołach wprowadzono zdalne nauczanie, które trwało do końca roku szkolnego, a nastepnie od 26 października 2020 roku do 31 maja 2021 roku
 • Obchody 15-lecia projektów unijnych w naszej szkole (2007-2022)
Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach