Zebrania, konsultacje pedagogiczne

Terminy konsultacji pedagogicznych:

W godzinach od 16.00 do 17.00

11.10.2022 r.

13.12.2022 r.

10.01.2023 r.

14.03.2023 r.

04.04.2023 r.

06.06.2023 r.

Zebrania z rodzicami:

06.09.2022 r.
08.11.2022 r.

07.02.2023 r.

09.05.2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ustalone przez szkołę w roku szkolnym 2022/2023:

31.10.2022 r.

02.01.2023 r.

02.05.2023 r.

23.05.2023 r. egzamin ósmoklasisty

24.05.2023 r. egzamin ósmoklasisty

25.05.2023 r. egzamin ósmoklasisty

01.06.2023 r.

16.06.2023 r.

Ponadto ustawowymi dniami wolnymi są:

01.11.2022 r. – Wszystkich Świętych

11.11.2022 r. - Narodowe Święto Niepodleglości

23 -31 grudnia 2022 r. - Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2023 r. – Nowy Rok

06.01.2023 r. - Święto Trzech Króli

16.01 – 27.01.2023 r. - Ferie zimowe

06.04 - 11.04.2023 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

1.05.2023 r. –Święto Pracy

3.05.2023 r. - Święto Konstytucji 3 Maja

08.06.2023 r. - Boże Ciało

24.06 - 31.08.2023 r. - Ferie letnie

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach