Zebrania, konsultacje pedagogiczne

Terminy konsultacji pedagogicznych:
08.10.2019 r., 10.12.2019 r., 10.03.2020 r., 21.04.2020 r., 09.06.2020 r. w godzinach od 15.00 do 16.00

Zebrania z rodzicami:
16.09.2019 r., 12.11.2019 r., 04.02.2020 r., 18.05.2020 r.

Dodatkowe dni wolne: 14.10.2019, 31.10.2019, 02.01.2020,  03.01.2020, 04.05.2020, 01.06.2020, 12.06.2020, 19.06.2020

 

 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach