Informujemy, iż każdy uczestnik projektu powinien zapoznać się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przed rozpoczęciem tego przetwarzania gdyż dane tych osób będą przetwarzane w celach i w sposób opisany w informacji dotyczącej prywatności. 

 

 


 

Projekt realizowany w ramach Akredytacji Erasmusa

Projekt realizowany w ramach Akredytacji Erasmusa przeznaczony jest na realizację działań w ramach Akcji KA1 Edukacja Szkolna -Mobilność edukacyjna.
Autorką i koordynatorem projektu jest pani Marzena Kuś.
Numer umowy: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124113
Okres realizacji projektu: 01.06.2023- 31.08.2024
Wartość projektu (EUR): 53 534

Celami projektu są:

 • Przeciwdziałanie skutkom pandemii oraz włączenie społeczne uczniów poprzez sztukę
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Podniesienie świadomości ekologicznej
 • Podniesienie jakości nauczania wczesnoszkolnego oraz pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
 • Podniesienie jakości nauczania języków obcych.

Osiągnięcie wyżej wymienionych celów nastąpi poprzez organizację wyjazdów uczniów i nauczycieli w ramach mobilności edukacyjnych, uczestnictwu w Job shadowing w instytucjach i szkołach europejskich oraz szeregu działań i akcji podejmowanych w szkole. 

Wyniki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Erasmus +

Decyzją komisji rekrutacyjnej w ramach Akredytacji Erasmusa w roku szkolnym 2023/2024
w mobilnościach wezmą udział następujący uczniowie:
 
Turcja 2024:
 1. Maja Frąckiewicz 7a
 2. Matylda Garbacz 7c
 3. Zuzanna Skrobol 7c
 4. Natalia Kiczyńska 6c
 5. Karol Kisiel 7a
 6. Adam Watoła 6c
Malta 2024:
 1. Zofia Poziomka 7a
 2. Natalia Złotkowska 7c
 3. Franciszek Kwiendacz 7a
 4. Daniel Milejski 7a
 5. Filip Jakubik 7a
 6. Igor Filipiak 7a

Mobilność Erasmus+ uczniów i nauczycieli SP36 na Malcie

Mobility of students and teachers of Primary School No. 36 in Malta

Mobility of students and teachers of Primary School No. 36 in Malta

Malta - entry No. 1

The first days of Filip and Igor’s report:

Our adventure began from Sunday on 5th may 2024, when after meeting at midnight we went to the Wrocław airport. At the airport everything went smoothly, the only time we were standing in the line was when we were getting on the airplane. Flight also went without any problems. it was a great place to sleep that everyone was lacking. After our arrival at Malta we went to our apartament in St Julian's. For the first time we were able to admire Malta. We gave our luggage to the apartment and right away we went to the beach. After lunch we again went by the sea. After that we went to sleep. Next day early in the morning we went to San Gorg Preca College, Floriana Primary School by bus. We attended the school assembly, participated in the morning warm up and we could listen to the Maltese national anthem sung by the students. After a short integration with the studends, showing us around the school we drove with the six graders to the historic ruins of Hagar Qim, where we could admire the remains of the temples, older than the Egiptian pyramids. During the tour we were given tasks, which we were completing while gaining more knowlege about the temples. We also had some time to talk, and meet the students in person, whom we coresponded with before the arrival at Malta. After the trip we could go to the beach for some rest. In the evning we made some supper. After two days of staying at Malta, we can conclude that it is a beautiful and unique place. We feel good here, we communicate in English without any problem and we reccomend visiting the place yourself.

Malta - entry No. 2

The next days of Frank and Daniel's report:

Over the last two days, we managed to visit many interesting places and we participated in fascinating activities at our Maltese school: physical education lessons, Spanish, English, culinary and cultural classes. During physical education lessons, we learned many enjoyable physical games. We liked the frisbee games the most. An interesting experience for us was participating in an online school assembly, which was devoted to, among others, the school's patron saint, San Gorg Preca, and the centenary of the city of Floriana. During language lessons, the topics were related to food and healthy eating. We also learned the recipe for preparing a sandwich with Maltese Ftira bread and, following these instructions, we prepared sandwiches with tuna, tomato, olives and mint, ourselves. We also tried Maltese pastizzi snacks with ricotta cheese or peas and drank the Maltese drink Kinnie. After the school visit, we went to the town of Marsaxlokk, a fishing village with the famous Luzzu boats. There you could also see stalls with local delicacies and handicrafts. Moreover, we presented our country, city and school to our Maltese colleagues. We gave them Polish and Silesian sweets and souvenirs, which they liked very much. We also visited the capital of Malta, Valletta, where we learned about Maltese culture and history. After daily classes at school, we went to the beach where we rested and integrated. We travelled around the most beautiful parts of Malta and saw such marvellous places as: the first capital of Malta - Mdina and the majestic Dingli cliffs. And this is how we spent the next days of our adventure.

Malta - entry No. 3

The last days of Natalia and Zosia’s report:

In the last days of our trip, we said goodbye to our friends from Malta and received certificates of participation in the Erasmus + project. In our free time, we went on a cruise to the island of Gozo, Comino and the Blue Lagoon. We travelled around the islands in a double-decker bus, from the roof of which we could admire the views. During our stay on the islands, we learned about the local culture, traditional architecture and nature. We swam in the Blue Lagoon in the water and relaxed on the rocky beach. We returned by ship to San Gilian. We took part in the art competition "Malta through my eyes". We received gifts from Malta to commemorate the time we spent together. On our last day we went to the sandy beach at Golden Bay. We spent a nice time there sunbathing, playing games and of course swimming. During our stay on the beach, we went to a restaurant by the sea where we ate a delicious meal. After returning to our hotel, we had dinner and summarized our knowledge in a kahoot quiz. After dinner we started packing. After packing, we spent the last moment having some nice games. We went back home on Sunday 12th May.

To sum up, it was a very exciting trip. Our whole group will definitely remember it for a long time. During the trip, we learned many interesting things about the culture and history of Malta, we made new friends, developed language skills, and developed our independence, resourcefulness and functioning in a group.

All six of us would like to thank you for the opportunity given to us and for the nice time we spent. We believe that it is worth implementing Erasmus+ projects and taking part in them.

Nauka bycia w pełni uważnym i świadomym - kurs „Mindfulness & Meditation: well-being at school and life” w Reykiaviku na Islandii w ramach programu Erasmus+

SZKOLENIE NAUCZYCIELI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +
„LEARNING BY DOING: GAMES AND ACTIVITIES TO DEVELOP THE WHOLE CHILD” NA TENERYFIE.

Udział nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 36 w Rybniku
w międzynarodowym szkoleniu na Teneryfie

Learning by doing!

W dniach 5 - 11 maja 2024 r. nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 36 w Rybniku: Liliana Babilas,  Żaneta Rarot – Szweda, Małgorzata Chmielewska i Barbara Jankowska wzięły udział w międzynarodowym szkoleniu: „Learning By Doing: Games and Activities to Develop the Whole Child” na Teneryfie. Szkolenie odbyło się w ramach programu Erasmus+, którego koordynatorką w szkole jest pani Marzena Kuś – nauczyciel języka angielskiego. Kurs miał pomóc uczestnikom między innymi w określeniu i rozpoznaniu korzyści płynących z aktywnego uczenia się, w ocenie i doborze odpowiednich technik uczenia oraz w zaprojektowaniu aktywnych zajęć edukacyjnych zwiększających zaangażowanie uczniów w proces nauki.

Total Physical Response (TPR)

Pierwszą metodą nauczania języka, z którą zapoznali się uczestnicy kursu była TRP. Opiera się ona na koordynacji języka i ruchu fizycznego, a więc na uczeniu się nowych słów i zwrotów poprzez ruch. Tę niezwykle ciekawą metodę uczestnicy poznawali na praktyce jogi, by następnie wykorzystać poznaną teorię do uczenia się nawzajem swoich ojczystych języków. W trakcie zajęć było dużo śmiechu i pozytywnych emocji.

Uczenie się przez dociekanie

Podczas wizyty w Parku Krajobrazowym Anaga uczestnicy kursu, pracując w grupach, poznawali kolejną metodę pracy z uczniami - metodę uczenia się poprzez dociekanie. Polega ona na  zdobywaniu wiedzy poprzez eksperymentowanie, zadawanie pytań i analizę wyników. Efektem wspólnej pracy były prezentacje video na temat fauny i flory poznawanego regionu.

 Student – led approaches to teaching

Założenia kolejnej poznanej metody nauczania oparte są na przekonaniu, że uczniowie najlepiej przyswajają wiedzę, gdy samodzielnie odkrywają nowe pojęcia i związki między nimi. Nauczyciel w tym procesie pełni rolę przewodnika, który prowokuje uczniów do badania, eksperymentowania i samodzielnego odkrywania. W ramach praktycznej realizacji metody nauczyciele wybrali się na lokalny targ, kupili składniki do gazpacho i salmorejo, a następnie przygotowali hiszpańskie dania na zajęciach. Bezsprzecznie można pokusić się o stwierdzenie, że projekty kulinarne mogą być pretekstem do poznawania nie tylko teorii – ale poprzez wykorzystanie procesu integracji  sensorycznej, matematyki, plastyki, doskonalenia umiejętności czytania i pisania - pozwalają na doskonalenie takich kompetencji jak: współpraca w grupie czy zarządzanie budżetem domowym. W każdym razie było to bardzo pyszne zadanie!

Poznawanie kultury, tradycji i ciekawych miejsc

Po intensywnych dniach zajęć i wytężonej pracy w salach wykładowych, był również czas na poznanie historii, tradycji i kultury Teneryfy. Uczestnicy zobaczyli urocze zakątki miasta La Laguna, które ze względu na liczbę zabytków wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zorganizowana została bardzo ekscytująca wycieczka na wulkan Teide - to trzeci najwyższy i najokazalszy wulkan na świecie. Stanowi on też najwyższe wzniesienie zarówno na Wyspach Kanaryjskich, jak i w całej Hiszpanii.

Szkolenie pogłębiło wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie aktywnych strategii uczenia się. Kurs Erasmus+ był wspaniałą okazją do zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń w międzynarodowym środowisku.

Learning by doing
Na zajęciach może być smacznie i zdrowo!

Pani Liliana Babilas i Żaneta Rarot - Szweda wykorzystały wiedzę zdobytą w czasie kursu:„Learning By Doing: Games and Activities to Develop the Whole Child” na Teneryfie na zajęciach dodatkowych. Podejście do nauczania - Student – led approaches to teaching - oparte jest na przekonaniu, że uczniowie najlepiej przyswajają wiedzę, gdy samodzielnie odkrywają nowe pojęcia i związki między nimi. Nauczyciel w tym procesie pełni rolę przewodnika, który prowokuje uczniów do badania, eksperymentowania i samodzielnego odkrywania. W ramach praktycznej realizacji metody nauczycielki wraz z uczniami wybrały się do sklepu, aby kupić składniki do gazpacho, a następnie uczniowie przygotowali hiszpańskie danie na zajęciach. Można pokusić się o stwierdzenie, że projekty kulinarne mogą być pretekstem do poznawania nie tylko teorii – ale poprzez wykorzystanie procesu integracji sensorycznej, matematyki, plastyki, doskonalenia umiejętności czytania i pisania - pozwalają na doskonalenie takich kompetencji jak: współpraca w grupie czy zarządzanie budżetem domowym. W każdym razie było to bardzo pyszne zadanie!

"Ekologiczne szkoły dla zrównoważonej przyszłości " - szkolenie nauczycieli w Islandii w Reykjaviku.

Świetlicowa Fabryka Tlenu

Wycieczka klasy 4c do Warowni Pszczyńskich Rycerzy

Konkurs plastyczny na logo projektu Erasmus+ New horizons: art, ecology, sport and languages.

W miesiącu kwietniu 2024 roku p. Żaneta Rarot-Szweda przeprowadziła wśród uczniów klas szóstych i siódmych konkurs plastyczny na logo programu Erasmus+. Projekt dotyczy zagadnień związanych ze sztuką, ekologią, sportem i nauką języków obcych.

Uczniowie wykazali się kreatywnością i dużą estetyką wykonania. Prace uczniów można podziwiać na korytarzu szkolnym. Jury, na logo programu "New horizons" wybrało pracę Mateusza Nowaka z klasy 6c. Ponadto wyróżniono prace trzech uczniów: Doroty Nowak z klasy 7a, Filipa Jakubika z 7a oraz Kacpra Kaczmarskiego z 6b. Gratulujemy zwycięzcom!

Działanie to, rozwój poprzez sztukę, jest zgodne z założeniami projektu Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124113 realizowanego w naszej szkole.

Narysuj Miłosza - konkurs plastyczny na portret patrona SP 36

Jednym z założeń realizowanego obecnie projektu programu europejskiego Erasmus + jest wykorzystywanie sztuki jako narzędzia ukierunkowanego na przeciwdziałanie skutkom pandemii i włączenie społeczne uczniów dlatego też w szkole podejmowane są działania o charakterze artystycznym.

Z okazji Roku Miłosza w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny na portret patrona SP 36. Uczniowie mogli wykazać się swoim talentem plastycznym, wyobraźnią i dowolną techniką zaprezentować wizerunek polskiego noblisty – patrona naszej szkoły.

DZIEŃ ZIEMI 2024

The Earth Day 2024

Plakat proekologiczny z okazji Dnia Ziemi

22 kwietnia jak co roku obchodzimy Dzień Ziemi, to święto coraz  aktywniej wkracza do kalendarium świąt obchodzonych w naszym kraju.Tegoroczny Dzień Ziemi obchodzony jest pod hasłem Ziemia kontra tworzywa sztuczne. Tony plastików trafiają na wysypiska, zaśmiecają oceany, morza, gleby. Dzieje się tak, bo plastiki bardzo długo się rozkładają a ich recykling wymaga poprawnej segregacji.W dniu dzisiejszym wysłuchaliśmy audycji dotyczącej największych zagrożeń ekologicznych. Dowiedzieliśmy się również, jak postępować, aby nie produkować dużej ilości plastikowych odpadów.

Obchody Dnia Ziemi to również realizacja celów zawartych w programie Erasmus+ realizowanym w naszej szkole. Program ten promuje wszystkie działania proekologiczne.

Wycieczka klas siódmych do Srebrnej Góry. Seventh-grade trip to Srebrna Góra.

School trip reports at English lesson

A 3-day trip to Srebrna Góra (3rd April - 5th April, 2024)

Our journey started on the 3rd of April. When we arrived, we went pontoon rafting and went to the Cipher Farm to solve some riddles. Next day we ate breakfast and we rode a zip-line. Then we visited a big fortress where we met a Prussian soldier who was our tour guide. He taught us how to fire a musket and he told us that people weren’t washing their hands until 19th century that caused a lot of diseases. After that we had a barbecue, before we started it we were able to experience a cannon shot. On the third day on 5th April, we were playing a funny field game. We had to find 10 thalers. There were three groups: golden, red and blue. The blue one won. We met a dog there. We didn’t know its name but it was cute. After the game we ate dinner and then went back home.

The trip was really fun and interesting. (Dorota, Karol, Adam, Nazar)


School trip

On the first day of the trip we went rafting, it was fun and exciting. After that we were trying to escape from escape rooms at the Cipher Farm. We were solving riddles to escape from it but they weren’t too hard to be honest.

On the second day, after breakfast we went to ride a zip-line and climb the climbing wall. It was awesome! Next we visited the fortress. At the end of the day we ate sausages on the barbecue.

On the last day we played a field game. We needed to collect ten thalers. It was important to cooperate with each other.

Overall, it was a very good trip. We would definitely go there again. (Filip, Michał, Daniel, Bartek)


Our school tri to Srebrna Góra

We want to tell you about our school trip. We started with the meeting at school on Wednesday 3rd April, just after Easter time. We set off at 8.50 and the journey took around 4 hours. We arrived to our destination at lunch time. After having lunch we went rafting on Nysa Kłodzka river. After that we had a lot of mysteries to solve at the Cipher Farm. We had a lot of fun there! When we got back to the hotel we got the rooms, unpacked our things, had supper in the dining room and then some free time.

Next day, on Thursday 4th April, after tasty breakfast we went for a walk to explore the fortress. That day we also rode a zip-line and some of us climbed the climbing wall. In the evening we had a campfire and a supper outdoors.

On Friday 5th April, the last day of our trip, we had fun during a field game in town. We worked in groups and it was about to collect coins and solve riddles hidden in the city. It was very funny, nice game. It taught us cooperation, sense of direction and how to survive in the forest. (Kaja, Iga, Zosia)

 

School trip to Srebrna Góra

Last week we went on a school trip to Srebrna Góra wtith the other 7a year. On the first day we went to a Cipher Farm and solved riddles while the other group went rafting. After that we went to the Pension & Restaurant “Sokółka”. We had dinner and got ready to sleep. On the second day when we woke up at 8 a.m. we went to the lobby for breakfast and teacher told us to be ready to leave ant 10 a.m. We spent some time outside, first we went on the zip-line and the climbing wall where we were about 4 hours. After that we met with the tour guide and he took us to the Donjon Fortress. The tour guide was amazing! He walked us around the fortress and showed us how to load the gun and shoot it. The shot was really loud! At the end of that day we had a campfire and we ate sausages.

On the third day we woke up at 8 a.m., packed our bags and luggage went for breakfast and were ready for the last attraction. It was a field game in groups. For this game we had to have a good sense of direction and be creative, be able to collect hidden coins and solve puzzles about the town of Srebrna Góra. It was challenging!

At the end we entered the coach and drove home. It was a nice and exciting trip! (Tomek, Szymon, Aleks)

 

The school trip to Srebrna Góra

We started our trip at nine in the morning on 3rd of April. We drove to Srebrna Góra. It took about four hours when we finally got there. At Pension “Sokółka”, where we stayed, we had lunch and then we went rafting and played games in escape rooms in the Cipher Farm. After that we had a pizza for supper and then we went to sleep.

The next day we visited Donjon Fortress and we had fun on zip-line riding down the hill. For lunch we had pancakes and for the dessert ice cream. They were yummy!

The last day was also exciting! We took part in team work game. We were supposed to  collect 10 coins hidden in the area to win the game. It wasn’t so easy to find all of them. After that we had spaghetti for dinner which as also tasty. The we took our bags, entered the bus and drove home. The trip was fun! The best thing was spending time with the whole class and making friends with other students! (Maja, Maja, Dominik)

SPRING IS HERE!

Pierwszego dnia wiosny piękna pogoda zachęciła do wyjścia poza szkolne mury. Uczniowie klas V zamiast na wagary, poszli na nietypową lekcję języka angielskiego. Nauczycielki języka angielskiego zorganizowały dla uczniów wiosenne zajęcia outdoorowe. Niektórym udało się nawet "złapać" bociana i skowronka :) Nauka na świeżym powietrzu pozwala kształtować, doskonalić i wykorzystywać różnorodne umiejętności - między innymi komunikatywność, praca zespołową oraz kreatywność. Outdoor Education zawiera w sobie elementy takie jak: rozwój umiejętności fizycznych; rozwój interpersonalny lub rozwój umiejętności edukacyjnych oraz rozwój relacji ekologicznych (relacji ze środowiskiem) czyli idealnie wpisuje się w realizowany w szkole projekt Erasmus+.

Ogólnopolski Program Trzymaj Formę!

 

Od wielu lat w naszej szkole realizowany jest Ogólnopolski Program Trzymaj Formę! propagujący zdrowy styl życia.Działania podejmowane w ramach tego programu obejmują promowanie postaw prozdrowotnych - aktywność fizyczną zarówno w szkole, jak i poza nią, zdrowe odżywianie i szeroko pojęty zdrowy styl życia.Realizacja tego programu obejmuje wszystkich uczniów szkoły, przede wszystkim na lekcjach biologii, przyrody, w-fu, ale także na lekcjach w klasach 1-3.

Działania podejmowane w ramach tego programu doskonale wpisują się również w realizację zadań w międzynarodowym programie Erasmus+ realizowanym w naszej szkole.

Akcja zbiórki elektrośmieci w szkole - Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci 

Plakat promujący akcję zbiórki elektrośmieci w szkole

W drugim półroczu roku szkolnego 2023/2024 nasza szkoła przystąpiła do konkursu Wszystkie Dzieci zbierają Elektrośmieci. Uczniowie i Rodzice przynoszą do szkoły wszystkie popsute lub niepotrzebne sprzęty oraz zużyte baterie. Chronimy w ten sposób środowisko naturalne. Wszystkie elektrośmieci zostaną odebrane przez firmę i poddane utylizacji bądź recyklingowi a szkoła otrzyma za to nagrody.

Udział w tym konkursie to również realizacja zadań zawartych w programie Erasmus+ realizowanym w naszej szkole.

 

 

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ERASMUS+. TURCJA 2024

W marcu 2024 roku nauczycielka naszej szkoły, pani Ewa Kula-Fizia, odbyła wizytę przygotowawczą w ramach realizacji projektu Erasmus+ KA1 Edukacja Szkolna - Mobilność edukacyjna (numer umowy: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124113). Celem wizyty przygotowawczej było nawiązanie współpracy oraz omówienie wizyty uczniów w tureckiej szkole Hurma Yarbay Pinar Ilkokulu, w Antalyi. W trakcie wizyty obie strony zatwierdziły harmonogram oraz plan działań podczas pobytu w szkole, zaplanowano również aktywności dedykowane naszym uczniom, takie jak udział w zajęciach lekcyjnych, polsko-turecki mecz, warsztaty kulinarne oraz nauka języka tureckiego i polskiego. Omówiono obowiązki szkoły wysyłającej, goszczącej, opiekunów oraz uczestników. Poczyniono również starania w celu zapewnienia dogodnych warunków noclegowych, z dobrą lokalizacją i połączeniem umożliwiającym łatwe dotarcie do szkoły goszczącej. Wizyta uczniów w Antalyi zaplanowana jest na maj 2024 roku.

 

LAPBOOK ABOUT HEALTH

Nauka języka angielskiego wcale nie musi być nudna!Przekonali się o tym uczniowie klas V, którzy w ramach projektu Erasmus+ wykonali lapbooki o tematyce związanej ze zdrowiem. Lapbook – z języka angielskiego to "książka na kolanach". Jest to rodzaj interaktywnej książki czy też teczki, w której uczeń gromadzi informacje na dany temat. Dzięki tej formie pracy uczniowie zaprezentowali i utrwalili określony materiał, a przy tym mieli okazji wykazać się twórczo i rozwinąć swoją kreatywność. Prace uczniów można obejrzeć nie tylko na stronie szkoły, ale również na szkolnym facebook'u oraz w sali języków obcych, być może okażą się inspiracją dla innych.

Zdrowe odżywianie  w klasie 2b

Zajęcia edukacyjne w klasie 2b na temat zdrowego odżywiania.

Tematyka związana ze zdrowym odżywianiem, która jest jednym z założeń programu Erasmus+, jest  realizowana w naszej szkole również w klasach młodszych. Uczniowie klasy 2b podczas zajęć związanych z tą tematyką poznali „Piramidę żywienia” i zwrócili uwagę na fakt, iż witaminy zawarte w owocach i warzywach, a także systematyczne, urozmaicone i regularne odżywianie się i aktywność fizyczna mają ogromny wpływ na nasze zdrowie. Podsumowaniem tych zajęć było samodzielne zrobienie kanapek z produktów, które są ważne dla zdrowego odżywiania. Cieszymy się, że również klasy młodsze naszej szkoły włączyły się w realizację zadań związanych z programem Erasmus+, promującym zdrowy styl życia.

Ogólnopolski Tydzień Uważności - ćwiczenia uważności, skupienia i oddechu na zajęciach w klasie 2c i 3a.

Ogólnopolski Tydzień Uważności - ćwiczenia uważności, skupienia i oddechu na zajęciach w klasie 2c i 3a.

,,Oddech jest super, bo przynosi: spokój, uważność, pewność siebie, energię, rozluźnienie". Za nami Ogólnopolski Tydzień Uważności organizowany przez "Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo Fundacja Uważność". Każdego dnia tygodnia uczniowie kl. 2c i 3a wraz z nauczycielkami świetnie bawili się podczas ćwiczeń ruchowych oraz polecieli na Planetę Uważności, gdzie czekał na nich Kosmiczny Ślimak, który pokazał, jak można wyciszyć się wykonując długie i spokojne oddechy przez nos. Uważność jest niczym innym jak pełnią obecności. To nie tyle myśleć o tym, co się dzieje w danej chwili, ile być w tej chwili, tu i teraz. Praktykujmy na stałe kształtowanie umiejętności skupienia u dzieci.

Konkurs Eko - Rybnik 2024

Dnia 21 marca 2024 roku uczniowie naszej szkoły Natalia Kisiel i Filip Jakubik z klasy 7a wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym Eko-Rybnik 2024, zorganizowanym przez SP 19 w Rybniku. Konkurs ten promuje postawy proekologiczne i ochronę przyrody w Polsce i w najbliższej okolicy. Uczniowie musieli wykazać się znajomością zagadnień związanych z parkami narodowymi, rezerwatami przyrody i problemami ochrony środowiska. Natalia zakwalifikowała się do ścisłej czołówki dziesięciu najlepszych uczniów. Udział młodzieży w tym konkursie wpisuje się również w działania podejmowane w ramach projektu Erasmus+.

XX Halowe Mistrzostwa Rybnika w Lekkiej Atletyce

Dnia 29.02.2024 roku odbyły się XX Halowe Mistrzostwa Rybnika w Lekkiej Atletyce. W zawodach wzięło udział 7 szkół podstawowych: SP 11, SP 18, SP 22, SP 31, SP Urszulanki, SP Jankowice oraz gospodarze imprezy SP 36.

Zdjęcie grupowe uczniów naszej szkoły po zakończeniu XX Halowych Mistrzostw Rybnika w Lekkiej Atletyce, które szkoła zorganizowała

Uczniowie startowali w trzech konkurencjach: 4x30 m, 10x30 m oraz rzut piłką lekarską w tył zza głowy w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i VII-VIII.

Za zdobycie miejsc I-VIII zawodnicy otrzymywali punkty: I miejsce 10 punktów, II miejsce 8 punktów, III miejsce 6 punktów a kolejne miejsca o jeden punkt mniej. Wszystkie zdobyte punkty wpisywano na konto szkoły sportowca.

W kategorii dziewcząt najlepsze okazały się:

 • I miejsce 50 punktów Szkoła Podstawowa Urszulanki
 • II miejsce 39 punktów SP 36
 • III miejsce 38 punktów SP Jankowice

Wśród chłopców na miejscach I-III uplasowały się:

 • I miejsce 57 punktów Szkoła Podstawowa Urszulanki
 • II miejsce 46 punktów SP Jankowice
 • III miejsce 34 punktów SP 36

Nasi uczniowie na podium:

4x30 m

 • I miejsce Kaczmarczyk Maja VII c
 • I miejsce Teszner Antoni VII c

Rzut piłką lekarską w tył zza głowy

 • II miejsce Wojciechowska Amelia V d
 • III miejsce Kędzierska Hanna VII c
 • I miejsce Stypuła Jan VI b

Mamy nowe rekordy szkoły:

 • 4x30 m klas VII Teszner Antoni 22,82 s
 • 10x30 m klas V Zasadni Kamila 1.17,04
 • 10x30 m klas V Bartosz Ożóg 1.08,57

Najlepszą zawodniczką XX Halowych Mistrzostw Rybnika w Lekkiej Atletyce została Kuczera Nadia z SP w Jankowicach, która rzuciła kilogramową piłką lekarską w tył zza głowy 15,50 m. Najlepszym zawodnikiem natomiast okazał się Teszner Antoni z SP 36 pokonując dystans 4x30 m w czasie 22,82 s.

Zdobywcy miejsc I-III w każdej konkurencji i kategorii wiekowej otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Najlepsze szkoły dostały pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Najlepsi sportowcy tej edycji zawodów w kategorii dziewcząt i chłopców, stali się posiadaczami nagród specjalnych, medali i dyplomów. Każdego uczestnika zawodów poczęstowano słodyczami.

Organizacja zawodów nie byłaby możliwa bez wsparcia życzliwych sponsorów:

 • Związków Zawodowych „Kadra”
 • Związków Zawodowych „Solidarność80”
 • Związków Zawodowych „Sierpień 80”
 • Związków Zawodowych Górników w Polsce,
 • M-Auto Mechanika Pojazdowa
 • Pizzeria Papryczka w Boguszowicach

XX Halowe Mistrzostwa Rybnika w L.A. budziły wiele pozytywnych emocji a dodatkową atrakcją był występ cheerleaderek z SP 36, które na otwarcie imprezy przygotowały taneczno-akrobatyczny pokaz. Już teraz zapraszamy do udziału w zawodach w przyszłym roku.

The Spelling Master 2024 w SP 36

Dnia 29 lutego 2024 roku w naszej szkole, po 5-letniej przerwie, zorganizowany został KONKURS  LITEROWANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM - THE SPELLING CONTEST, który był zawsze tradycją w dawnym Gimnazjum nr 7. Tym razem do rywalizacji przystąpili młodsi uczestnicy z klas 4-7. Konkurs rozegrany został w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-V i kl. VI-VII.

Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności szybkiego i poprawnego literowania wyrazów, wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów, urozmaicenie uczniom nauki języka angielskiego, budzenie zamiłowania do języka i uświadomienie jego przydatności w życiu codziennym, kształcenie umiejętności efektywnego i partnerskiego współdziałania oraz słuchania siebie nawzajem, zachęcenie uczniów do wzajemnej rywalizacji podnoszącej ich umiejętności językowe, a także podniesienie jakości nauczania języków obcych, co jest jednym z głównych założeń projektu Erasmus + realizowanego przez naszą szkołę.

Uczniowie przed przystąpieniem do konkursu mieli możliwość przygotowania się, otrzymali listy wyrazów dla każdego poziomu klas, które zostały opracowane przez nauczycieli języka angielskiego, zapoznali się z alfabetem angielskim i zasadami literowania wyrazów.

Do konkursu zgłosiło się 31 uczestników. Jury konkursowe było pod wrażeniem przygotowania uczestników i niełatwo było wyłonić zwycięzców, ponieważ poziom uczestników konkursu był bardzo wysoki i wyrównany.

Tytuł mistrza literowania The Spelling Master 2024” w kategorii klas IV-V otrzymała Julia Karwowska z klasy 4a, a laureatami II miejsca ex aequo zostali: Małgosia Kawecka z kl. 4a, Maja Dorofiejczuk z klasy 4b oraz Igor Sałaciński z klasy 5c.

Tytuł mistrza literowania The Spelling Master 2024” w kategorii klas VI-VII otrzymał Maksymilian Szulik z klasy 6a, zdobywczynią II miejsca została Aleksandra Listwoń z klasy 6b, a miejsce III zajęła Roksana Adamiec z klasy 7c.

Wszystkim uczestnikom konkursu literowania gratulujemy odwagi, świetnej znajomości alfabetu.  Cieszymy się, że tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie do udziału w konkursie i liczymy na to, że konkurs znowu na stałe zagości w naszej szkole, a śmiałków i miłośników literowania nie zabraknie w następnych latach.

Lekkoatletyczne Halowe Mistrzostwa Szkoły klas IV -VII.

Dnia 22.02.2024 roku odbyły się zawody sportowe - Lekkoatletyczne Halowe Mistrzostwa Szkoły klas IV -VII. Do zawodów zgłosiło się 20 uczniów. Zawodnicy brali udział w jednej, dwóch lub trzech konkurencjach: bieg wahadłowy 4x30 m, bieg wahadłowy 10x30 m. oraz rzut piłką lekarską w tył zza głowy.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji:

Dziewczęta
4x30 m
I miejsce Wojciechowska Amelia V d
II miejsce Gasidło Daria VI b
III miejsce Gasidło Julia V c
10x30 m
I miejsce Zasadni Kamila V b
II miejsce Kawecka Małgorzata IV a
III miejsce Gasidło Daria VI b
rzut piłką lekarską w tył zza głowy
I miejsce Wojciechowska Amelia V d
II miejsce Hartman Nadia VI b
III miejsce Pułról Hanna V d
Chłopcy
4x30 m
I miejsce Brudny Jakub VI b
II miejsce Kosek Wojciech IV a
III miejsce Żak Stanisław VI b
10x30 m
I miejsce Żak Stanisław VI b
II miejsce Kosek Jakub IV a
III miejsce Kosek Wojciech IV a
rzut piłką lekarską w tył zza głowy
I miejsce Stypuła Jan VI a
II miejsce Kosek Jakub IV a
II miejsce Rojczyk Karol IV a
W czasie zawodów ustanowiono 2 rekordy szkoły w rzucie piłką lekarską w tył zza głowy:
Wojciechowska Amelia - 13,50 m. 1 kg
Stypuła Jan - 14,10 m. 2 kg

Gratulujemy!

Warsztaty Sportowe Pho3nix dla szkół w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku.

W poprzednim roku szkolnym wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie, w którym wygraliśmy warsztaty sportowo-edukacyjne. Odbyły się one 13.02.2024 roku.

W warsztatach bierze udział wielu utytułowanych sportowców. Naszą szkołę odwiedzili m.in.:

- Tamara Siemieniuk - Kapitan Reprezentacji Polski, trenerka z wieloletnim doświadczeniem, Mistrzyni Świata w korfballu plażowym

- Maks Płuciennik - trener i instruktor BMX, jeden z najlepszych polskich zawodników, zwycięzca wielu zawodów

Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z mnogością dyscyplin sportowych i pomoc w odkryciu, która może odpowiadać ich predyspozycjom. Podczas warsztatów Pho3nix Kids każde dziecko otrzymuje specjalną akredytację, na której zapisywane są wyniki wszystkich czterech testów sprawnościowych: skoczności, siły, wytrzymałości oraz zwinności.

Dzięki temu dziecko może poznać swoje mocne strony i porównać się z rówieśnikami. Wystarczy zalogować się na stronie https://pho3nix-kids.com/polska/ i wpisać swoje wyniki.

Nasi uczniowie mogli również pojeździć na BMX-ie, porzucać do kosza o wysokości 3,5 m przeznaczonego do gry w korfball a także obejrzeć umiejętności naszych gości: rzuty, żonglerka piłkami, triki z piłką, skoki, akrobacje i pokonywanie przeszkód na BMX-ie.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział w warsztatach. Jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, pełni wrażeń oraz pozytywnych emocji.

LISTY UCZNIÓW KLAS VI I VIII DO RÓWIEŚNIKÓW ZE SZKOŁY W TURCJI 

Mobilność uczniów do szkoły podstawowej w Turcji, z którą nawiązaliśmy współpracę - Hurma Yarbay Pinar Ilkokulu, została zaplanowana na maj 2024 roku. Uczniowie, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji z niecierpliwością czekają na poznanie kolegów i koleżanek z Turcji. Aby sprawić im niespodziankę, postanowili napisać listy, w których przedstawiają siebie, opisują swoje zainteresowania, najbliższą rodzinę, szkołę oraz rodzinne miasto Rybnik. Listy dotarły już do Turcji, teraz nasi uczniowie wyczekują obiecanych listów zwrotnych.

Światowy Dzień Wody 2024 

Zdjęcie przedstawia gazetkę szkolną z pracami plastycznymi uczniów z okazji Światowego Dnia Wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. W tym roku pod hasłem „Woda dla pokoju”.
Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem.
Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej. Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem.

Wszystkie starsze klasy naszej szkoły na lekcji biologii dowiedziały się o zagrożeniach związanych z brakiem wody oraz ze sposobami jej oszczędzania.

Oszczędzajmy więc wodę, aby kiedyś jej nam nie zabrakło!

Konkurs taneczny do szkolnej formacji "Cheerleaderek"

Dnia 15.01.2024 roku odbył się konkurs, w którym wyłoniono nowe tancerki do formacji czirliderek. Wszystkie zgłoszone osoby zaprezentowały przygotowane przez siebie układy, w któych nie zabrakło przerzutów bokiem, szpagatów i mostków. Do formacji powołanie otrzymało 12 dziewcząt.

W konkursie wzięły udział 22 uczennice z klas III-VI.

Imprezą kierowały uczennice z klasy VIIa - Buczyło Alicja, Pitera Oliwia, Kisiel Natalia, Grzywna Amelia.

W jury zasiadły również wszystkie chirliderki.

Dziękujemy za udział i gratulujemy umiejętności.

Turniej w Dwa Ognie dla uczniów klas III

Zdjęcie prezentuje rozgrywki w "Dwa ognie" uczniów klas trzecich.

Dnia 18.01.2024 roku uczniowie klas III uczestniczyli w Turnieju w Dwa Ognie. Reprezentanci klas rozegrali po 3 mecze systemem każdy z każdym. Czas trwania rozgrywki po 8 minut. Najwięcej celnych rzutów w przeciwników oddała klasa III b, II miejsce zajęła klasa III a. Na trzeciej pozycji uplasowała się III c. 

Gratulujemy!!!

Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej klas IV-V.

Zdjęcie w sali gimnastycznej przedstawia uczestników Mikołajkowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej

W dniu 29.11.2023 roku w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej klas IV-V. 

Do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny. Rozgrywki odbyły się zgodnie z zasadami zdrowej i sportowej rywalizacji. Poszczególnym meczom towarzyszyły wielkie emocje. Pierwsze miejsce po zaciętym finałowym meczu zdobyła drużyna w składzie: Kamil Michalski, Tymoteusz Górecki, Dominik Król, Kamil Czarniecki, Bartosz Ożóg, Antoni Oleś, Tymoteusz Połniak. Drugie miejsce drużyna w składzie: Dawid Rojek, Jakub Kuna, Karol Buchalik, Patryk Pietrzak, Kacper Lachowicz. Trzecie miejsce Oliwier Kobus, Wilk Wojciech, Paweł Janko, Piotrek Nowak, Lena Serszyńska, Olek Toczek, Kacper Miera. Wyłoniono najlepszego strzelca Turnieju, został nim Kamil Czarniecki.

Wszystkim zawodnikom gratuluję sportowej postawy i wielkiego ducha walki, już teraz zapraszam na następny Turniej.

Konkurs JADŁOSPIS SIÓDMOKLASISTY.

W grudniu odbył się konkurs klas VII na najlepszy jadłospis. Konkurs był zorganizowany w ramach innowacji ZDROWE ODZYWIANIE NASZYM CELEM SIĘ STANIE! oraz projektu Erasmus + . Uczniowie wykazali się dużą znajomością zasad zdrowego odżywiania się. Wszyscy uczniowie klas VII wykonali zdrowy jadłospis dla siebie. Wcześniej na lekcjach poznali zasady zdrowego odżywiania się oraz zasady spożywania posiłków. Jadłospis oprócz zdrowych, smacznych posiłków powinien być jeszcze kolorowy i starannie wykonany. Wyniki konkursu:

1 miejsce - IGA BESZCZYŃSKA - VII a

2 miejsce - ZUZANNA SKROBOL - VII c

3 miejsce - FRANEK KWIENDACZ - VII a i MAJA FERENS - VII a.

Zdrowa śniadaniówka w 2c - promujemy zdrowe nawyki

Z okazji obchodzonego 8 listopada Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania uczniowie klasy 2c przez cały tydzień przynosili zdrowe, zbilansowane śniadaniówki. Celem akcji było uświadomienie, że większość stylów życia ma swoje korzenie w dzieciństwie, również tych żywieniowych. Dzieci, które wiedzą jak ważne jest zdrowe odżywianie i które nauczą się dokonywać właściwych wyborów, będą bardziej skłonne do prowadzenia zrównoważonego stylu życia jako dorośli. 

 

Listy naszych uczniów do uczniów ze szkoły na Malcie

Zdjęcie przedstawia uczniów ze szkoły na Malcie, którzy cieszą się z otrzymania listów od naszych uczniów, z Polski

Na maj 2024 roku  została zaplanowana mobilność uczniów na Maltę, do szkoły San Gorg Preca College Floriana Primary, z którą nawiązaliśmy współpracę.  Uczniowie wybrani do udziału w mobilności programu Erasmus+ na Malcie postanowili sprawić niespodziankę koleżankom i kolegom z maltańskiej szkoły, których odwiedzą w maju i napisali do nich listy.  

W listach, Natalia, Zosia, Franek, Filip, Igor i Daniel, przedstawili się, opisali swoje zainteresowania, rodzinę, szkołę, czy miasto w którym mieszkają. Dzięki temu mogli nawiązać już pierwsze kontakty, zaprezentować siebie, a przede wszystkim wykorzystać swoje umiejętności językowe. Do listów zostało dołączone pamiątkowe zdjęcie, pocztówka z naszego miasta, własnoręcznie zrobione przez Natalię bransoletki, a także wiele serca, sympatii i ekscytacji związanych z przyszłą podróżą. Wiemy, że listy dotarły już do adresatów i sprawiły im ogromną radość. Maltańscy uczniowie z wielkim entuzjazmem czytali listy, a nawet zrobili specjalną gazetkę. Teraz wiemy, że i oni chcą napisać do naszej szkoły i naszych uczniów.

W ramach przygotowań do wizyty na Malcie planujemy wspólnie realizować projekt eTwinning i w ten sposób zaangażować uczniów obu szkól w działania z zakresu nauki, nowych technologii oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w życiu codziennym. Zatem przed nami i uczniami nowe wyzwania i szansa na zdobycie nowych umiejętności.

Teraz z niecierpliwością oczekujemy na listy z Malty!

Zdrowe odżywianie naszym celem się stanie.

Uczniowie kl.7a na lekcji biologii o zdrowym odżywianiu. Jedzenie zdrowe i niezdrowe.

W tym roku szkolnym realizujemy w naszej szkole innowację pedagogiczną ZDROWE ODŻYWIANIE NASZYM CELEM SIĘ STANIE, obejmuje ona lekcje biologii w klasie 7 i lekcje chemii. W ramach innowacji w klasach siódmych na lekcjach biologii odbyły się zajęcia na temat - Jedzenie zdrowe i niezdrowe. Młodzież analizowała skład produktów spożywczych, szczególnie pod względem zawartości różnych substancji chemicznych.

Zajęcia miały na celu wyrobienie nawyku właściwego wyboru produktów kupowanych na co dzień, unikanie jedzenia niezdrowego. Zajęcia związane ze zdrowym odżywianiem realizujemy również w ramach projektu ERASMUS+, który promuje zdrowy tryb życia. Myślimy, że nasi uczniowie staną się świadomymi konsumentami i  nauczą się właściwie wybierać produkty spożywcze.

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA Erasmus+

14 listopada 2023 roku  jak co roku obchodzimy w naszej szkole Dzień Czystego Powietrza. Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z Edukacyjną Siecią Antysmogową. Również przy tym ekologicznym święcie skorzystaliśmy z materiałów udostępnionych przez tą instytucję.

W tym roku z okazji Dnia Czystego Powietrza odbyły się warsztaty antysmogowe. Uczniowie obejrzeli film ESA, następnie rozwiązywali rebusy i krzyżówki, potem odbył się krótki  happening uczniów przeciw zatrutemu powietrzu i smogowi. Obchody tego ekologicznego święta wpisują się w działania założone w projekcie ERASMUS+, realizowanego od tego roku szkolnego w naszej placówce.

Każdy z nas może zrobić coś dla poprawy jakości powietrza!

Wizyta przygotowawcza w ramach realizacji projektu Erasmus+. Malta 2023

W listopadzie 2023 roku nauczycielka naszej szkoły, pani Katarzyna Szczechowiak, odbyła wizytę przygotowawczą w ramach realizacji projektu Erasmus+ KA1 Edukacja Szkolna -Mobilność edukacyjna (numer umowy: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124113).
Celem wizyty było nawiązanie współpracy ze szkołą w maltańskiej Florianie Kulleg San Gorg Preca Primarja Floriana https://www.facebook.com/sgpcflorianaprimary

W trakcie wizyty zatwierdzony został harmonogram wizyty, działania które uczniowie będą tam realizować wraz z uczniami z Malty oraz zaplanowane aktywności dedykowane naszym uczniom. Omówiono obowiązki szkoły goszczącej, opiekunów oraz uczestników. Nauczyciel poczynił starania w celu zapewnienia komfortowych warunków noclegowych, z dobrą lokalizacją i połączeniem umożliwiającym łatwe połączenie komunikacyjne ze szkołą goszczącą. Wizyta pomogła opracować szczegóły projektu eTwinning, który nasi uczniowie i uczniowie z Malty będą współtworzyć już od grudnia tego roku.
Wizyta uczniów na Malcie zaplanowana jest na maj 2024 roku.

Szkolne Zawody Sportowe dla uczniów klas I-III "Jestem szybki i zwinny - tor przeszkód na czas"

We wtorek 28 listopada 2023 roku dzieci z klas I-III miały możliwość uczestniczyć w Szkolnych Zawodach Sportowych - "Jestem szybki i zwinny - tor przeszkód na czas".

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, do wspólnej sportowej zabawy zgłosiło się bardzo dużo chętnych bo aż 46 zawodnikczek i zawodników. Dzieci rywalizwały na dłuuuuugim torze przeszkód składającym się z wielu stanowisk. Nie zabrakło biegu, skoku, czołgania, wspinania, przenoszenia przedmiotów ale przede wszystkim dobrej zabawy.
Wśród reprezentantów klas I najlepsi okazali się:

Dziewczynki
1 miejsce Krzyształa Alicja I a
2 miejsce Fursachyk Zlata I a
3 miejsce Król Maja I a

Chłopcy
1 miejsce Janko Kamil I d
2 miejsce Połniak Julian I a
3 miejsce Toton Fryderyk I a
Wśród uczestników klas II najszybsi są:

Dziewczynki
1 miejsce Fabrykiewicz Zosia II a
2 miejsce Prus Oliwia II a
3 miejsce Wójcikowska Sabina II b

Chłopcy
1 miejsce Łogasz Kamil II a
2 miejsce Berk Jakub II b
3 miejsce Przeliorz Franciszek II c
Uczniowie klas III z najlepszymi wynikami:

Dziewczynki
1 miejsce Popiołek Maja III b
2 miejsce Żuk Zuzanna III a
3 miejsce Żak Zosia III b

Chłopcy
1 miejsce Garbacz Leon III c
2 miejsce Marzec Jan III c
3 miejsce Cichy Wiktor III a

Najlepszym zawodnikiem tej edycji Toru Przeszkód został Łogasz Kamil z klasy II a.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!!!

Zdjęcie przedstawia uczestników Szkolnych Zawodach Sportowych "Jestem szybki i zwinny - tor przeszkód na czas". Rozdanie dyplomów.

Dzień Misia na sportowo

Zdjęcie przedstawia dzieci bawiące się na sali gimnastycznej podczas szkolnych obchodów Dnia Misia

W dniu 24.11.2023 roku klasy IV bc wraz z dzećmi z przedszkola nr 50 obchodziły Dzień Misia na sportowo. Wśród zabaw nie zabrakło berków z misiami, zabaw tanecznych i wyścigów rzędów. W ramach projektu "Starsi dla młodszych" w prowadzeniu zajęć pomagły uczennice klasy VII a.

Miś odwiedził również pozostałe grupy z sąsiedniego przedszkola. Tym razem pomagały uczennice z klasy VII c, które rozdawały dzieciom maskotki, słodycze; bawiły się z nimi i opowiadały bajki.

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

Zdjęcie przedstawia uczniów podczas szkolnych rozgrywek tenisa stołowego

W dniach 25-31.10.2023 roku odbył się Szkolny Turniej Tenisa Stołowego. W rozgrywkach systemem "każdy z każdym" wzięło udział 14 uczniów. Po kilku dniach intensywnej gry wyłoniono zwycięzców Turnieju:

1 miejsce - Żak Stanisław kl. VI b
2 miejsce - Kaczmarski Kacper kl. VI b
3 miejsce - Wilk Bartosz kl. VI b

Wszystkim GRATULUJEMY i życzymy sukcesów na rozgrywkach miejskich 06.11.2023 r.

Zawody sportowe dla klas I-III "Mini Olimpiada - żyję zdrowo i sportowo".

 

W dniu 24.10.2023 roku odbyły się zawody sportowe dla klas I-III "Mini Olimpiada - żyję zdrowo i sportowo". W skład konkurencji wchodziły:
1. Zawody sportowe: bieg na dystansie 2 x 30 m, rzut piłką lekarską w tył zza głowy 1 kg, skok w dal z miejsca z pomiarem odległości.
2. Mini konkurs wiedzy o zdrowym żywieniu.
Każdy zawodnik brał udział w trzech konkurencjach oraz w teście wiedzy. Za każdą konkurencję zawodnik zdobywał punkty - 1-e miejsce 1 pkt, 2-ie miejsce 2 pkt itd. osoba z najmniejszą liczbą punktów zdobyła 1 miejsce, kolejna 2 miejsce itd.
Najlepsze wyniki w każdej kategorii wiekowej osiągnęli:

Klasy I
Dziewczynki:
Krzyształa Alicja I a 5 punktów I miejsce
Brzezina Nikola I a 8 punktów II miejsce
Fursachyk Zlata I a 9 punktów III miejsce
Chłopcy:
Janko Kamil I d 4 punkty I miejsce

Klasy II
Dziewczynki:
Fabrykiewicz Zosia II a 4 punkty I miejsce
Majcher Hania II a 8 punktów II miejsce
Chłopcy:
Berk Jakub II b 7 punktów I miejsce
Podrygała Antoni II b 8 punktów II miejsce
Warzeszka Igor II b 9 punktów III miejsce

Klasy III
Dziewczynki:
Zaczyk Pola III a 4 punkty I miejsce
Chłopcy:
Tumula Kacper III b 4 punkty I miejsce

Najlepszy wynik w Teście Wiedzy O Zdrowym Żywieniu zdobyła Zosia Fabrykiewicz 9/10 punktów.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy sukcesów!
Zapraszamy na kolejne zawody już w listopadzie!!!

Uczniowie klas I-III na sali gimnastycznej podczas Mini Olimpiady - żyję zdrowo i sportowo

PROJEKT “NATIVE SPEAKER W KAŻDEJ SZKOLE”

Przełamywanie barier językowych na lekcji z native speakerem ze szkoły Tutlo

Jednym z głównych celów projektu Erasmus+ jest podniesienie jakości nauczania języków obcych.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Native speaker w każdej szkole”, którego organizatorem jest szkoła językowa Tutlo. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i bezpłatne. Działania skierowane są do uczniów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych. Celem Projektu jest przełamywanie bariery językowej uczniów oraz kontakt z żywym językiem angielskim.

Projekt obejmuje zajęcia grupowe z nauki języka angielskiego w szkole - interaktywne i inspirujące zajęcia online, które odbywają się w szkolnych salach lekcyjnych oraz dostęp do lekcji indywidualnych, podczas których uczniowie mają możliwość korzystania z indywidualnych lekcji. Zespół doświadczonych metodyków Tutlo służy wsparciem i pomocą w rozwoju językowym uczniów.

W naszej szkole w projekcie wzięli udział uczniowie klas 7. Dnia 23 października 2023 roku, w ramach lekcji języka angielskiego, przy użyciu telefonów połączyliśmy się na lekcję online z native speakerem.

Naszym prowadzącym był nauczyciel szkoły Tutlo native speaker Mzwandile Denel Nyoni, który w bardzo przyjazny sposób zapoznał się z każdym uczniem prosząc aby się przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie. W ten sposób uczniowie mieli okazję prowadzić konwersację, reagować i odpowiadać w języku angielskim na pytania prowadzącego. Podczas zajęć z dwoma grupami poruszana była tematyka związana z pracą, zawodami. Uczniowie poznali nazwy takich zawodów jak weterynarz, sędzia, ratownik medyczny czy reporter i dowiedzieli się na czym każdy z zawodów polega. Opowiadali także o swoim wymarzonym zawodzie w przyszłości. Inna grupa uczniów podczas konwersacji podjęła tematykę zainteresowań, czynności w czasie wolnym. Uczniowie wypowiadali się na temat swojego hobby i tego jak spędzają czas z przyjaciółmi.

Głównym celem akcji było wspieranie uczniów w procesie rozwoju kompetencji językowych, przełamywanie ich barier w przypadku posługiwania się językiem obcym czy rozwijania pasji do nauki języków poprzez interakcje z przedstawicielami wielu kultur.

Projekt jest atrakcyjny i może przynieść uczniom korzyści, zwłaszcza tym, którzy nie tremują się przed rówieśnikami, są chętni do współpracy i rozmowy. Cieszymy się, że nasza szkoła do tego projektu przystąpiła i nasi uczniowie mogli podjąć się takiego wyzwania i ćwiczyć umiejętności mówienia po angielsku, pod okiem native speakera.

ERASMUS DAYS 2023

#Erasmusdays - to inicjatywa, która ma na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Dzięki temu można (między innymi) dowiedzieć się jakie są możliwości wykorzystania środków pochodzących z programu oraz jakie działania można podejmować.

DZIEŃ HISZPAŃSKI

Dnia 11 października 2023 r. w naszej szkole odbył się "Dzień z kulturą hiszpańską". Wydarzenie to związane było ściśle z obchodami #ErasmusDays i miało na celu upowszechnić efekty projektu zrealizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, a także przybliżyć społeczności szkolnej hiszpańskie smaki, tradycje i zwyczaje. Uczniowie mogli również wykazać się swoją wiedzą w quizie na temat wiedzy o Hiszpanii.
 

QUIZ KAHOOT 

W ramach obchodów Dni Erasmusa przedstawiciele klas 4-8 wzięli także udział w quizie o Europie i projektach europejskich jakie realizuje szkoła.
 
 • I miejsce w konkursie zajęła drużyna z klasy 6c (Mateusz Nowak, Dorota Owczarczyk, Karolina Listwoń)
 • II miejsce drużyna z klasy 6b (Mateusz Dzianok, Jakub Brudny, Kacper Kaczmarski)
 • III miejsce przypadło uczniom z klasy 5b (Dawid Lukanek, Zuzia Krawczuk, Marta Kowalczyk)

Warsztaty ekologiczne ERASMUSA+

12 października 2023 roku w ramach obchodów ErasmusDays2023 odbyły się w naszej szkole warsztaty ekologiczne związane z tematyką nowego,  realizowanego projektu ERASMUS+. Uczniowie poznawali i dyskutowali na temat największych obecnie problemów ekologicznych świata, takich jak zmiany klimatu, globalne ocieplenie, brak wody, susze, anomalie pogodowe. Obejrzeli prezentację a następnie sami szukali sposobów pomocy naszej planecie, które sami mogą wprowadzić w życie. Spróbowali również  rozwiązywać zadania i testy związane z ekologicznymi zachowaniami.

Święto Drzewa 2023 - ERASMUS+

Jak co roku  10 października w naszej szkole obchodziliśmy Święto Drzewa. Ten dzień jest okazją, by zastanowić się nad rolą drzew w ekosystemie i otaczającym nas świecie. To także dobry moment, by przekazać wiedzę o roli roślin w życiu człowieka najmłodszym Obchody tego ekologicznego  święta realizujemy również w ramach programu ERASMUS+, którego jednym z celów jest podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży.

Na świecie Święto Drzewa ma dużo dłuższą tradycję. Jego początki sięgają XIX wieku. W 1872 roku sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych i gubernator stanu Nebraska, zaapelował, by każdy z obywateli w określonym dniu posadził drzewo. Jak podkreślał, ten dzień miał nie być świętem przypominającym o przeszłości, a budującym przyszłość. Jego apel spotkał się z dużym odzewem amerykańskiego społeczeństwa i w ciągu jednego dnia posadzono ponad milion drzew! Kolejne lata ugruntowały miejsce święta w świadomości Amerykanów. W Europie idea ta zyskała popularność na początku lat 50. XX wieku. Ten dzień ma na celu edukację najmłodszych i uświadomienie im, jak wielką rolę przyroda odgrywa w naszym życiu. Pamiętajmy, że otaczające nas drzewa to życie nie tylko w przestrzeni pięknej, ale i zdrowej. Jedno drzewo w ciągu roku produkuje do 140 kg tlenu oraz pochłania mnóstwo zanieczyszczeń. W naszej szkole wysłuchaliśmy audycji o dzisiejszym święcie a na lekcjach przyrody i biologii odbyły się pogadanki na temat znaczenia drzew dla człowieka i natury. Każde drzewo powinno być dla nas ważne, pamiętajmy o tym.

 

Dzień Jabłka 2023

Dzień Jabłka, który przypada 28 września, zorganizowany został  w naszej szkole przez świetlicę szkolną. Działania podjęte w ramach tego święta doskonale wpisują się w  ramy naszego nowego programu ERSMUS+, propagującego zdrowego stylu życia, a więc również zdrowe odżywianie. W dniach 25 do 27 września 2023 roku odbyła się zbiórka jabłek. 28 września na długiej przerwie uczniowie, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy szkoły mieli możliwość poczęstowania się zdrowymi przekąskami z jabłek. W ramach przygotowań Dnia Jabłka  przeprowadzone zostały pogadanki na temat zdrowego odżywiania oraz zajęcia plastyczne związane z tematem. Dzieci w świetlicy miały możliwość suszenia jabłek i spróbowania "zdrowych chipsów". Część jabłek została przekazana do Boguszowickiej Lodówki Społecznej "Żywność dla potrzebujących nie do śmieci" oraz do Ośrodka Terapii i Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

ZDROWY TRYB ŻYCIA DLA CZWARTOKLASISTÓW

W ramach nowego projektu Erasmus + 29 września na zajęciach Koła Młodzi Odkrywcy odbyły się zajęcia na temat ZDROWY TRYB ŻYCIA. Uczniowie klasy czwartej dyskutowali na temat zasad, jakie muszą przestrzegać, aby ich  zachować zdrowie. Wśród  najczęściej wypowiadanych haseł pojawiały się - zdrowe odżywianie, sport, różne formy aktywności fizycznej, wypoczynek. Dzieci pomalowały również kolorowanki dotyczące aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Jak się okazuje czwartoklasiści doskonale orientują się,co robić, aby prowadzić zdrowy styl życia.

Międzynarodowe Święto Ruchu - Europejski Dzień Sportu Szkolnego

 Europejski Dzień Sportu Szkolnego. Zdjęcie przedstawia uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego

Nasza szkoła wzięła udział w wielkim międzynarodowym święcie ruchu - Europejskim Dniu Sportu Szkolnego, który odbył sie w piątek 29.09.2023 roku. Tego dnia uczniowie klas I-VII uczestniczyli w wyjątkowych lekcjach wychowania fizycznego, gdzie sprawdzali swoją szybkość, zręczność, siłę, koordynację i wytrzymałość.
Młodzi sportowcy mieli również możliwość rozwijania zdolności tanecznych. Uczniowie brali też udział w krótkich pogadankach dotyczących korzyści zdrowotnych wynikających z podejmowania systematycznej aktywności fizycznej.

Wszystkim uczestnikom DZIĘKUJEMY!
@EuropejskiDzienSportuSzkolnego
#ESSDPoland #ActiveLessonsPlan #ESSD2023 #BeActive #edukacjawruchu #AKiL

Europejski Tydzień Sportu

Już po raz ósmy nasza placówka uczestniczyła w obchodach Europejskiego Tygodnia Sportu. Przez cały tydzień 25-29.09.2023 r. braliśmy udział w wielu atrakcjach sportowych. Na lekcjach wychowania fizycznego klasy łączyły się i wszyscy uczniowie wspólnie bawili się, grali oraz rywalizowali w różnych dyscyplinach sportowych. Ogromną popularnością cieszył się również obwód ćwiczeń i tor przeszkód. Ten tydzień uświadomił naszym uczniom, jak ciekawy może być sport oraz, że aktywnie spędzony czas przyczynia się do poprawy naszej sprawności i zdrowia. Zaletą takich imprez jest również integrowania całej społeczności szkolnej.

Grupa uczniów podczas szkolnych obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu. Rozgrywki tenisa stołowego.

W dniu 28.09.2023 roku nasza placówka wzięła udział w Narodowym Dniu Sportu. To wyjątkowy dzień w roku, w którym zwracamy uwagę na tych, którzy kochają sport. Razem pokazaliśmy, że żyjemy aktywnie!

Tego dnia nasi uczniowie brali udział w wielu sportowych atrakcjach: aktywnych przerwach - taniec, tenis stołowy; grach - "Dwa ognie", "Cztery ognie", "Serwobieg", siatkówka. Do wspólnego spędzania czasu na sportowo zaproszono również przedszkolaków oraz rodziców uczniów naszej szkoły, którzy mogli skorzystać ze specjalnie zorganizowanych treningów z wielu dyscyplin sportowych. Podczas zgłaszania imprezy do organizatora NDS wzięliśmy udział w konkursie „SPISZ się na medal”, w którym zajęliśmy III miejsce i otrzymaliśmy upominki dla uczestników wydarzenia.

Bardzo dziękujemy za udział!

Zdjęcie przedstawia dyplom za udział szkoły w Europejskim Tygodniu Sportu

Sprzątanie świata łączy ludzi!

Budowanie świadomości ekologicznej to jeden z tematów, które poruszamy w ramach realizacji obecnego projektu Erasmus +. 15 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata-30.Akcja Sprzątanie Świata – Polska.

Sprzątaliśmy obejście szkoły i teren wokół niej. W akcji brały udział zarówno klasy 1-3 jak i starsze dzieci. Przy okazji sprzątania uczyliśmy również dzieci jak właściwie segregować odpady w szkole i w domu.

Sprzątanie świata łączy ludzi!

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2023 W SP36

Jednym z celów realizowanego obecnie projektu programu Erasmus+ jest podniesienie jakości nauczania języków obcych. Okazją do realizacji tego założenia stały sie obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych.

To Międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, jest obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. A jego celem jest  propagowanie nauki języków obcych oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy.

Z tej okazji, uczniowie naszej szkoły z klas IV - VII wzięli udział w drużynowych rozgrywkach językowych. Konkurs przeprowadzony został w formie stacji dydaktycznych. Uczniowie pracowali zespołowo wykonując  różne zadania językowe przemieszczając się od stacji do stacji. Zadaniem uczniów było, między innymi rozwiązanie quizu, rozszyfrowanie ukrytych słów, korzystanie z kodów QR, dopasowywanie flag, narodowości czy pozdrowień w różnych językach do danego kraju. Takie połączenie aktywności ruchowej, tradycyjnej, online okazało się dla uczniów bardzo atrakcyjne i taka forma konkursu wzmacnia integrację i pozytywną rywalizację, więc w przyszłości warto ją kontynuować. 

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” („In a healthy body, healthy mind”) o numerze: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353

Wizyta uczniów i nauczycieli SP36 w szkole partnerskiej w Turcji

Wizyta uczniów i nauczycieli SP36 w szkole partnerskiej w Turcji

 

W dniach od 6 do 12 maja 2023 roku uczennice: Oliwia Pitera, Julia Lis i uczniowie: Mateusz Dzianok, Mateusz Nowak pod opieką pani Marzeny Kuś i pani Zenony Szwałek ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 z Rybnika uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu, w partnerskiej szkole w Turcji, w ramach projektu Erasmus + "W zdrowym ciele zdrowy duch".

 

Każdy wyjazd z Erasmusa+ to całkiem inna historia. Erasmusowa przygoda w Turcji, która stanowi niesamowitą mieszankę kulturową i uchodzi za symbol łączący dwa różne światy: Europę z Azją, tradycję z nowoczesnością, islam ze świeckim sposobem na życie, obfitowała w wiele wydarzeń i dostarczyła mnóstwa wrażeń.

 

Podczas pierwszego dnia pobytu, po zakwaterowaniu grupa  zapoznawała się z okolicą. Następnego dnia udała się do Aquarium w Antalyi, gdzie znajduje się największy na świecie tunel akwarystyczny a w nim wiele gatunków ryb. Był także spacer na plażę, kąpiel w basenie, przerwy na posiłki i tureckie przysmaki, a zwłaszcza pyszne tureckie lody.

 

Trzeciego dnia odbyła się wizyta w szkole podstawowej Hurma Yarbay Pınar İlkokulu w Konyalti, w Turcji, w której grupa z Polski została ciepło powitana przez dyrekcję szkoły i poznała plan zajęć na kolejne dni. Nasi uczniowie wzięli aktywny udział w lekcji wychowania fizycznego, zawodach sztafetowych i zapoznali się z tureckimi dziećmi. Po lekcji grupa miała okazję uczestniczyć, razem ze swoją nowa klasą, w targach książek, gdzie mogła obejrzeć mnóstwo tureckich książek, a nawet spotkać kilku pisarzy. Była też tego dnia okazja do zakupu pamiątek, był relaks przy basenie, skoki do wody, spacer, któremu towarzyszył częsty śpiew muezinów, wzywających wiernych do modlitwy, wieczorna degustacja tureckich smakołyków, a także różne gry i zabawy w pokojach.

 

Czwartego dnia pobytu, po śniadaniu, które uczniowie przygotowywali samodzielnie, grupa wyruszyła do zaprzyjaźnionej szkoły na kolejną lekcję wychowania – fizycznego, podczas której bawiono się w biegane kółko i krzyżyk. Po sportowych emocjach, goście zostali oprowadzeni po szkole przez jednego z uczniów, z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Bardzo interesującym doświadczeniem było uczestniczenie w lekcji języka tureckiego. Mimo, że niewiele dało się zrozumieć to jednak można było zauważyć, że uczniowie bardzo ekspresyjnie się wypowiadali, byli zaangażowani i sprawnie obsługiwali tablicę multimedialną. Po zajęciach w szkole przyszedł czas na zwiedzanie starego miasta w centrum Antalyi oraz rejs statkiem, podczas którego można było podziwiać skaliste wybrzeże pełne jaskiń, wodospadów oraz ciekawej zabudowy. Po rejsie grupa zwiedziła wnętrze meczetu, udała się na posiłek do restauracji, po drodze kupując kolejne pamiątki. Na koniec dnia Pani Marzena przygotowała niespodziankę i wręczyła uczestnikom wyjazdu bransoletki z napisem "Erasmus+".

 

Podczas piątego dnia Erasmusowej przygody, udając się do tureckiej szkoły, nasi uczniowie uczestniczyli w lekcji angielskiego, podczas której zostali przedstawieni uczniom tureckim, którzy zadawali im różne pytania, a także wykonywali zadania na tablicy interaktywnej. Po powrocie do apartamentu wszyscy fantastycznie bawili się nad basenem. Po krótkim odpoczynku cała ekipa udała się autobusem na plażę oraz tradycyjnie na smaczne tureckie jedzenie.

 

Szósty dzień w Antalyi był bardzo aktywny. Wizyta w popularnym tureckim parku rozrywki The Land Of Legends, zabawa na różnych karuzelach i kolejkach, czy wodnej strefie, a także delfinarium i wspaniałe popisy delfinów, podziwianie architektury, roślinności parku sprawiły wszystkim ogromną frajdę. W drodze powrotnej czas na posiłek, a potem wieczorny relaks i zabawy integracyjne, które zakończyły szósty dzień pobytu. Następnego dnia uczniowie z opiekunami udali się w drogę powrotną do domu.

 

Wizyta uczniów w Turcji była nowym doświadczeniem, okazją do nauki, szansą na wykorzystanie i rozwój umiejętności językowych i społecznych, dała dzieciom możliwość poznania innych kultur czy nawiązania ciekawych znajomości, ale przede wszystkim była źródłem niezapomnianych wrażeń.

Psia gimnastyka

Zajęcia ruchowe dzieci z udziałem psa w ramach projektu Erasmus+

W ramach  projektu Erasmus+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"  grupa uczniów klasy 2c uczestniczyła w psiej gimnastyce, stanowiącej wprowadzenie do ćwiczenia uważności wśród dzieci. Towarzystwo psa terapeutycznego wywołało wiele radości i stało się motywatorem do wykonywania ćwiczeń Dzieci losowały karty z pozycjami i poprzez zabawę rozwijały sprawność ruchową. 

Międzyklasowy konkurs plastyczny dla klas 4 - 6 na plakat profilaktyczny pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch"

Obrazek przedstawia plakat konkursowy o tematyce prozdrowotnej - w zdrowym ciele zdrowy duch

W ramach programu Erasmus+ odbył się w naszej szkole międzyklasowy konkurs plastyczny dla klas 4 - 6 na plakat profilaktyczny pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch". Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem oraz wiedzą na temat zdrowego stylu życia. Jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsce Zuzanna Modzelewska; Weronika Adamkiewicz z kl. 4a
II miejsce Natalia Kisiel; Oliwia Pitera z kl. 6a
III miejsce Mateusz Nowak; Karolina Listwoń z kl. 5c

Gratulujemy!

Z przyjemnością informujemy, że szkolny koordynator projektów Erasmus+ pani Marzena Kuś zdobyła dla naszej szkoły akredytację i uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1.

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.

Flaga Unii Europejskiej

KONKURS "JADŁOSPIS CZWARTAKA" 

W ramach programu Erasmus+ W zdrowym ciele zdrowy duch w klasach czwartych przeprowadzony został konkurs związany ze zdrowym odżywianiem Jadłospis czwartaka. Wszyscy uczniowie klas czwartych wykonywali zdrowy jadłospis dla siebie. Wcześniej na lekcjach przyrody poznali piramidę zdrowego żywienia, zasady prawidłowego odżywiania się, podstawowe składniki pokarmowe oraz zasady spożywania posiłków. Wyposażeni w taką wiedzę komponowali jadłospis zawierający posiłki przeznaczone dla nich. Jadłospis oprócz zdrowych, smacznych posiłków powinien jeszcze być kolorowy i starannie wykonany. Okazało się, że większość uczniów bardzo dobrze poradziła sobie z zadaniem, powstało wiele wspaniałych prac.

Wyniki konkursu:

I miejsce - Zuzanna Zielonka 4a i Bartek Ożóg 4a

II miejsce - Lena Czenczek 4b i Marharyta Leshchanok 4a

III miejsce - Dominik Klencz 4b

Na ostatnich zajęciach angielskiego klasa 5A wykonała lapbooki o zdrowiu. Pamiętamy, że w zdrowym ciele zdrowy duch!

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Turcji dzieci  z naszej szkoły chcąc wyrazić  wsparcie dla swoich rówieśników w tym kraju wykonały piękne  kartki walentynkowe. Kartki  zostały wysłane do naszych trzech szkół partnerskich. Takie gesty są bardzo ważne i potrzebne, gdyż uczą empatii, solidarności i otwarcia na drugiego człowieka i tego także uczą nasze projekty europejskie.

Healthy food. Zdrowy talerz - prace plastyczne na lekcji języka angielskiego promujące zdrowe jedzenie.

Healthy food. Zdrowy talerz. Prace plastyczne wykonane na lekcji języka angielskiego promujące zdrowe jedzenie.
Healthy food. Zdrowy talerz. Prace plastyczne wykonane na lekcji języka angielskiego promujące zdrowe jedzenie.
Healthy food. Zdrowy talerz. Prace plastyczne wykonane na lekcji języka angielskiego promujące zdrowe jedzenie.

Dnia 13 stycznia 2023 roku uczniowie na lekcjach języka angielskiego wykonywali prace plastyczne, tworząc zdrowy talerz. Wszystkie produkty zostały nazwane po angielsku.

Sporty zimowe na zajęciach Koła Młodzi Odkrywcy

Sporty zimowe na zajęciach Koła Młodzi Odkrywcy

Dnia 9 stycznia 2023 roku na zajęciach Koła Młodzi Odkrywcy z klasami czwartymi w ramach projektu Erasmus+ „W zdrowym ciele zdrowy duch” nauczycielka przyrody realizowała temat – Sporty zimowe są również dla mnie. Uczniowie opowiadali jakie dyscypliny można uprawiać zimą, czy zabawy na śniegu i lodzie są bezpieczne, czy zawsze powinniśmy wychodzić na podwórko zimą. Na koniec uczniowie pomalowali ciekawe kolorowanki związane z tematem. Celem zajęć było propagowanie aktywnego spędzania czasu zimą na świeżym powietrzu.

Sporty zimowe na zajęciach Koła Młodzi Odkrywcy

EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA I GOTOWANIA

EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA I GOTOWANIA. Uczniowie przygotowujący zdrowe przekąski.

Dnia 8 listopada 2022 roku uczniowie naszej szkoły obchodzili EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA I GOTOWANIA. Przygotowali zdrowe drugie śniadania, sałatki, szaszłyki, soki ze świeżo wyciskanych owoców.
BYŁO PYSZNIE, ZDROWO I KOLOROWO!!!

EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA I GOTOWANIA.. Uczniowie przygotowujący zdrowe przekąski.
EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA I GOTOWANIA.. Uczniowie przygotowujący zdrowe przekąski.
EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA I GOTOWANIA. Gazetka przedstawiająca propozycje na zdrowe drugie śniadanie.

ZDROWE ODŻYWIANIE - spotkanie z dietetykiem

ZDROWE ODŻYWIANIE - spotkanie z dietetykiem

W ramach projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch" zrealizowano w naszej szkole ciekawy warsztat dla uczniów:

Chcemy się zdrowo odżywiać !

20 października odwiedził naszą szkołę dietetyk pan Paweł Szymański Zdrowszy Wybór - Poradnia dietetyczna. Specjalista przedstawił młodzieży zasady zdrowego odżywiania, rolę aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia, nauczył również słuchaczy przygotowywać prosty napój izotoniczny z wody, cytryny, miodu i mięty. Mamy nadzieję , że rady specjalisty odżywiania młodzież zastosuje w codziennym przygotowywaniu posiłków.

Sprawozdanie naszych uczniów z wizyty w ramach programu Erasmus+ w Portugalii

Wizyta uczniów w Portugalii, październik 2022

Wrażenia uczniów z pobytu w Portugalii w dniach 23 do 27 października 2022 roku

Pierwszego dnia przyjechaliśmy i zameldowaliśmy się w naszym apartamencie, umyliśmy się i poszliśmy spać. Rano zrobiliśmy pyszne śniadanie i z apetytem je zjedliśmy. Po śniadaniu stwierdziliśmy, że trzeba korzystać z pogody póki jest ładna, więc ubraliśmy się i wyszliśmy. Pierwszym punktem wyjścia był kościół Św. Ildefonsa - jeden z popularniejszych zabytków w Porto. Zwiedziliśmy jego wnętrze, a także zajrzeliśmy do muzeum jego historii. Następnie spacerem przez piękne portugalskie uliczki udaliśmy się do drugiego z 4 głównych punktów wycieczki - Kościoła Św. Antoniego. Weszliśmy do środka i podziwialiśmy piękny wystrój świątyni. Kolejnym przystankiem naszej "wyprawy" była zorganizowana przez nauczycieli niespodzianka. Staraliśmy się zgadywać co przygotowali dla nas nauczyciele, ale pozostali nieugięci. W końcu doszliśmy na miejscie niespodzianki, którą okazała się biblioteka "Lello", którą przy pisaniu serii powieści "Harry Potter" inspirowała się sama J.K Rowling! Po obejrzeniu wnętrza owej biblioteki czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka. Mianowicie najlepsze lody, które jedliśmy. Były to lody w kształcie kwiatów, nawet o trzech smakach na raz! Wszyscy zjedliśmy po jednym z nich i poszliśmy dalej. Ostatnim i zarazem głównym punktem wyjścia była sławna katedra w Porto. Niestety, w drodze do katedry, złapała nas ogromną ulewa i musieliśmy się gdzieś schronić. Uciekliśmy do restauracji, w której przy okazji zjedliśmy przepyszny marokański obiad. Czekajac na posiłek zagraliśmy wspólnie w 2 prawdy i jedno kłamstwo. Gdy zjedliśmy nasze potrawy, okazało się, że akurat przestało padać. Wyszliśmy i poszliśmy do naszego apartamentu, w którym po przyjściu zagraliśmy w kalambury, a później państwa miasta. Gdy skończyliśmy grać, mieliśmy chwilę na odpoczynek przed ostatnim spacerem dnia. Wieczorem, po wyjściu sprawdziliśmy na mapie gdzie jest most, który chcemy zobaczyć i poszliśmy w jego stronę. Okazało się, że droga, którą idziemy prowadzi do przejścia pod mostem a nie na most, lecz nie zrobiło nam to różnicy i kontynuowaliśmy zwiedzanie. Idąc deptakiem obok rzeki w dzielnicy Ribeira weszliśmy do między innymi: muzeum konserw oraz biblioteki, w której usłyszeliśmy na żywo 4 pory roku Vivaldiego. Spróbowaliśmy też przy okazji soku z trzciny cukrowej i granata. W końcu spacerkiem wróciliśmy do naszego apartamentu, zjedliśmy kolację i zakończyliśmy ten dzień pełen wrażeń. Poznaliśmy tego dnia wielu sympatycznych ludzi oraz kulturę portugalską. W niedzielę przed odjazdem zwiedziliśmy katedrę i poszliśmy na pociąg do Bragi . Przedtem czekała nas niespodzianka : gorąca czekolada i ciastka w bistro na dworcu . Po przybyciu do Bragi zameldowaliśmy się w hotelu i poszliśmy na wykwintny obiad w słynnej restauracji Brasileira. Uczestniczyliśmy także w ulicznych portugalskich tańcach przy tradycyjnej muzyce. Były to dwa dni pełne wrażeń i zwiedzania.

Poniedziałek 24.10.2022
Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od przepysznego śniadania w hotelu. Następnie udaliśmy się do pobliskiej szkoły Andrei Suares na zajęcia sportowe . Lekcje zaczęły się od rozgrzewki, po czym przeszliśmy do gry w koszykówkę. Podzielono nas na 4 drużyny z której każda rozegrała 2 mecze. Świetnie się bawiliśmy, a przy okazji poznaliśmy nowe osoby. Po lekcjach poszliśmy zjeść obiad w restauracji, lecz to nie wszytko co w tym dniu udało nam się zrobić. Mieliśmy okazję wziąć udział w ćwiczeniach rozciągających w najlepszej klinice fizjoterapii i pilatesu w Bradze. Po ćwiczeniach zrobiliśmy drobne zakupy i wróciliśmy do hotelu, w którym wolny czas spędziliśmy na grze w uno, w której nawet paniom udało się wygrać. Kończąc dzień poszliśmy na pyszną pizzę. Po pizzy mieliśmy jeszcze sportowe zajęcia - wzmacnialismy wytrzymałość i biegaliśmy wokół fontanny.

Wtorek 25.10.2022
Punktualnie o godzinie 10 wszyscy spotkaliśmy się pod hotelem, gdzie czekała na nas pani przewodnik. Jadąc w pierwszy punkt naszej wycieczki dołączyła się do nas grupa młodzieży z Turcji. Tego dnia udało nam się zwiedzić dwa sanktuaria: Dobrego Pana Jezusa z Góry, oraz samktuarium Marii Dziewicy w Sameiro. Jak się później okazało pierwsze było położone w najwyższym punkcie w Bradze. Były tam piękne widoki. Przy okazji zwiedzania drugiego sankuarium zobaczyliśmy między innymi porosty i piękne kolorowe łódki lecz co nas najbardziej zaskoczyło to to, że droga krzyżowa była umieszczona na 587 schodach, a każda stacja miała swoją fontannę. Wracając zjedliśmy obiad w meksykańskiej restauracji. Drugim punktem naszej wycieczki było zwiedzenie zamku w mieście Guimaraes. Pani przewodniczka wytłumaczyła nam, że była to pierwsza stolica Portugalii i to właśnie w tym miejscu przyjmował chrzest pierwszy Król Portugali. Po zwiedzeniu zamku mieliśmy czas wolny, który spędziliśmy kupując upominki oraz jedząc lody. Wieczór spędziliśmy jedząc kolację w wykwintnej restauracji Donna Se, a później do nocy z nauczycielami opowiadaliśmy sobie o swoich pasjach i zainteresowaniach.

W środę 26.10.2022 rano pojechaliśmy z inną grupą Polaków do sanktuarium o nazwie Sanktuarium Santuário de Santa Luzia . Znajduje się ono na szczycie wzgórza w rejonie Viana do Castelo w Portugalii. Stąd rozpościera się jeden z najpiękniejszych widoków w całej Portugalii .Później pojechaliśmy nad ocean atlantycki, gdzie na chwilę weszliśmy do wody. Bawiliśmy się tam i wykonywaliśmy różne akrobacje. Wracając do hotelu poszliśmy na obiad do restauracji. Po odpoczynku udaliśmy się na dworzec, żeby kupić bilety na przejazd na lotnisko, kupiliśmy także ostatnie pamiątki. Ponieważ pogoda dopisywała mieliśmy w końcu okazję pozwiedzać miasto Braga. Obejrzeliśmy kilka kościołów , katedrę oraz zwiedziliśmy ogród św. Barbary. Po zwiedzaniu poszliśmy na pyszne ciastka i gorącą czekoladę do kawiarni. Wieczorem panie dały nam zadanie, żebyśmy narysowali jakiś moment z wyjazdu. Świetnie się przy tym bawiliśmy. Kończąc ten intensywny dzień poszliśmy spać.

Czwartek 27.10.2022
Tego dnia mieliśmy zajęcia w szkole. Poznalismy przemilą dyrektorkę, po przywitaniu się z którą poszliśmy zwiedzać szkołę. Weszliśmy na zajęcia informatyki , uczestniczyliśmy w zajęciach sztuki. Tego dnia przypisano nam lekcje angielskiego i wf. Na zajęciach sportowych ćwiczyliśmy gry zaspołowe z młodzieżą portugalską. Poznaliśmy naszych rówieśników. Było to bardzo ciekawe doświadczenie zobaczyć jak uczą się w innym kraju. Po zajęciach poczestowaliśmy młodzież słodyczami z Polski oraz podziękowaliśmy nauczycielom. Pani dyrektor pokazała nam salę, gdzie uczą się dzieci niepełnosprawne i gdzie prowadzone są zajęcia hydroterapii. Po zakończeniu zajęć pożegnaliśmy się z panią dyrektor , która wręczyła nam certyfikaty . Po szkole nasze panie postanowiły zrobić nam niespodziankę, którą było sushi. Okazało się, że nikt z nas jeszcze nie jadł sushi więc panie stwierdziły, że tym bardziej się tam udamy. Większość z nas polubiło te dania i nie żałujemy ich spróbowania. Po obiedzie pojechaliśmy do stadniny koni na zajęcia hipoterapii, gdzie Pani Patricia opowiadała każdemu z nas z osobna o swoich metodach pracy podczas zajęć dla dzieci z autyzmem, które mielimy okazję zobaczyć. Patricia wytłumaczyła nam, że tutaj pracuje z dziećmi, które na przykład nie potrafią odróżniać kolorów, liczb itp. Mieliśmy także okazję pooglądać konie i osiołki. Jeden osiołek Limo był szczególnie piękny i spodobał się naszej Pani Ewie. Po zakończeniu zajęć z Panią Patricią zamówiliśmy taksówki i pojechaliśmy z powrotem do hotelu. Przed hotelem, zdecydowaliśmy, że trzeba zjeść kolację. Niestety znowu była ulewa. Na szczęście zaraz obok naszego hotelu była sprawdzona wcześniej włoska restauracja z pysznymi pizzami i spagetti. Zjedliśmy przepyszną kolację i wróciliśmy do naszych pokojów. Tam panie rozstrzygnęły o biura plastyczny, a my otrzymaliśmy nagrody. Dzień zakończyliśmy nauką tańca. Był to niestety ostatni dzień naszego pobytu, gdyż nazajutrz czekał nas powrót do Polski. Wyjazd do Portugalii był dla nas niesamowitym przeżyciem, cennym doświadczeniem i na pewno będziemy go długo wspominać.

Działania projektowe w ramach lekcji wychowania fizycznego. Zdrowo i sportowo!

Tydzień pełen sportowych emocji!
Klasy 1c, 2a, 3c i 3d bawiły się i rywalizowały ze sobą, pod okiem swoich nauczycieli i naszych pań wfistek!

Rozgrywki sportowe uczniów klas młodszych
Rozgrywki sportowe uczniów klas młodszych

Witaminy w słoiku!

Uczniowie klasy 2c prezentujący przygotowane przez siebie przetwory w słoiku.

Uczniowie klasy 2c z niewielką pomocą nauczycielek przygotowali zimowe zapasy w postaci ogórków małosolnych. Smacznie i zdrowo!

Wizyta przygotowawcza nauczycieli do przyjazdu uczniów SP36 do szkoły podstawowej
Hurma Yarbay Pınar İlkokulu w Konyalti w Turcji

Nauczyciele SP36 z wizytą w tureckiej szkole podstawowej Hurma Yarbay Pınar İlkokulu w Konyalti

W dniach 10-13 października 2022 roku nauczycielki naszej szkoły, tj panie Marzena Kuś oraz Ewa Kula-Fizia uczestniczyły w wizycie przygotowawczej do przyjazdu naszych uczniów do szkoły podstawowej Hurma Yarbay Pınar İlkokulu w Konyalti, w Turcji. W ramach wizyty omówiono warunki przyjęcia uczniów w szkole, plan lekcji oraz zasady funkcjonowania szkoły. Nasza nowa szkoła partnerska mierzy się z wieloma problemami związanymi z wojną oraz masową migracją ludności. Napływa tutaj wielu uchodźców z Bliskiego Wschodu, Rosji i Ukrainy oraz równocześnie rdzenni mieszkańcy się stąd wyprowadzają w związku z olbrzymim wzrostem cen i kosztów życia. Mimo tego mamy nadzieję, że uda nam się pomyślnie zrealizować wizytę naszych uczniów oraz dokończyć realizację projektu Erasmus pt "W zdrowym ciele zdrowy duch".

Oprócz tego nauczycielki odwiedziły partnerski ośrodek Utopia, z którym nasza szkoła współpracuje od 2018 roku. Zostały poczynione przygotowania do realizacji kolejnego projektu współpracy w ramach Erasmus +.

Uczniowie ze szkoły Yarbay Pınar İlkokulu w Konyalti w Turcji, wśród których jest wielu uchodźców z Bliskiego Wschodu, Rosji i Ukrainy
Wizyta przygotowawcza nauczycieli SP36 w szkole podstawowej Hurma Yarbay Pınar İlkokulu w Konyalti w Turcji

The #ErasmusDays 2022

Bieg uczniów z okazji Dnia Erasmusa

13 października z okazji ErasmusDays i w nawiązaniu do hasła projektu
"W zdrowym ciele, zdrowy duch" odbył się w naszej szkole wyjątkowy Bieg Erasmusa,
w którym wzięli udział chętni uczniowie i chętne klasy

Bieg Erasmusa. Uczniowie na boisku szkolnym.

Sprawozdanie z szkolenia nauczycieli, Braga, Portugalia wrzesień 2022

Nauczyciele SP 36 na szkoleniu w Bradze, Portugalia wrzesień 2022

W ramach projektu Erasmus+: „W zdrowym ciele, zdrowy duch” („In a healthy body, healthy mind”) o numerze: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353, Dyrektor szkoły p. Krzysztof Zaik wraz z nauczycielkami: p. Martyną Zimny, p. Lilianą Babilas oraz p. Katarzyną Szczechowiak brali udział w szkoleniu odbywającym się w Portugalii. Celem szkolenia, oprócz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami różnych krajów, było promowanie włączania oraz integracji uczniów. W pierwszych dniach szkolenia uczestnicy poznali system szkolnictwa w Portugalii, a także zalety edukacji włączającej. Poruszono również temat wielokulturowości oraz integracji uczniów - migrantów - w środowisku szkolnym, analizowano zarówno wyzwania z którymi nauczyciele muszą się zmierzyć, jak i sposoby wspierania uczniów w klasach ogólnodostępnych.

Podczas kolejnych zajęć nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę na temat wielokulturowego dziedzictwa tego kraju - jak się okazuje Portugalia należy do krajów pionierskich w zakresie wielokulturowości. Uczestników kursu zapoznano z poszczególnymi statystykami, omówiono również w jaki sposób funkcjonują organizacje typu TEIP i GAAF - organizacje wspierające socjalnie rodziny imigrantów i integrujące społeczność szkolną.

Uczestnicy kursu zostali także zaproszeni do szkoły AE Maximinos - Braga. Dyrektor szkoły przedstawił infrastrukturę szkoły, opowiedział o specyfice ich pracy, zapoznał z dostosowanymi do potrzeb uczniów sprzętami. Ponadto nauczyciele mieli możliwość poznania obyczajowości i kultury regionu. Nauczyciele naszej szkoły zwiedzili centrum Bragi oraz historyczne miasto Guimaraes.

Kurs zakończył się uroczystym wręczeniem certyfikatów. Przed wylotem nauczyciele zwiedzili Sankutarium Sameiro oraz słynne Bon Jesus do Monte.

"Healthy Teachers - Healthy School" - szkolenie nauczycieli w Finlandii

Szkolenie nauczycieli "Healthy Teachers - Healthy School" w Finlandii

Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem wpływającym na zdrowie psychofizyczne każdego człowieka. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. C. Miłosza w Rybniku realizuje projekt Erasmus + pt „In a healthy body, healthy mind -W zdrowym ciele, zdrowy duch" (nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353). Dzięki temu czworo nauczycieli z naszej placówki w dniach 7-11 lipca wzięło udział w szkoleniu, które było zatytułowane 'Heathy Teachers- Healthy School" i odbyło się w Finlandii, w miejscowości Joensuu. Pierwszy dzień szkolenia miał charakter prezentacji. Prowadzący przedstawił wiele ciekawych informacji na temat historii i kultury Finlandii. Dowiedzieliśmy się, że w tym kraju jest 187 866 jezior, które zimą zamarzają i stają się drogami przejezdnymi dla samochodów, gdyż temperatura waha się w okolicach - 30 stopni Celsjusza, a pokrywa śniegu wynosi 80-120 cm. Każdy dom posiada swoją własną saunę, a na 5 mln mieszkańców przypada 1,3 mln saun. Saunowanie jest ważnym elementem kultury Finów, a językiem oficjalnym oprócz fińskiego jest język szwedzki. Jednak najważniejszym elementem szkolenia była prezentacja systemu nauczania w szkole fińskiej, który uchodzi za jeden z najlepszych na świecie. Ku naszemu zaskoczeniu zawód nauczyciela jest tutaj bardziej prestiżowy niż zawód lekarza, gdyż łatwiej dostać się na studia medyczne niż pedagogiczne. 99% szkół to szkoły publiczne, za które odpowiadają jednostki samorządowe. Szkoły tworzą własne ramowe programy nauczania dla potrzeb swoich uczniów . W związku z tym w fińskiej szkole oprócz podstawowych przedmiotów dzieci uczą się przydatnych w życiu praktycznym umiejętności. Przedmiot Home economy przygotowuje młodych ludzi do dorosłego życia m.in. poprzez zajęcia prasowania, gotowania czy składania ubrań . Podczas pierwszego dnia szkolenia każdy biorący udział w projekcie kraj prezentował własną szkołę i najważniejsze jej atuty. Mimo tej różnorodności trzeba przyznać, że fińska szkoła fascynuje.

Kolejny dzień szkolenia poświęcony był roli zdrowia psychicznego w zawodzie nauczyciela. Fiński systemu edukacji rozumie jak ważne jest motywowanie i wspieranie nauczycieli, ponieważ wszelki dyskomfort odbija się na ich pracy, a poprzez to na jakości nauczania i uczniach. Kładzie się tu tutaj duży nacisk, żeby wspierac nauczycieli, pomagać rozwiązywać ich problemy, aby ich praca była jak najbardziej wydajna. Podczas szkolenia przećwiczyliśmy różne scenki sytuacyjne oraz dyskutowaliśmy o problemach nauczycieli w innych krajach. Podczas zwiedzania szkoły z zaskoczeniem odkryliśmy, że uczniowie szkół średnich już w ogóle nie korzystają z książek. Wszyscy pracują z laptopami, które zapewnia im szkoła. Szkoła jest doskonale wyposażona, oferuje szeroką bazę sportową, rozwija wszelkiego rodzaju talenty: aktorskie, artystyczne , sportowe. Dyrektor szkoły wielokrotnie podkreśla, że tutaj na edukacje przeznacza się dużo pieniędzy. Po zajęciach zorganizowano uczestnikom wycieczkę na farmę reniferów i plantacje truskawek. Dzień zakończył wspólny grill połączony z saunowaniem i kąpielą w jeziorze w klubie dla morsów.

Następne dni szkolenia nauczycieli uczestniczących w treningu Healthy teachers, Healthy School w Finlandii poświęcone były tematyce dbania o zdrowie fizyczne. Ćwiczenia fizyczne nie tylko pozwalają utrzymać organizm w zdrowiu ale również skutecznie obniżają zgubne skutki stresu, na który nauczyciele są szczególnie narażeni w swojej pracy. Jako przykład ćwiczeń, które nie tylko wzmacniają mięśnie ale także wyciszają psychikę podano pilates i jogę. Pilates wzmacnia i stabilizuje podstawową wydajność ruchu. Stwierdzono również, że ma korzystny wpływ na zdrowie psychiczne. Pilates, podobnie jak joga, to przede wszystkim połączenie umysłu z ciałem i może być świetnym wprowadzeniem do poprawy wytrzymałości fizycznej i psychicznej.

W kolejnych dniach treningu odbyły się praktyczne zajęcia w formie ćwiczeń fizycznych w tych dziedzinach sportu. Ponadto uczestnicy szkolenia zwiedzili nowoczesne obiekty sportowe oraz najważniejsze miejsca w mieście dzięki grze miejskiej Seppo. Odbyła się również wycieczka do parku narodowego Akka Koli do najstarszych bazaltowych gór w Europie. W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy wysłuchali wykładu o organizacji swojego warsztatu pracy za pomocą metody LEAN, o postawie pozytywnej psychologii oraz o poczuciu szczęścia wg Martina Seligmana („ojca” psychologii pozytywnej). Kurs zakończono wspólną ewaluacją, wymianą kontaktów, które mogą posłużyć do przyszłej współpracy oraz rozdaniem certyfikatów. Wszyscy uczestnicy ocenili bardzo wysoko zawartość i organizację szkolenia.

Decyzja komisji rekrutacyjnej projektu Erasmus na kolejne mobilności uczniów
w ramach projektu Erasmus + pt „In a healthy body, healthy mind - W zdrowym ciele, zdrowy duch"

Decyzją komisji rekrutacyjnej projektu Erasmus na kolejne mobilności projektu pojadą następujący uczniowie:


Portugalia, październik 2022:

 • Natalia Kisiel 5a
 • Magdalena Marzec 4a
 • Kacper Mazurek 7b
 • Igor Goliasz 7b

Turcja maj 2023:

 • Oliwia Pitera 5a
 • Julia Lis 4b
 • Mateusz Dzianok 4b
 • Mateusz Nowak 4c

Zdrowy talerz - lekcja o zdrowym żywieniu po angielsku

Prace uczniów w postaci talerzy na temat zdrowego odżywiania

Uczniowie klas 2 na lekcjach języka angielskiego pod opieką pani Marzeny Kuś
rozmawiali o zdrowym żywieniu i wykonywali prace pt Zdrowy talerz.

Obchody 15-lecia projektów unijnych w SP 36 w Rybniku

15 LAT Z EUROPĄ!

 

Dnia 1 czerwca 2022 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość obchodów 15-lecia realizacji programów unijnych. Projekty realizowane były kiedy szkoła była gimnazjum w ramach  programu Socrates Comenius oraz kiedy została przekształcona w szkołę podstawową w ramach programu Erasmus+. Przebieg uroczystości był bardzo odświętny, oprócz uczniów i nauczycieli przybyli również Rodzice oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Urzędu Miasta Rybnika Wydziału Edukacji: Panie - Katarzyna Korba i Dominika Stawarz. Na pięknie udekorowanej auli przy stole zasiedli – dyrekcja szkoły, przedstawicielka Rady Rodziców, Panie z Urzędu Miasta oraz koordynatorka wszystkich projektów Pani Marzena Kuś. Koordynatorka przedstawiła krótko wszystkie projekty.
I tak w ramach programu Socrates Comenius realizowane były w naszym gimnazjum następujące projekty:

1. „Poznać, żeby chronić” w latach 2007 – 2009 – projekt dotyczył edukacji proekologicznej.
2. W latach 2010 – 2012 realizowaliśmy projekt „Nasza mała ojczyzna oknem na świat” promujący dziedzictwo kulturowe regionu.
3. Następny projekt „Dzień za dniem” odbywał się w latach 2012 – 2013.
4. Projekt „O krok dalej” 2016 – 2018 służył podniesieniu kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej.

W Szkole Podstawowej nr 36 realizowane były projekty:
1. 2018 – 2019 „Fajne dzieciaki”.
2. 2018 – 2021 „Wszyscy jesteśmy różni ale wszyscy uśmiechamy się tak samo”.
3. Najnowszy projekt rozpoczęty w 2021 r. to „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

W ramach każdego z tych projektów odbyło się wiele mobilności zarówno kadry nauczycielskiej jak i uczniów, a szkoła pozyskała liczne pomoce naukowe.

Pierwsza część uroczystości to występy wszystkich klas 1-3 na auli. Każda klasa wcześniej losowała kraj, którego taniec lub pieśń miała przedstawić. Występy małych dzieci były bardzo udane, publiczność zaskoczona była strojami, aranżacjami i przygotowaniem maluchów. I tak klasa Ia pokazała rumuński taniec „Alunelul”. Klasa Ib wylosowała Cypr i prezentowała taniec „Zeibekiko”. Klasa Ic przedstawiła słowacki taniec „Ej, na tarki”. Klasa Id zaprezentowała niemiecką piosenkę „Hallo hallo schon, dass Du da bist”. Klasa IIa przedstawiła włoską piosenkę „Nella Vecchia Fakttoria”. Grecja została przedstawiona przez klasę IIb – i tu pojawił się oczywiście taniec „Grek Zorba”. Następnie występowała klasa IIc z hiszpańskim flamenco, a IId przedstawiła finlandzki taniec „Jentka”. Klasy III miały do pokazania tańce lub piosenki Turcji, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Francji, tutaj również pojawiły się piękne wykonania.

Klasy 4-8 również losowały kraje i ich zadaniem było przygotowanie w sali lekcyjnej prezentacji tego kraju – czyli zwyczajów, kuchni, zabytków, strojów. W tym konkursie najlepiej wypadła klasa Va prezentująca Grecję, drugie miejsce zajęła klasa IVc pokazująca Portugalię, a trzecie miejsce klasa IVb  z piękną Maltą.

Wszystkie prezentowane kraje były krajami partnerskimi w naszych projektach.

Obchody zakończyły się rozgrywkami sportowymi między klasami w ramach projektu – „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Uroczystość 15-lecia projektów unijnych w naszej szkole to prawdziwe święto Europy i UE. Zobaczyliśmy naszych uczniów (nawet tych 7-letnich) jako prawdziwych Europejczyków i obywateli świata. Realizacja projektów unijnych znacząco przyczyniła się do poznania przez naszych uczniów UE i poczucia przez nich przynależności do niej.

Poniżej link do prezentacji na temat projektów realizowanych w szkole w latach 2007 - 2022.
https://drive.google.com/file/d/1tnLjdVUl_t2D7AjFcGLtB0fS7RPUbAY4/view?usp=sharing

15 lat z Europą w SP 36

 

Projekt „In a healthy body, healthy mind ” "W zdrowym ciele, zdrowy duch"
2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353

Nasza szkoła po raz kolejny realizuje projekt unijny Erasmus +. Od początku realizacji programów finansowanych ze środków unijnych szkolnym koordynatorem tych projektów  jest Pani Marzena Kuś (nauczycielka języka francuskiego, angielskiego, pedagog specjalny).

Nasz nowy projekt  o nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353 nosi nazwę:
"W zdrowym ciele zdrowy duch", którego  kwota dofinansowania wynosi 46 157€. 

Głównym celem projektu jest wykorzystanie sportu jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Sport pomaga promować zdrowy styl życia i walczyć z takimi problemami jak wykluczenie społeczne, mobbing, przemoc. Poprzez projekt chcemy wdrażać różne techniki sportowe skorelowane z programami profilaktycznymi w krajach europejskich, wykorzystujących elementy rywalizacji lub gier zespołowych jako czynnika zwiększającego bezpieczeństwo w szkole oraz motywującego młodzież do prowadzenia zdrowego stylu życia. Ma to pomóc w unikaniu niepożądanych postaw oraz obniżeniu poziomu frustracji i agresji.

Celami szczegółowymi naszego projektu są:

 • Stworzenie programu promującego zdrowy styl życia, w tym aktywność fizyczną jako sposób na zapewnienie zdrowia psychicznego,
 • Promowanie pozytywnych postaw uczniów oraz zdrowia jako inwestycji w przyszłość,
 • Zwiększenie motywacji do nauki wśród uczniów.

Dzięki nawiązanej współpracy z europejskimi ośrodkami szkoleniowymi planujemy wyposażyć odbiorców projektu w konkretną wiedzę i kompetencje potrzebne do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom. Zamierzamy poznać sposoby opracowania i wdrażanie programów zdrowego stylu życia w innych krajach, opracować podobny program , włączyć go w nasz szkolny program profilaktyki i realizować go w następnych latach po zakończeniu projektu.

W ramach realizacji projektu unijnego Erasmus + "W zdrowym ciele zdrowy duch" o nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353 szkoła podejmuje różne działania aby promować zdrowy styl życia, w tym aktywność fizyczną jako sposób na zapewnienie zdrowia psychicznego.

Nauczyciele SP 36 na szkoleniu w Heraklionie.

W ramach projektu Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch" (In a healthy body, healthy mind) o nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353, którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu nauczyciele naszej szkoły : Zenona Suwałek, Marzena Kuś, Żaneta Rarot-Szweda oraz Martyna Zimny uczestniczą w szkoleniu Inclusive education trought art. Kurs ma na celu poznanie metod włączenia społecznego poprzez sztukę. W pierwszych dniach szkolenia uczestnicy warsztatów zapoznali się z systemem szkolnictwa na Krecie, zaprezentowali swoje szkoły, poznali innych uczestników kursu oraz zwiedzili historyczne centrum Heraklionu.
Podczas wizyty studyjnej nauczyciele z SP36 odwiedzili jedną z publicznych szkół podstawowych w Heraklionie. Pedagodzy mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych, podczas których pozytywnie zaskoczyła ich otwartość dzieci w komunikacji. Nauczyciele doświadczyli na sobie jak pozytywnie artyzm wpływa na integrację zespołu, pokonywanie barier i swoich ograniczeń. Artystyczne podejście warto również wykorzystać w przedmiotach ścisłych. Siedmiodniowy kurs zwieńczylo uroczyste wręczenie certyfikatów.

Wyjazd uczniów do Rzymu w ramach projektu Erasmus+

W ramach projektu Erasmus+ " W zdrowym ciele zdrowy duch" w dniach 15-22 .05.2022 sześcioro uczniów naszej szkoły pod opieką p. Ewy Kuli-Fizi, p. Mirosława Szwedy, brało udział w wyjeździe szkoleniowym w Rzymie. Uczniowie wraz z opiekunami brali udział w szkoleniu na temat zapobiegania przemocy szkolnej i radzeniu sobie z emocjami- "Bullying prevention". Podczas kolejnych warsztatów uczestnicy opisywali swoje emocje w różnych sytuacjach życiowych, opowiadali o tym, jak zachować równowagę pomiędzy zdrową formą zarówno fizyczną jak i psychiczną. Niewątpliwym wyzwaniem dla uczniów było wypowiadanie się na forum w języku angielskim. Uczestnicy kursu brali także udział w profesjonalnym treningu krav magi pod czujnym okiem mistrza Valeria Pappalardo. Uczniowie po intensywnej rozgrzewce poznali techniki krav magi poprzez ćwiczenia indywidualne i w parach. Tematem przewodnim kursu w kolejnym dniu było budowanie poczucia przynależności do grupy oraz zapobieganie przemocy rówieśniczej. Uczestnicy wcielali się w rolę ofiary , napastnika oraz biernego obserwatora, jak i osoby broniącej ofiary, która jest nękana. Trening był dosyć wyczerpujący, ale uczniowie utrwalając poznane techniki super się przy tym bawili i niewątpliwie na długi czas będą pamiętać zajęcia z mistrzem Valerio. Uczniowie nabyli ciekawych i wartościowych umiejętności, które na pewno wykorzystają w przyszłości.

Komunikacja, motywacja, działania - w zdrowym ciele, zdrowy duch....


W ramach projektu Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch" (In a healthy body healthy mind) o nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353, którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej jako sposobu na zapewnienie zdrowia psychicznego, nauczyciele: Żaneta Rarot-Szweda, Patrycja Rusin, Agnieszka Zaik oraz dyrektor szkoły Krzysztof Zaik udali się z kilkudniową wizytą do Rzymu i uczestniczyli w kursie "Coaching in educational contexts to reduce early school leaving". Kurs miał na celu zwrócenie uwagi na działania jakie powinny być podejmowane w procesie edukacyjnym zapobiegające przedwczesnemu kończeniu przez uczniów edukacji i nauki.

Na kursie omawiano zagadnienia dotyczące wpływu stresu na zdrowie fizyczne i psychiczne, reagowania na niepożądane zachowania uczniów w klasie i poza nią, wyposażenia nauczycieli w narzędzia pozwalające na radzenie sobie z emocjami oraz zapobieganie sytuacjom konfliktowym.

W pierwszych dniach warsztatów uczestnicy zapoznali się z systemem szkolnictwa we Włoszech oraz narzędziami komunikacji cyfrowej wykorzystywanymi przez uczniów i nauczycieli w procesie edukacji. Ponadto nauczyciele uczestniczyli w interaktywnych ćwiczeniach kształtujących umiejętność komunikacji, uważnego słuchania i nawiązywania pozytywnych relacji w klasie.

Kolejne dni kursu poświęcone były motywacji, która jest bodźcem i zachętą do działania w pracy z uczniami oraz pozwala na realizację postawionych celów. Nauczyciele zapoznali się również z koncepcją japońskiej filozofii IKIGAI, która skłania do refleksji nad sensem życia, powołania, realizacji potrzeb oraz pomaga w odnalezieniu życiowej radości, motywacji do nauki i pracy. Równowaga w poszczególnych obszarach pozwala na poprawę jakości życia psychicznego, a także fizycznego zgodnie z tematem projektu Erasmus+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch".

Na zakończenie, uczestnikom kursu wręczono certyfikaty. Zdobyte doświadczenie i umiejętności nauczyciele wykorzystają do podniesienia jakości pracy szkoły.

ZDROWY STYL ŻYCIA - CZY WIESZ CO JESZ?

W ramach realizacji projektu unijnego Erasmus + "W zdrowym ciele zdrowy duch" o nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353 Panie Martyna Zimny i Agnieszka Zaik przeprowadziły serię zajęć o tematyce prozdrowotnej w klasie 1a.

Zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem najpierw zostały szczegółowo omówione podczas zajęć teoretycznych, gdzie to uczniowie starszych klas opowiadali między innymi o piramidzie zdrowego odżywiania, oraz tym jak korzystny wpływ na nasze zdrowie ma ruch. W związku z tym, że nawet zwykły spacer pozwala dotlenić organizm, wychowankowie 1a udali się na krótką wycieczkę wokół szkoły. Następne zajęcia miały na celu połączenie przyjemnego z pożytecznym - zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystali do rozwiązywania quizu, zagadek, segregowania różnych opakowań. Zwieńczeniem serii zajęć była  ZABAWA. Uczniowie zaprojektowali szyldy dla swoich sklepów, przygotowali swoje stanowiska i wyruszyli po "zdrowe zakupy " :)

Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat prawidłowego odżywiania, dowiedzieli się w jaki sposób można tworzyć warunki do promowania zdrowego stylu życia, nauczyli się poprawnie segregować produkty żywieniowe (co należy jeść często, a co rzadziej), i kształtowali umiejętności społeczne (porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych).

Lekcja otwarta z języka angielskiego w kl. 5c w ramach projektu Erasmus+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"

Lekcja otwarta z języka angielskiego w klasie VC

Dnia 22 marca 2022 roku została przeprowadzona lekcja otwarta z języka angielskiego w klasie V C.
Lekcję przeprowadziła p. Ewa Kula - Fizia. W lekcji uczestniczyli następujący nauczyciele: p. Dyrektor Krzysztof Zaik,
p. Patrycja Rusin, p. Katarzyna  Szczechowiak oraz p. Katarzyna Śliwińska. 
Temat lekcji brzmiał: What should you do to be healthy? - Co powinieneś robić, aby być zdrowym?
Była to lekcja powtórzeniowa, podczas której uczniowie utrwalali struktury leksykalno- gramatyczne z zakresu zdrowia oraz zdrowego stylu życie. Podczas lekcji uczniowie prezentowali dialogi  u lekarza, udzielali rad, jak być zdrowym. Wykorzystano również aplikacje LearningApps oraz Wordwall.
Cele lekcji zostały zrealizowane, uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w proponowanych ćwiczeniach.
Lekcja była przygotowana pod kątem realizacji w naszej szkole projektu Erasmus+ W zdrowym ciele, zdrowy duch.

 Krótki filmik z lekcji pod linkiem:
https://gopro.com/v/aRkQ2reKygozO

 

Techniki relaksacji i sztuki - warsztaty w Akademii Teatru i Sztuk Wrażliwych

Klasa 5a skorzystała z propozycji warsztatów Akademii Teatru i Sztuk Wrażliwych w Rybniku i świetnie bawiła się na zajęciach warsztatowych poznając techniki relaksacji i sztuki. Dzieci poznały ćwiczenia rozluźniające ciało i pozwalające odpocząć głowie, oderwać się w zabawie od trosk dnia codziennego. A wszystko to przy dźwiękach spokojnej muzyki i kojącym głosie instruktora.

 

Więcej szczegółów i fotorelacja w warsztatów pod linkiem:

https://www.sp36.miastorybnik.pl/?news=27216

Krótki filmik z warsztatów:

https://drive.google.com/file/d/1rqKo0BsEdFB9NIE8XnK8DUbydM7l9igZ/view?usp=sharing

 

TRZYMAJ FORMĘ!

Od wielu lat w naszej szkole realizujemy ogólnopolski program – "Trzymaj Formę!". Wiele działań podjętych w tym programie łączy się również z projektem – W zdrowym ciele zdrowy duch. Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki.

Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekt służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

W ramach projektu  organizujemy audycje w radiowęźle szkolnym dotyczące zdrowego trybu życia, lekcje wychowawcze, promujemy aktywność fizyczną w każdej postaci. Organizujemy warsztaty zdrowego odżywiania się, spotkania z dietetykami, konkursy szkolne.

Wszystko to ma służyć nauce naszych wychowanków zasad zdrowego trybu życia.

                              

ZDROWE ODŻYWIANIE NASZYM CELEM SIĘ STANIE

Od kilku lat na lekcjach biologii w klasach siódmych i chemii w klasach ósmych realizujemy innowację pedagogiczną - Zdrowe odżywianie naszym celem się stanie. Obecnie realizacja tej innowacji zbiega się z realizacją  projektu - W zdrowym ciele zdrowy duch.

Główne cele tej tych działań to:

- promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację w zakresie żywienia,

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Niektóre treści realizowane w ramach innowacji to:

- wartość odżywczych produktów,

- tworzenie jadłospisów z wykorzystaniem zasad talerza zdrowego odżywiania,

- dieta wegańska i wegetariańska,

- dieta zbilansowana,

- oznaczenia zawarte na etykietach produktów spożywczych,

- substancje dodatkowe stosowane w żywności oraz ich znaczenie dla zdrowia człowieka,

-  żywność ekologiczna, żywność genetycznie modyfikowana,

- sposoby przechowywania produktów,

- higiena sporządzania oraz spożywania posiłków.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom u młodzieży rozwinęła się większa świadomość konsumencka spowodowana także pojawiającymi się coraz częściej w mediach informacjami związanymi ze zdrową dietą oraz aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu.

SZKOLNY KONKURS NA JADŁOSPIS SIÓDMOKLASISTY

W ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz projektu ogólnopolskiego Trzymaj Formę w grudniu odbył się konkurs klas siódmych na najlepszy jadłospis. Uczniowie wykazali się dużą znajomością zasad zdrowego żywienia, umiejętnie skomponowali wszystkie posiłki w ciągu dnia. Starali się, aby wszystkie potrawy były smaczne i zdrowe.

Wyniki konkursu :
I miejsce Lena Woszczyńska z 7a
II miejsce Julia Racis z 7b
III miejsce Ewelina Flak z 7a
Zwycięzcom gratulujemy!

 

WARSZTATY Z DIETETYKIEM

Uczniowie klasy 1a i 2c uczestniczyli w niecodziennych warsztatach z dietetykiem. Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy związanej ze zdrowym odżywianiem, zmianę świadomości żywieniowej, a przede wszystkim pokazanie łatwych i przyjemnych sposobów na przygotowanie zdrowych przekąsek, tym samym rezygnując z przetworzonych "gotowców".

Akcja promująca zdrowe odżywianie była jednym z zadań realizowanych w ramach projektu Erasmus "W zdrowym ciele zdrowy duch".

Wizyta przygotowawcza z projektu W zdrowym ciele zdrowy duch
Projekt „In a healthy body, healthy mind ” "W zdrowym ciele, zdrowy duch" 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353

 

W dniach 8-9 grudzień 2021 koordynator projektu pani Marzena Kuś odbyła wizytę przygotowawczą z projektu W zdrowym ciele zdrowy duch. Celem wizyty przygotowawczej było nawiązanie współpracy z centrum edukacyjnym INFOL w Rzymie, Włochy. W trakcie wizyty został opracowany program krótkoterminowej mobilności studentów. Ustalono termin wizyty, harmonogram planowanych zajęć i aktywności. Uzgodniono  szczegóły dotyczące podróży i zakwaterowania. Omówiono obowiązki instytucji goszczącej, instytucji wysyłającej, opiekunów oraz uczestników. Poczyniono  ustalenia dotyczące monitoringu, mentoringu i wsparcia, a także wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne w instytucjach wysyłających i goszczących. Przeprowadzono kontrolę zakwaterowania uczestników.  Odbyły się wizyty w instytucjach, w których odbywać się będą zajęcia, tj. w klubach sportowych i szkole.  Omówiono  program nauki i zadania uczestników.  Ustalone zostały warunki i proces uznawania efektów uczenia się, a także dokumenty, które muszą zostać wydane przez instytucję wysyłającą lub przyjmującą, aby zapewnić zakończenie procesu uznawania. Ponadto omówiono szczegóły dotyczące kursów dla nauczycieli. Szkolenie dla kadry pegagogicznej naszej szkoły odbędzie się od 28.03 - 01.04.2022 , natomiast mobilność uczniów będzie miała miejsce od 15 do 22 maja 2022 roku.  Kolejna wizyta przygotowawcza będzie dotyczyła mobilności do Portugalii. 

Projekt „We are All different but we all smile in the same way”

 


Film podsumowujący wszystkie szkolenia oraz cały projekt "Fajne dzieciaki"

Uczniowie z wizytą w Szkole Specjanej w Liopetrii na Cyprze

W ramach projektu pt :"We are all different but we all smile in the same way", Program Erasmus +, Akcja KA2 : partnerstwa Strategiczne rozpoczęła się kolejna, druga już wizyta w Szkole Specjalnej im. Apostoła Barnabasza w Liopetri na Cyprze. Celem wizyty w szkole koordynującej jest wymiana uczniów, poznanie tutejszej specyfiki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz uwrazliwienie na ich potrzeby i integracja uczestników projektu. W projekcie biorą udział szkoły z Cypru, Malty, Rumunii i Polski. Naszą szkołę reprezentują wicedyrektor szkoły Pani Zenona Szwałek, koordynator projektu Pani Marzena Kuś oraz nauczycielki Pani Martyna Zimny i Pani Agnieszka Zaik. W pierwszym dniu wizyty nauczyciele i uczniowie poznali szkolę i jej funkcjonowanie , wzięli udział w warsztatach decoupage oraz wykonali drzewo przyjaźni . Nasi uczniowie odwiedzili sale lekcyjne i poznali swoich rówieśników z Cypru, wymienili się pamiątkami i poczęstowali słodyczami z Polski. Następnie odwiedziliśmy muzeum marynistyczne w Ajia Napa oraz Muzeum Rzeźby. Wieczorem wszyscy wspólnie uczestniczyli w uroczystej kolacji z typowymi potrawami cypryjskimi, podczas której mieli okazję obejrzeć pokaz tradycyjnych tańców z tego kraju.

Drugi dzień wizyty na Cyprze w ramach programu Erasmus + projekt" We are all different but we all smile in the same way" był przeznaczony na wizytę kulturalną i wycieczki. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy była Ktima w Agglisides, kościół Angeloktisti w Kiti, plaża Mackenzie w Larnace i morze Phinikoudes. Wszyscy uczestnicy wymiany delektowali się lunchem nad brzegiem morza. Mieliśmy okazję skosztować przysmaków kuchni śródziemnomorskiej. Mieliśmy także trochę wolnego czasu na zwiedzenie zamku w Larnace, kościoła św. Łazarza i zrobienie zakupów. Był to bardzo udany dzień, nawet mieliśmy szczęście z pogodą i uniknęlismy deszczu.

W trzecim dniu wizyty naszej delegacji na Cyprze odbyła się paraolimpiada dla niepełnosprawnych uczniów szkół z Malty i Cypru, a uczniowie szkół z Polski i Rumunii rozegrali mecz w unihokeja. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a rozgrywki sportowe zakończyliśmy wspólną zumbą. Po południu pojechaliśmy na warsztaty pieczenia chleba do Młyna i Muzeum Chleba. Tam dowiedzieliśmy jak dawniej na Cyprze uprawiano zboże, jak wyglądały żniwa, jak mielono mąkę i wypiekano chleb. Wszyscy wyrabiania ciasto i piekli chleb, po czym każdy z uczestników mógł skosztować swojego wypieku. Dzień zakończyliśmy kolacją w tawernie rybnej w porcie rybackim.

Kolejny dzień wizyty na z Cyprze w ramach projektu pt :"We are all different but we all smile in the same way", Program Erasmus+ poświęcony był na wspólne gry i zabawy. Najpierw braliśmy udzial w zabawach z Cypru, później przedstawiliśmy nasze rodzime zabawy i uczyliśmy ich zasad dzieci i nauczycieli z krajów partnerskich. Nasza gra w szczurka zrobiła tam furorę. Te cześć zakończylo wręczenie certyfikatów i pamiątkowe zdjęcie. Po południu mieliśmy wycieczkę do morskich grot i Agoi Anargiroi. Wieczór zakończyła uroczysta kolacja w japońskiej restauracji, ktora była prawdziwym spektaklem kulinarnym. Wtedy też pożegnaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z innych krajów i zaprosiliśmy ich do Polski.

M. Kuś

Uczniowie SP 36 w Rybniku z wizytą w Rumunii 

W dniach 12 marca - 17 marca 2019r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku wraz z opiekunami uczestniczyli
w wizycie w partnerskiej szkole Liceuil Technogic „Grogore Antipa” w Bacau. Wizyta odbyła się w ramach projektu Erasmus + pt. „We are all different but we all smile in the same way”. Koordynatorem projektu jest pani Marzena Kuś.
Oficjalne rozpoczęcie odbyło się w szkole goszczącej 14 maja. Gospodarze powitali gości z krajów partnerskich z Cypru, Malty oraz z Polski. Odbyło się tradycyjne podjęcie gości chlebem i solą, wspólne odśpiewanie hymnu projektu Erasmus. Rumuńscy uczniowie w ramach niespodzianki przygotowali i zaśpiewali piosenki z każdego kraju uczestniczącego w projekcie w ich oryginalnych językach. Potem nastąpiła wymiana upominków oraz rozdanie uczestnikom albumów z poprzednich wizyt. Towarzyszył temu występ artystyczny oraz pokaz tradycyjnych tańców rumuńskich w strojach ludowych. Następnie zwiedzano placówkę I zapoznano się z jej specyfiką. Kolejnym punktem programu było zdobienie jajek wielkanocnych zgodnie z tradycją świąteczną kraju gospodarzy. Po krótkiej przerwie uczniowie w pobliskim parku uczestniczyli w zabawie Treasure Hunt przypominającej polskie podchody. Zabawa ta miała na celu nie tylko integrację uczniów, ale także zapoznanie się z historią regionu oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego. Wieczorem odbyła się wspólna, uroczysta kolacja powitalna, podczas której uczniowie mogli się bardziej zintegrować bez możliwości uciekania się do języka ojczystego. Drugi i trzeci dzień wizyty upłynął na poznaniu uroków rumuńskiego regionu Mołdawii Zachodniej. Zwiedziliśmy zamek Catatea Neamttului, który pod koniec drugiej połowy XVII wieku został przejęty przez naszego króla Jana III Sobieskiego. Oprócz tego zwiedziliśmy dawne miejsce zmiany koni pocztowych , gdzie obecnie mieści się restauracja, hotel oraz sklep z pamiątkami w typowo ludowym wystroju. Następnie zwiedziliśmy prawosławny klasztor Manastirea Agapia. Kolejny dzień był poświęcony na wycieczkę do miasta Jassy, gdzie zwiedziliśmy Monastyr Trzech Oligarchów, a także Palace of Culture i Muzeum Nauki i Techniki. Po wycieczkach odbyła się uroczysta kolacja pożegnalna, podczas której nastąpiło rozdanie certyfikatów. Ostatni dzień wizyty poświęcony był na spotkanie robocze podsumowujące ostatnie spotkania oraz wizytę w Rumunii, omówienie kolejnych wspólnych działań i mobilności. Punktem wieńczącym wizytę w szkole partnerskiej w Rumunii był konkurs kulinarny na typową potrawę z danego kraju. Wszyscy uczestnicy mieli okazję delektować się smakami tradycyjnych potraw ze wszystkich krajów partnerskich. Niestety był to już ostatni punkt programu wizyty w Rumunii, ale pełni nowych wrażeń oraz doświadczeń, a także nadziei na dalszą owocną współpracę wróciliśmy do kraju.
Wizyta wzbudziła w uczniach wiele pozytywnych emocji, o czym świadczą liczne komentarze naszych wychowanków. U niektórych ogromne emocje wzbudził pierwszy lot samolotem. „
„Miałem pewne obawy, jednakże lot samolotem okazał się bardzo przyjemny”
- wspomina Kuba, uczeń klasy trzeciej gimnazjum. Dodaje, iż jednym z najlepszych doznań była degustacja lokalnych potraw. „Byłem bardzo zaskoczony, jedzenie było przepyszne”
- wspomina Kuba. Jego rówieśnik, Olaf również podzielił się swoimi wrażeniami z pobytu
w Rumunii: „Stolica Rumunii, którą mieliśmy okazję zwiedzić w godzinach wieczornych, jak również miasto Bacau bardzo mi się podobały. Jestem pod ogromnym wrażeniem rumuńskiej otwartości oraz gościnności”.
„Dzięki wyjazdowi do Rumunii miałam okazję do integracji z ludźmi z różnych krajów, mogłam zwiedzić najciekawsze miejsca w Rumunii oraz poznać kulturę i zwyczaje tamtejszych ludzi. Myślę, że będę tą wycieczkę bardzo dobrze wspominać i cieszę się, że mogłam wziąć w niej udział, bo wiele się nauczyłam”- mówi Ania, również uczennica trzeciej klasy gimnazjum. Jej rówieśniczka Emilia dodaje: „bardzo ucieszyłam się, że mogłam wziąć udział w programie Erasmus+. Dzięki niemu miałam możliwość poznać lepiej kulturę, jak i mieszkańców Rumunii. Była to również świetna okazja do integracji międzynarodowej z mieszkańcami różnych części Europy.”
W pozytywnym tonie brzmią również komentarze rodziców. „Wyjazd z projektu Erasmus+ naszego syna Jakuba budził w nim i w nas wiele kontrowersyjnych pytań. Rumunia.....jak tam teraz jest , co ich tam czeka? Wszystkie pytania i wątpliwości zostały rozwiane po przyjeździe na miejsce. Jakuba zachwyciła najbardziej kuchnia rumuńska. Kultura i podejście do ludzi. Spokój i brak pośpiechu w życiu codziennym. Brak tłumów na ulicach, zwłaszcza turystów sprawił, że spokojnie można zwiedzać ten piękny kraj. A jest co zwiedzać.....jest tam mnóstwo ciekawych zabytków. Oprócz kultury rumuńskiej mieli możliwość spotkania się z innymi krajami biorącymi udział w projekcie. To kolejne niezapomniane doświadczenie. Po powrocie syna do domu usłyszeliśmy, że chciałby tam jeszcze chociaż raz pojechać. Takie stwierdzenie pokazuje, że wyjazd był udany”- mówi mama Jakuba, pani Magdalena Kozik. Mama Ani, Katarzyna Łapinka dodaje: „Moja córka wróciła zadowolona z pobytu w Rumunii w ramach programu Erasmus+. Dzięki wyjazdowi mogła w praktyce wykorzystać umiejętności językowe, a także miała okazję, aby poznać zwyczaje panujące w tym kraju i zwiedzić ciekawe miejsca podczas wycieczek wyjazdowych. Pobyt ten był dla niej także doskonałą okazją do integracji z rówieśnikami innych narodowości. Uważam, że wyjazd był dobrze zorganizowany i przyczynił się do poszerzenia wiedzy i umiejętności mojego dziecka.”
Mama Emilii, Katarzyna Sułek podsumowuje: „Córka wróciła bardzo zadowolona z wyjazdu do Rumunii. Uważam, że takie wyjazdy są potrzebne dzieciom, by miały szansę na większą integrację zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak również z dziećmi różniącymi się językiem i kulturą.”
Kolejni uczniowie już w październiku odwiedzą Cypr, aby kontynuować przygodę z innymi uczestnikami projektu.


Ewa Kula- Fizia
Marzena Kuś

Czy kiedykolwiek byłeś zastraszany? - konkurs literacki dla klas III gimnazjum


W ramach projektu unijnego Erasmus+ AKCJA KA 1-Projekt "Fajne dzieciaki" o nr 2018-1-PL01-KA101-049731 realizowanego w naszej szkole od 01.09.2018 do 31.10.2019, w maju odbył się konkurs literacki w języku angielskim zaadresowany dla uczniów klas III- Jak rozumiesz pojęcie zastraszania, czy kiedykolwiek padłeś jego ofiarą? How do you understand the terms of bullying in schools? How do you recognise bullyig behaviour? Have you even been bullied.
Celem konkursu było:
• zwrócenie uwagi na pojęcie zastraszania oraz próba zdefiniowania tego zjawiska;
• doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej w języku angielskim;
• pogłębianie poznanego słownictwa dotyczącego złości, przemocy, agresji;
• rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni literackiej uczniów;
• umiejętne korzystanie ze środków językowych i stylistycznych.
Wszystkie wypracowania były na bardzo wysokim poziomie, dlatego też uczniowie otrzymali oceny celujące.

Nauczyciele SP 36 na szkoleniu w Brukseli

W ramach realizacji projektu Erasmus+ Akcja 1 pt: "Fajne dzieciaki" o numerze 2018-1-PL01-KA101-049731, w dniach od 20 do 24 maja 2019 roku sześciu nauczycieli naszej szkoły wraz z dyrektorem Krzysztofem Zaikiem, uczestniczyło w międzynarodowym szkoleniu w Belgii, w Brukseli, dotyczącym przeciwdziałania przemocy w szkołach i kreowania bardziej pokojowej atmosfery, zatytułowanym „Stop bullying in schools and create a more peaceful atmpsphere”.
Koordynatorem projektu unijnego jest nauczycielka języka francuskiego i angielskiego pani Marzena Kuś. Organizatorem kursu było centrum edukacyjne Anatolia Education and Consulting. Nadrzędnym celem szkolenia było wsparcie kadry szkolnej w zrozumieniu przyczyn, które leżą u podstaw prześladowań w szkołach, poznania sposobów tworzenia bardziej pokojowej atmosfery, poprawienia procesu uczenia się i nauczania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
Pierwsze dni szkolenia miały na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska prześladowania rówieśniczego w szkołach, rozpoznawania przejawów zastraszania, na temat przyczyn negatywnych zachowań, reakcji zarówno osoby prześladowanej jak i agresora oraz szybszym rozpoznawaniu licznych przejawów przemocy wśród środowiska uczniowskiego. Uczestnicy kursu przedstawili prezentację dotyczącą specyfiki pracy placówki, następnie wspólnie omówiono przyczyny prześladowania rówieśniczego i negatywne konsekwencje tego zjawiska. Nauczyciele dowiedzieli się, jakie ćwiczenia i aktywności można przeprowadzić, aby poprawić relacje panujące w grupie.
W kolejnych dniach szkolenia szczególną uwagę zwrócono na tworzenie przyjaznej atmosfery w klasie. Zaprezentowano czynniki, które na to wpływają - zarówno te werbalne jak i pozawerbalne. Podkreślono również rolę współpracy w osiąganiu porozumienia oraz przedstawiono poszczególne etapy właściwego reagowania na sytuacje trudne i konfliktowe. Ponadto zwrócono także uwagę na istotę opracowania planu polityki szkolnej w zakresie zapobiegania prześladowaniom w szkołach i podkreślono jak ważne jest odpowiednie podejście pedagogiczne w radzeniu sobie z problemem prześladowania rówieśniczego i kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów.
Szkolenie zakończyło się podsumowaniem oraz rozdaniem certyfikatów. Wszyscy uczestnicy kursu mieli okazję uczestniczyć w zagranicznych mobilnościach i tym samym poziom ich świadomości na temat wpływu międzynarodowego szkolenia na rozwój kompetencji językowych, społecznych oraz interpersonalnych jest ogromny.


Ewa Surma
Patrycja Rusin
Martyna Zimny

Nauczyciele z SP 36 na szkoleniu w Portugalii- 25-29 marzec 2019

Nauczyciele z Sp 36 w Rybniku już po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w zagranicznym szkoleniu a tym samym propagować ideę kształcenia się przez całe życie. W ramach realizacji projektu Erasmus+ Akcja 1 pt: "Fajne dzieciaki" o numerze 2018-1-PL01-KA101-049731, sześciu nauczycieli podnosiło własne kwalifikacje zawodowe biorąc udział w międzynarodowym szkoleniu w Portugalii zatytułowanym Stop bullying. Koordynatorem projektu unijnego jest nauczycielka języka francuskiego i angielskiego pani Marzena Kuś. Nadrzędnym celem kursu było rozwijanie kompetencji celem zdefiniowania zastraszania rówieśniczego, jego prewencja oraz opracowanie programu przeciwdziałania nękaniu.
W pierwszych dniach grupa nauczycieli poznała portugalski system edukacji i główne założenia programów przeciwdziałających nękaniu rówieśniczemu. Analizowano różnice merytoryczne w definiowaniu zastraszania, nękania i agresji rówieśniczej. Określono kluczowe elementy dotyczące prewencji takich zachowań w szkole. Omówiono i opracowano szczegółowy program działania celem zapobiegania zjawiskom niepożądanym. W kolejnych dniach szkolenia nauczycieli w Portugalii poruszano kwestie edukacji włączającej, omówiono trzy kroki reakcji na przemoc rówieśniczą. Ważnym zagadnieniem były role w grupie i relacje nauczyciel - uczeń, i to jak ważny jest mentoring i coaching, nie tylko w stosunku do ofiary prześladowania rówieśniczego, ale również agresora. Bardzo duże wrażenie wywarł na nas unijny projekt nowoczesnego modelu klasy: Future Classroom Lab, który zakłada taką organizację przestrzeni, która najlepiej służy poszukiwaniu i wykorzystaniu wiedzy przez uczniów. Należy pamiętać o tym, że praca, którą dzisiaj włożymy w wykształcenie i wychowanie młodzieży, będzie procentowała w przyszłości. Ważną rolę odgrywają tzw. kompetencje miękkie, np socjalizacja, empatia, komunikacja, gdyż niejednokrotnie dla nauczyciela priorytetem są umiejętności merytoryczne, a nie społeczne ucznia. Z wielkim podziwem słuchaliśmy o tym, jak dużym autorytetem w Portugalii cieszy się zawód nauczyciela (sic!) i to nie tylko wynik zmian w edukacji, ale także wpływ kampanii społecznych. Mieliśmy okazję przeanalizować rządowy projekt przeciwdziałania przemocy, który na szeroką skalę jest wdrażany w mediach i edukacji. Jednak jedną z najważniejszych metod w całym procesie prewencji przemocy i agresji, wskazano wpływ zainteresowań i sportu na młodego człowieka, i w tym rola nauczyciela, aby jak najwcześniej rozpoznał potrzeby uczniów. Praktycznie pokazano nam, jak można to zastosować, organizując wizytę w klubie sportowym jiu-jitsu. Nasi gospodarze byli pod wrażeniem ogromu specjalizacji i kompetencji, które posiadają polscy nauczyciele.
W ostatnim dniu szkolenia wymienialiśmy doświadczenia i otrzymaliśmy certyfikaty. Reasumując, poziom i organizacja kursu w Bradze były bardzo profesjonalne pod względem merytorycznym i logistycznym. Warto polecić organizację BragaMob wszystkim tym, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe. Organizator zadbał także o szkolenie kultrowo-cywilizacyjne poprzez organizację wycieczek do słynnych miejsc takich jak Porto, czy sanktuarium Bom Jesus, co stanowiło odrębną wartość dodaną.
Wszyscy uczestnicy kursu mieli okazję uczestniczyć w zagranicznych mobilnościach i tym samym poziom ich świadomości na temat wpływu międzynarodowego szkolenia na rozwój kompetencji językowych, społecznych oraz interpersonalnych jest ogromny.

Ewa Kula- Fizia
Marzena Kuś
Iwona Kajdana- Świtaj

Uczniowie SP 36 w Rybniku z wizytą na Malcie

W dniach 26 lutego - 1 marca br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku wraz z opiekunami uczestniczyli w wizycie w partnerskiej szkole St Clare College San Miguel Primary Education Resource Centre na Malcie. Wizyta odbyła się w ramach projektu Erasmus + pt. „We are all different but we all smile in the same way”. Centrum zasobów San Miguel w Pembroke to szkoła dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która zapewnia naukę w pełnym wymiarze godzin dla 35 uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.
Wizyta rozpoczęła się uroczystym powitaniem przez dyrektora szkoły Marice Gatt, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Delegacje z Polski, Rumunii i Cypru zostały już wcześniej serdecznie powitane na lotnisku, gdzie czekali uczniowie wraz z rodzicami.
W pierwszym dniu wizyty oprowadzono nas po budynku szkoły, pokazano sale lekcyjne, basen rehabilitacyjny oraz salę doświadczenia świata, dzięki której dzieci poznają świat za pomocą wszystkich zmysłów. Mogliśmy zobaczyć fragment zajęć z grupą oraz uczestniczyć w specjalnie na tę okazję przygotowanym przedstawieniu, które zawierało elementy kulturowe z każdego kraju partnerskiego. Uczniowie tej szkoły długo przygotowywali się do naszej wizyty. Każda grupa uczniów była od kilku tygodni zaangażowana w poznawanie kraju wybranej szkoły partnerskiej. Dla przykładu dzieci poznawały Polskę biorąc udział w polskich jasełkach, budując szopkę bożonarodzeniową, a także przygotowując i degustując typowo polskie potrawy np. sernik, pierniki lub typowe polskie zupy. Maltańscy uczniowie również przygotowywali posiłki dla swoich gości, składające się z maltańskiego ftajjar biż-żejt i pastizzi. Uczniowie szkół wizytujących wzięli także udział w zajęciach warsztatowych, podczas których wykonali własnoręcznie koszulki z motywami maltańskimi.
W drugim dniu wizyty gospodarze zorganizowali nam wycieczkę do Mdiny, dawnej stolicy Malty, a zarazem średniowiecznego miasta, w którym czuć tchnienie dawnych czasów. W ramach zwiedzania mieliśmy okazję zobaczyć Katakumby św. Pawła, nekropolię z czasów starożytnych Rzymian. Potem zwiedziliśmy Narodowe Muzeum Historii Naturalnej oraz Villę Romana, także z czasów rzymskich. Wieczorem udaliśmy się do malowniczego portu rybackiego w Marsaxlokk, gdzie mieliśmy okazję do degustacji tutejszych specjalności kulinarnych.
Trzeci dzień wizyty poświęcony był na prezentacje w szkole. Każdy z krajów miał zaprezentować pokaz mody w tradycyjnych strojach regionalnych. Nasi uczniowie wystąpili w tradycyjnych strojach śląskich i zatańczyli Poloneza. Podobnie partnerzy z innych krajów przedstawili swoje stroje narodowe, co skończyło się wspólnym celebrowaniem międzynarodowych tradycji. Następnie otrzymaliśmy certyfikaty uczestnictwa. Na koniec zaprezentowano nam zbroje i miecze rycerskie oraz sposoby walki podczas turniejów rycerskich. Wieczór spędziliśmy w Valletcie, gdzie kolejny raz wzięliśmy udział w wytwornej kolacji razem z nauczycielami i uczniami. Podczas niej oglądaliśmy emisję telewizyjnych wiadomości maltańskich, w których pokazano reportaż z naszej wizyty w szkole.
Ostatni dzień spędziliśmy na wycieczce Three Cities zwiedzając Pałac Inkwizytora oraz Fort San Angelo. Niestety był to koniec naszego pobytu, więc po pożegnaniu gospodarzy i innych delegacji zagranicznych wróciliśmy do domu.
Wizyta wzbudziła w uczniach wiele pozytywnych wrażeń o czym świadczą komentarze odwiedzających Maltę uczniów: Wyjazd na Maltę był spełnieniem moich marzeń. Najbardziej podobało mi się malowanie koszulek. Poznałem mnóstwo ciekawych ludzi i ich zwyczaje. Najlepszą atrakcją było zwiedzanie muzeów – mówi Kacper uczeń klasy trzeciej gimnazjalnej - W szkole na Malcie dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Myślę, że było warto jechać – twierdzi z kolei Szymon.
Jego rówieśniczka Kinga dodaje: Wizyta na Malcie była dla mnie czymś kompletnie innym, co nie oznacza, że była czymś złym. Wręcz przeciwnie. Bardzo podobały mi się głównie widoki i nowe doświadczenia takie jak: tamtejsza kuchnia oraz zwyczaje. Myślę, że programy tego typu powinny być organizowane regularnie, aby nie tylko garstka osób mogła przeżyć dodatkową przygodę.
Pod wielkim wrażeniem wizyty jest także Emila - Jestem bardzo zadowolona z wyjazdu na Maltę. Organizacja wyjazdu, jak i sam pobyt, były na bardzo wysokim poziomie. Wróciłam bogatsza o nowe doświadczenia i znajomości. Poznałam maltańską kulturę, tradycje i kuchnię, a także zobaczyłam wiele urokliwych miejsc. Pobyt na Malcie uważam za niezwykle udany i na pewno na długo pozostanie w mojej pamięci.
W pozytywnym tonie brzmią też komentarze rodziców: Wizyta na Malcie to duże wyróżnienie i przygoda. Przepiękne widoki i możliwość poznania nowych, ciekawych ludzi. Innych kultur, tradycji. Przebywanie wśród osób, które niejednokrotnie doświadczone ciężko przez życie potrafią jednak uśmiechać się tak, jak i my. Nie ma przypadkowych spotkań w Twoim życiu. Każdy napotkany człowiek jest albo lekcją, albo sprawdzianem, albo prezentem. Dziękuję, że moja córka otrzymała to wszystko naraz – mówi Hanna Kowalczyk – mama Kingi. Moim zdaniem wymiana na Maltę dała wiele dobrego mojej córce. Udało jej się polepszyć znajomość języka angielskiego, zawrzeć nowe przyjaźnie, a także zwiedzić piękny zakątek Europy - dodaje mama Emili - Monika Gut-Kasperczyk.
Również wicedyrektor Z. Szwałek podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu: Wizyta w ramach programu Erasmus + była nowym i wartościowym doświadczeniem dla uczniów i nauczycieli. Podniosła nasze umiejętności komunikacyjne i wpłynęła znacząco na rozwój własny i kulturowy, ale także na tolerancję i otwartość na świat. Udział naszych uczniów w programie to wielkie wydarzenie! Była to także szansa na poznanie innych kultur, nawiązanie kontaktów, poznanie zwyczajów i zwiedzanie pięknego kraju. Podczas wizyty udało nam się promowanie tolerancji w obszarze potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostrzeganie i akceptowanie różnic osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Najbardziej cenne dla mnie było poznanie problematyki szkolnictwa specjalnego oraz narzędzi do zindywidualizowanej pracy z uczniem niepełnosprawnym które można było zobaczyć podczas obserwacji lekcji w klasach dla uczniów niepełnosprawnych. Na uwagę zasługuje fakt, że w każdym oddziale klasowym uczy jeden nauczyciel prowadzący wspierany przez różnych asystentów. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie bogate wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce specjalistyczne. Basen do hydroterapii, pomieszczenia sensoryczne, pionizatory, dźwigi, wózki, specjalistyczne oprogramowania, urządzenia do komunikacji i wiele innych pomocy, które oferuje szkoła na Malcie służy do poprawy jakości życia uczniów niepełnosprawnych. Najbardziej jednak zaciekawiło mnie rozwiązanie systemowe szkolnictwa specjalnego i uważam, że bardzo dobrym rozwiązaniem na Malcie jest stworzenie centrów pomocowych. Szkoła, w której byliśmy San Miguel School to Centrum Pomocowe dla najmłodszych dzieci, które świadczy usługi również dla szkół integracyjnych czyli uczniowie z tych szkół uczęszczają dodatkowo do Centrów Pomocowych i uczestniczą w wybranych terapiach. Uważam, że to wspaniały pomysł i dobre rozwiązanie. Doświadczenia wyniesione z naszych zagranicznych kontaktów, będą przeniesione na nasz szkolny grunt i przełożą się na lepszą edukację i terapię naszych uczniów.
Uczniowie będą teraz odwiedzać Rumunię, aby kontynuować kulturalne doświadczenia oraz nadal rozwijać i pogłębiać swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Nasza szkoła ugości z kolei wszystkich w marcu 2020 roku.

Marzena Kuś – koordynator projektu, oligofrenopedagog
Liliana Babilas – logopeda, pedagog

O przeciwdziałaniu przemocy w Internecie

19 kwietnia 2019 roku, ramach realizowanego w naszej szkole projektu unijnego "Fajne dzieciaki" nr 2018-1-PL01-KA101-049731 – program Erasmus + , pedagodzy szkolni zorganizowali spotkanie z policjantami - mł. asp. Mariuszem Kulikiem oraz asp. Gracjanem Gutowskim - dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Celem podjętego działania było przeciwdziałanie przemocy w Internecie. Poruszane treści dotyczyły m.in.: udostępniania danych oraz wizerunku w sieci, zamieszczania zdjęć oraz odpowiedzialności za ich zamieszczane. Uczniowie dowiedzieli się, że cyberprzemoc jest przestępstwem, a korzystanie z sieci niesie za sobą oprócz korzyści również zagrożenia. Do zagrożeń możemy zaliczyć np.: uzależnienie, niebezpieczne kontakty, narażenie na szkodliwe treści, wirusy czy cyberprzestępczość.
Uczniowie uzyskali także wskazówki dotyczące zachowania się w sytuacji, gdy staną się ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy.

Las oczami dzieci – komunikacja i współpraca poprzez kreatywność.

 

W ramach projektu unijnego Erasmus+ AKCJA KA 1-Projekt "Fajne dzieciaki" o nr 2018-1-PL01-KA101-049731 realizowanego w naszej szkole od 01.09.2018 do 31.10.2019, w dniu 22 marca odbyły się warsztaty z tworzenia mikro – lasu w szkle.

Celem warsztatów było:

 • kształtowanie u dzieci umiejętności wspólnej pracy w życzliwej atmosferze,
 • rozwijanie pozytywnych relacji w grupie,
 • wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i starszymi uczniami,
 • przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom,
 • rozbudzanie kreatywności u dzieci oraz wprowadzenie ich w świat wartości estetycznych.

W warsztatach uczestniczyły przedszkolaki, dzieci zapisane do świetlicy szkolnej oraz uczennice klasy 8b.

Warsztaty - Złość, agresja, przemoc

W ramach projektu unijnego Erasmus+ AKCJA KA 1-Projekt "Fajne dzieciaki" o nr 2018-1-PL01-KA101-049731 realizowanego w naszej szkole od 01.09.2018 do 31.10.2019, w dniu 13 marca odbyły się warsztaty dla uczniów klas 3a i 3b prowadzone przez wychowawców - p. Annę Prusko i p. Agnieszkę Zaik na temat – "Złość, agresja, przemoc". Celem warsztatów było uświadomienie młodzieży różnic między złością, agresją i przemocą, poznanie form przemocy szkolnej oraz skutków dla jej ofiar. Na zajęciach uczniowie wskazywali różne formy przemocy w szkole. Uświadomiono młodzieży, że istnieją negatywne zjawiska, które może być trudno od siebie odróżnić. Te zjawiska to: złość, agresja i przemoc. Wychowankowie podzieleni na grupy wypełniali ankiety dotyczące umiejętności rozpoznania tych negatywnych zjawisk a następnie rysowali plakaty dotyczące zjawisk przemocy w naszej szkole i sposobom ich przeciwdziałania.

Erasmus+ Konkurs na logo do projektu "We are all different but we all smile in the same way"


W ramach projektu Erasmus+ który nasza szkoła realizuje odbył się konkurs na logo projektu
"We are all different but we all smile in the same way"
"Wszyscy jesteśmy różni, ale tak samo się uśmiechamy"

 Celem konkursu było zaprojektowanie przez uczniów przy użyciu dowolnych technik plastycznych propozycji na logo projektu. Powstało bardzo wiele ciekawych, kolorowych i oryginalnych prac.

 Dnia 14 stycznia 2019 roku odbyło się głosowanie, w którym wzięli udział przedstawiciele społeczności szkolnej i zostały wybrane 3 zwycięskie loga. Wybrane prace wezmą udział w kolejnym etapie, do którego dołączą jeszcze wybrane projekty ze szkół partnerskich z Malty, Rumunii i Cypru, łącznie 9 projektów. Podczas kolejnego głosowania po koniec miesiąca wybrani uczniowie i nauczyciele zdecydują o zwycięzcy, którego praca stanie się oficjalnym logo projektu.

 Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w realizację tego zadania i z niecierpliwością czekamy na zwycięski projekt.

 


 


 

Apel szkolny - wręczenie biletów na wyjazdy zagraniczne z projektu Erasmus+

W dniu 13 grudnia podczas oficjalnego apelu ogłosiliśmy wyniki naboru uczniów naszej szkoły do udziału w projekcie pt: „We are All different but we all smile in the same way”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + .Projekt realizowany jest przez naszą szkołę w okresie 01.09.2018r. – 31.08.2020r. W projekcie biorą również udział instytucje partnerskie z Cypru (koordynator główny projektu), Rumunii i Malty. Dyrektor Szkoły Krzysztof Zaik wraz z Panią Marzeną Kuś wręczyli symboliczne bilety na wyjazdy zagraniczne z projektu Erasmus+.

Na Maltę (25.02.2019 - 01.03.2019) pojadą następujacy uczniowie: Kacper Malina, Szymon Derska, Kinga Kowalczyk, Emilia Kasperczyk

Do Rumunii (12.05.2019 - 17.05.2019) pojadą następujacy uczniowie: Jakub Kozik, Olaf Werner, Anna Łapińska, Emilia Sułek

Na Cypr (21.10.2019 - 26.10.2019) pojadą następujacy uczniowie: Katarzyna Śpiewok, Milena Kania, Paweł Juszczyk, Dawid Gut

 

Uczniowie z kolejną najwyższą ilością punktów , którzy nie zakwalifikowali się na mobilności zagraniczne zostali umieszczeni na listę rezerwową. Uczniowie z listy rezerwowej mogą być zaangażowani w realizację aktywności wynikających z założeń projektu odbywających się w kraju.

 Rekrtutacji dokonali następujący nauczyciele :

Koordynator projektu, zarządzanie budżetem – mgr Marzena Kuś
Zastępca koordynatora, upowszechnianie projektu – mgr Ewa Kula-Fizia
Działania związane z główną tematyką projektu: mgr Patrycja Rusin
Ewaluacja działań projektowych: mgr Iwona Kajdana-Świtaj

 

Wyniki rekrutacji zostały zatwierdzone i przedstawione dyrektorowi szkoły, który wyróżnił wybranych uczniów na apelu szkolnym wręczając im symboliczne bilety na wyjazdy.

 


 

Technika dramy na zajęciach sportowych

Na początku listopada Pan Mirosław Szweda przeprowadził zajęcia z dziećmi z klas I-III uczęszczacymi do świetlicy szkolnej. Uczniowie poznali technikę dramy, wspólnie bawiąc się i integrując. Każdy uczestnik mógł wykazać się kreatywnością , umiejętnością koncentracji i wyrażania emocji w różny sposób. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, którzy dzięki nim lepiej się poznały. Techniki Dramy zostały poznane przez nauczyciela podczas szkolenia przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ , Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Projekt "Fajne dzieciaki" nr 2018-1-PL01-KA101-049731, czas realizacji od 01.09.2018 do 31.10.2019. Kwota dofinansowania: 45558,00 EUR.

Mirosław Szweda


 

Wizyta robocza na Cyprze


 

Wizyta robocza  w Barcelonie

pdf
plik pdf - 109.1 KB

Film ze szkolenia z Barcelony


 

PROJEKT „O krok dalej…” realizowany w ramach programu ERASMUS POWER

 

Kilka słów o projekcie…

     Szkoła realizuje po raz czwarty projekt unijny, jednak tym razem celem projektu zatytułowanego „O krok dalej..” jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej. Koordynatorem tego projektu, podobnie jak poprzednich jest nauczycielka języka francuskiego Marzena Kuś.

      Przez realizację projektu "O krok dalej" chcemy:
 po pierwsze, zapewnić wyższy poziom kształcenia w zakresie języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego;
 po drugie, umożliwić sprawną komunikację w języku angielskim kadrze kierującej, dyrektorowi i grupie nauczycieli, którzy w trakcie dotychczasowej pracy włączali się w realizację projektów , a barierą do dalszego rozwoju na tym polu jest niedostateczna znajomość angielskiego (kursy w języku angielskim);
 po trzecie, rozwój w zakresie dzielenia się wiedza i umiejętnościami ze współpracownikami;
 po czwarte, umożliwić zdobywanie doświadczeń w ramach współpracy ze szkołami partnerskim przez nauczycieli, którzy udoskonalą swą znajomość języków.
      Ponadto dzięki udziałowi w projekcie, nauczyciele mogą dokonać wymiany doświadczeń na polu zawodowym (porównania systemów oraz warunków edukacyjnych w różnych krajach), dydaktycznym, ale i wychowawczym (poznanie sposobów rozwiązywania problemów dotyczących uczniów) oraz pobudzić swoją motywację do nauki języków obcych. Udział w projekcie z pewnością motywuje nauczycieli do nauki języków obcych, gdyż dzięki mobilnościom mają bezpośredni kontakt z cudzoziemcami. Zarówno nauczyciele, jak i dyrektor szkoły, poznają zasady zarządzania projektem. Dzięki wizytom poznają zasady funkcjonowania i organizacji tamtejszych szkół. Dzięki temu dyrektor zdobywa cenną wiedzę na temat zarządzania oraz nowych rozwiązań z tym związanych. Nauczyciele mają możliwość dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, opiniami oraz konstruowania wspólnych wniosków do dalszej pracy. Nauczyciele języków obcych z kolei wzbogacają swój warsztat pracy, gdyż mogą wdrażać na swoich lekcjach metody i formy pracy stosowane w szkołach partnerskich projektu. W celu komunikacji między uczniami częściej stosują poznane nowoczesne metody komunikacyjne oraz innowacyjne metody pracy. Wpływa to z pewnością na wzmacnianie jakości ich pracy oraz wymiaru kształcenia. Oprócz tego udział w szkoleniu poszerza horyzonty myślowe nauczycieli oraz motywuje ich do samorozwoju zawodowego. Realizacja projektu z pewnością ma duży wpływ na życie i pracę szkoły. Oczekuje się, że korzyści współpracy europejskiej obejmą przede wszystkim uczniów poprzez poprawę jakości ich nauczania, dzięki nowopoznanym metodom i formom pracy. Udział w szkoleniach otwiera drzwi do współpracy z nauczycielami innych szkół, co powinno zaowocować realizacją wspólnych projektów, wymian młodzieży, czy choćby korespondencją. Zdajemy sobie sprawę, że taka współpraca międzynarodowa najlepiej pobudza wśród młodzieży chęć poznania, spotkania oraz przyjęcia w swoim kraju uczniów innych narodowości celem uświadamiania różnorodności społecznej i kulturowej Europy. Dzięki temu nasi uczniowie zdobywają większą motywację do nauki języków obcych, nabierają pewności siebie, obalą stereotypy, uczą się tolerancji i otwartości. Dlatego chcemy kontynuować te działania, aby umożliwić kolejnym uczniom udział w projektach, które mamy zamiar realizować , nawiązać kontakty z młodzieżą z innych krajów oraz brać udział w wymianach młodzieży. Liczymy, że dzięki szkoleniom nawiążemy nowe kontakty z nauczycielami z innych krajów w celu kontynuowania tej współpracy oraz w celu realizowania nowych projektów (Erasmus+ „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”, eTwinning, itp) Europejski Plan Rozwoju Szkoły zgodny jest z Planem Pracy Szkoły oraz ma wspomóc szkołę w realizacji jej statutowych zadań.
      Szkoła wykorzystuje zdobyte przez uczestników doświadczenie do polepszenia jakości nauczania w placówce, podwyższania wyników nauczania, zdobycia przez uczniów lepszych kompetencji językowych, co przekłada się na lepsze możliwości komunikacji wychowanków w języku obcym, na lepsze wyniki egzaminów zewnętrznych. Szkoła włącza zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje pracowników do poszerzenia oferty edukacyjnej placówki, a tym samym zwiększa zainteresowanie możliwością nauki w naszej placówce
      Szkoła Podstawowa nr 36 posiada klasy integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie. W tych klasach realizuje się program dostosowany do specyficznych potrzeb tych uczniów. Taka specyfika wymaga dużego zaangażowania i nakładu pracy ze strony nauczycieli. W tym celu realizowany jest projekt, w którym oprócz doskonalenia kompetencji metodyczno-dydaktycznych kadry pedagogicznej kładzie się nacisk na podniesienie jej kompetencji w zakresie znajomości języków obcych. Z tego powodu w roku szkolnym 2017/2018 powstały klasy dwujęzyczne, ponieważ szkoła stawia sobie za cel zmotywowanie młodzieży do nauki, w tym także języków obcych.

 


 

Szkolenie na Malcie

      Pierwszym planowanym szkoleniem był kurs językowy z angielskiego dla nauczycieli. Od 23 do 30 kwietnia sześcioro nauczycieli z Gimnazjum nr 7 wzięło udział w szkoleniu językowym na Malcie, zorganizowanym w ramach projektu Erasmus+ Power. Kurs języka angielskiego odbył się w szkole MaltaLingua. Dało ono bazę językową do odbycia kolejnych szkoleń, do uczestnictwa w których konieczna jest co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego. Priorytetowym celem jednotygodniowego szkolenia na Malcie jest wyposażenie jego uczestników w podstawowe narzędzia służące do komunikacji językowej. Beneficjenci mieli okazję doskonalenia kluczowych kompetencji językowych, takich jak słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie oraz mówienie. Duży nacisk kładziony był również na poprawną wymowę. Wszystkie pomoce dydaktyczne oraz materiały autentyczne, w tym również teksty literackie, dostosowane były do poziomu, a przede wszystkim do zainteresowań jego odbiorców.
     Każdy nauczyciel trafił do grupy o odpowiednim poziomie umiejętności językowych. Oprócz intensywnej nauki, uczestnicy mieli okazję poznać nowe techniki uczenia się i metody nauczania, które z pewnością wykorzystają w pracy. Ponadto poznali nauczycieli z innych państw, co w przyszłości może zaowocować nawiązaniem współpracy między szkołami, realizacją wspólnych projektów, wymianami młodzieży czy etwinningiem.
W wolnym czasie uczestnicy szkolenia poznali uroki pięknej Malty. Zwiedzili m.in. dawną i współczesną stolicę kraju - Mdinę i Vallettę, kompleks świątyń powstałych 3500 lat p.n.e. - Hagar Qim Temples. Odwiedzili też Niebieską Grotę, Klify Dingli, Wioskę Popeya i Złotą Plażę.
Autor tekstu. P. Agnieszka Zaik, p. Marzena Kuś


 

Szkolenie we Francji

      Szkolenie odbyło się w dniach od 3 do 14 lipca 2017 w Perpignan. Składało się z doskonalenia językowego oraz szkolenia metodycznego zatytułowanego „Intercomprehention”. Tematyka szkolenia była dopasowywana do potrzeb słuchaczy oraz jest opracowana przez nauczycieli specjalizujących się w nauczaniu początkowym i dalszym oraz nauczycieli zaangażowanych w prace nad badaniami w dydaktyce.
      Szkolenie odpowiadało potrzebom nauczycieli od szkoły podstawowej po uniwersytet. Łączyło moduły szkolenia z dydaktyką nauczania języka francuskiego (język mówiony, pisany, łączenie ich obu) ale także innowacje wywodzące się z wiedzy o nauczaniu: pedagogika projektów, komunikacja w dydaktyce, łączenie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu, analiza środków pedagogicznych (planowanie sekwencji, celów, pomocy, wykorzystywanie czasu i przestrzeni, rola nauczyciela w klasie. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele języka francuskiego podtrzymują kontakt z coraz rzadziej nauczanym w szkołach językiem francuskim. Ponieważ było to szkolenie w języku francuskim skorzystały z niego nauczycielki języka francuskiego, nauczycielka języka polskiego Iwona Kajdana-Świtaj oraz nauczycielka sztuki pani Żaneta Rarot-Szweda. Oprócz zajęć akademickich, szkolenie zawierało ważny aspekt kulturowy. W ramach kursu zorganizowano wiele wycieczek po regionie Katalonii: wycieczkę do muzeum Salavdora Dali w Figuras, wycieczkę do Carcasonne, do Barcelony oraz do urokliwych zakątków w regionie.


 

Szkolenie w Turcji

 

      Tym razem reprezentanci grona pedagogicznego, wraz z dyrektorem szkoły, Krzysztofem Zaikiem skorzystali z treningu metodyczno-dydaktycznego CREATIVE DRAMA FOR SPECIAL NEEDED PUPILS w tureckiej Antalyi, gdzie ćwiczyli techniki pracy wykorzystywane podczas pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W szkoleniu, trwającym 5 dni, prowadzonym w języku angielskim brali także udział nauczyciele z innych krajów, dzięki czemu zajęcia miały wymiar międzynarodowy.
       Szkolenie miało charakter warsztatowy. Sprawiło to, że każdy z uczestników zmuszony był do aktywnego udziału oraz komunikowania się z innymi uczestnikami treningu. Nauczyciele zgodnie podsumowali warsztaty jako bardzo owocne. „Strona turecka stanęła na wysokości zadania, organizatorzy zadbali o najdrobniejsze szczegóły. Było to jedno z najbardziej profesjonalnych szkoleń, w których miałam okazję uczestniczyć. Polecam wszystkim centrum Utopia Education and Art Organization . Dzięki doborowi metod, doświadczeniu trenerów oraz nakierowaniu się na potrzeby odbiorców szkolenia organizatorzy stają się w pełni wiarygodni. - stwierdza Marzena Kuś, która wiele razy uczestniczyła w szkoleniach zagranicznych.
      "Prowadzący szkolenie z dużą starannością przygotowali się do jego prowadzenia, posiadali ogromną wiedzę, zarówno teoretyczną jak i przede wszystkim praktyczną”- streszcza Agnieszka Zaik. Dodaje, że poznała wiele ciekawych metod pracy, które na pewno wykorzysta na swoich lekcjach. Żaneta Rarot-Szweda szczególnie podkreśla zalety treningu: „Drama, której warsztat miałam okazję poznać, to doskonały sposób na uzewnętrznianie uczuć, myśli i wewnętrznych potrzeb. Słowo mówione, które jest często niewystarczające aby przekazać myśli w dramie zostaje zastąpione przez mowę ciała, wymowne gesty, ekspresję ruchu, która dodatkowo wzmocniona muzyką pozwala na pełne zobrazowanie potrzeb dziecka. Szereg ćwiczeń, które poznałam na szkoleniu, w których słowo zostaje wyparte przez ruch, dźwięk, naśladownictwo gestów pozwala małym dzieciom oraz dzieciom ze specjalnymi potrzebami aktywnie uczestniczyć w zadaniu. Dzięki takim metodom dzieci otwierają się, czują się częścią zespołu, integrują się z grupą. Odgrywanie ról, performance to doskonałe metody w pracy z młodzieżą. Na zajęciach artystycznych młodzież małymi kroczkami buduje przedstawienie oparte na własnych przeżyciach, doświadczeniach. To doskonały sposób na zintegrowanie grupy, na ekspresję własnych uczuć bez użycia słowa.” Dodaje, że było to jedno z najlepszych i najbardziej rozwijających warsztat pracy szkoleń, w jakim uczestniczyła.
      Nauczycielka języka angielskiego, Ewa Kula-Fizia dorzuca, że nauczyciel często myśli, iż pewnych rzeczy po prostu mu nie wypada. Forma szkolenia pokazuje, że odgrywanie różnych ról w trakcie zajęć jest nie tylko doskonałą formą zabawy z uczniami, ale również sposobem na naukę języków obcych. Także na inne walory szkolenia zwracają uwagę pedagodzy. Ważny jest też aspekt kulturowy, poznanie kraju, w którym się przebywa, jego dziedzictwa kulturowego. O to także zadbali organizatorzy organizując wycieczkę po atrakcjach regionu tureckiej Riwiery. „Wyjazd uważam za bardzo udany. Rozwinęłam swoje umiejętności językowe - język angielski. Zawarłam nowe znajomości a przede wszystkim spędziłam miło i efektywnie czas na prowadzonych tam zajęciach, które każdego uczestnika pochłaniały bez reszty.”-sprawę zdaje wuefistka, Ewa Hoła. Dodaje także:” Gdybym miała możliwość ponownego wyjazdu nie wahałabym się ani przez chwilę. Było to wspaniałe doświadczenie, które z miłą chęcią bym powtórzyła i które mogę serdecznie polecić innym nauczycielom. Spotkałam się z bardzo dużą życzliwością ludzi tam mieszkających jak i trenerów. Myślę, że przyjaźnie tam zawarte będą trwały bardzo długo. Ponadto Erasmusa warto polecić każdemu. Po prostu jest to niezwykła przygoda, którą warto przeżyć.”
      Jak widać, uczyć można się przez całe życie. Czy warto? Po przeczytaniu powyższych wypowiedzi chyba nie ma żadnych wątpliwości. Oczywiście, że warto. Wiadomym jest ,że stanie w miejscu to już cofanie się. Nie pozostaje nic innego, jak zachęcić innych do tego typu działań. To recepta na rutynę, nudę, wypalenie zawodowe oraz doskonały sposób na zdobycie motywacji do pracy oraz samorozwoju, nie tylko tego zawodowego. Trzeba tylko chcieć…
Autor tekstu: Marzena Kuś


 

Poniżej dwa filmy podsumowujące szkolenie dla nauczycieli we Włoszech w Soverato pt MEDIA EDUCATION nt przeciwdziałania przemocy w mediach społecznościowych oraz bezpieczeństwa w Internecie

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach