Zebrania, konsultacje pedagogiczne

Terminy konsultacji pedagogicznych:

- w godzinach od 16.00 do 17.00

12.10.2021 r.

07.12.2021 r.

08.03.2022 r.

12.04.2022 r.

Zebrania z rodzicami:

1-2.09.2021 r.
09.11.2021 r.

25.01.2022 r.

17.05.2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ustalone przez szkołę w roku szkolnym 2021/2022: 

02.11.2021 r.

12.11.2021 r.

02.05.2022r.

24.05.2022 r.

25.05.2022 r.

26.05.2022 r.

01.06.2022 r.

17.06.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty: 24.05-26.05.2021 r.

24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,

25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,

26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Ponadto ustawowymi dniami wolnymi są:

01.11.2021 r. – Wszystkich Świętych

11.11.2021 r. - Narodowe Święto Niepodleglości

23 -31 grudnia 2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2022 r. – Nowy Rok

06.01.2022 r. - Święto Trzech Króli

14.02 – 27.02.2022 r. - Ferie zimowe

14.04 - 19.04.2022 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

1.05.2022 r. –Święto Pracy

3.05.2022 r. - Święto Konstytucji 3 Maja

16.06.2022 r. - Boże Ciało

25.06 - 31.08.2022 r. - Ferie letnie

 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach