Obiady

  1. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł.
  2. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
  3. Rodzic jest zobowiązany do odbioru rozliczenia miesięcznego, które jest podawane w aplikacji ePrzedszkole.com.pl do piątego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
  4. Należności należy wpłacać do piętnastego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym.
  5. Nieobecności należy zgłaszać codziennie do godziny 8.00 lub gdy nieobecność dotyczy dnia następnego do godziny 15.00

    Numer konta na które należy wpłacać
    46 1020 2528 0000 0602 0468 8208

 Telefon: 511 456 550

Przerwy obiadowe:

 11:35 - 11:55

12:40 - 13:00 

13:45 - 14:00 

 

 

pdf
plik pdf - 205.7 KB
pdf
plik pdf - 183 KB
Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach