Zebrania, konsultacje pedagogiczne

Terminy konsultacji pedagogicznych:

W godzinach od 16.00 do 17.00

10.10.2023 r.

14.11.2023 r.

12.12.2023 r.

12.03.2024 r.

09.04.2024 r.

04.06.2024 r.

Zebrania z rodzicami:

12.09.2023 r.
23.01.2024 r.

07.05.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ustalone przez szkołę w roku szkolnym 2023/2024:

13.10.2023 r.

02.11.2023 r.

02.05.2024 r.

14.05.2024 r.

15.05.2024 r.

16.05.2024 r.

31.05.2024 r.

03.06.2024 r.

Ponadto ustawowymi dniami wolnymi są:

01.11.2023 r. – Wszystkich Świętych

11.11.2023 r. - Narodowe Święto Niepodleglości

23 -31 grudnia 2023 r. - Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2024 r. – Nowy Rok

06.01.2024 r. - Święto Trzech Króli

29.01 – 11.02.2024 r. - Ferie zimowe

28.03- 02.04.2024 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

1.05.2024 r. –Święto Pracy

3.05.2024 r. - Święto Konstytucji 3 Maja

30.05.2024 r. - Boże Ciało

22.06 - 31.08.2024 r. - Ferie letnie 


 

 


 

Jak mądrze kontrolować aktywność swoich pociech w sieci?

Nie zagub dziecka w sieci


 

Nieodpłatna pomoc prawna

Miasta Rybnika działa 5 punktów nieodpłatnego poradnictwa, w tym 3 nieodpłatnych porad prawnych oraz 2 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku i złożą stosowne oświadczenie. W ramach dyżurów świadczona jest pomoc prawna także specjalistyczna z zakresu prawa rodzinnego, karnego i mediacji.

Zapisy na porady prawne prowadzone są w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika pod numerem telefonu: 32 43 92 239 lub mailowo: pomocprawna@um.rybnik.pl

Szczegóły funkcjonowania punktów

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach