Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2022/2023

 1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1 - 3
 2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla klas 4 - 8
 3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla klas 4 - 8

 

Zajęcia pozalekcyjne 2018/2019

Koła zainteresowań

 1.  Koło rozwijające zainteresowania "Chcemy wiedzieć więcej" kl. 2c M. Owsianko - poniedziałek 10.45
 2. Koło rozwijające zainteresowania "Chcemy wiedzieć więcej" kl. 2c K. Sitek - wtorek 11.40
 3. Koło rozwijające zainteresowania "Chcemy wiedzieć więcej" kl. 2a B. Smolarz - czwartek 11.40
 4. Koło zainteresowań "Podróże po literaturze" dla miłośników języka polskiego i literatury K. Niwelt - środa 8.00
 5. Klub Młodych Germanistów G. Gryglak - środa 14.40
 6. Koło techniczne kl. 5b A. Prusko - piątek 13.50
 7. Koło zainteresowań w zakresie BRW klasa 4a A. Prusko - czwartek 13.50
 8. Szkolny zespół muzyczno - Wokalny B. Hlubek - Śpiewok - poniedziałek 13.50

Zajęcia rekreacyjno - sportowe

 1. Zajęcia rekreacyjno-sportowe piłka ręczna dziewcząt i chłopców - wtorek 15:25-16:55 prowadzi mgr Rafał Chwastek
 2. Zajęcia rekreacyjno-sportowe siatkówka chłopców - czwartek 15:25-16:55 prowadzi mgr Ewa Hoła
 3. Zajęcia rekreacyjno-sportowe koszykówka dziewcząt i chłopców - czwartek 15:25-16:55 prowadzi mgr Monika Szczepanik
 4. Zajęcia rekreacyjno-sportowe gimnastyka - wtorek 15:25-16:10, środa 13:50-14:35 prowadzi mgr Monika Szczepanik
 5. Zajęcia rekreacyjno-sportowe piłka nożna - wtorek 15:30-17:00 piątek 12:45-13:30  - prowadzi mgr Mirosław Szweda
 6. Zajęcia rekreacyjno-sportowe gry i zabawy dla klas I-II - poniedziałek 12:45-14:35, środa 12:45-13:30 prowadzi mgr Małgorzata Owsianko
 7. Kółko lekkoatletyczne. - na zajęciach można również poprawiać oceny oraz nadrabiać zaległości - wtorek 16:15-17:00, czwartek 16:15-17:00 prowadzi mgr Monika Szczepanik

 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 1. Klasa 1abc edukacja wczesnoszkolna B. Smolarz -
 2. Klasa 8b język polski K. Niwelt - poniedziałek 13.50
 3. Klasa 8b matematyka M. Kukułka - piątek 7.05
 4. Klasa 6a matematyka M. Kukułka - wtorek 8.00
 5. Klasa 5a, 5b matematyka M. Kukulka - wtorek 7.15
 6. Klasy gimnazjalne matematyka J. Ficek - poniedziałek 13.50, 14.40
 7. Klasa 8a matematyka  A. Stawicka -
 8. Klasa 4ab matematyka A. Stawicka -
 9. Klasa 6a język polski M. Basista - Krępuszewska - poniedziałek 13.50
 10. Klasy gimnazjalne język polski M. Basista - Krępuszewska - poniedziałek 14.40

 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 1. Grupa 1 E. Surma - wtorek
 2. Grupa 2 L. Babilas - piątek 14.40
 3. Grupa 3 E. Surma - poniedziałek
 4. Grupa 4 B. Jankowska -
 5. Grupa 5 K. Gumulak - poniedziałek 11.40
 6. Grupa 6K. Gumulak - poniedziałek 13.50
 7. Grupa 7 B. Jankowska -
 8. Grupa 8 K. Niwelt - poniedziałek 14.40
 9. Grupa 9 K. Gumulak - wtorek 13.50

 Zajęcia dodatkowe

 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego S. Kędzierska - wtorek 13.50

Rok szkolny 2017/2018

Zajęcia rekreacyjno -sportowe

 1. Piłka nożna chłopców dla G i 7 SP - piątek godz. 15.20 - 16.50 - M. Szweda
 2. Gry i zabawy dla dzieci  - wtorek 15:30-16:15 oraz czwartek 13:50-14:35 - M. Szczepanik
 3. Tenis stołowy- czwartek 14:40 - 15:25 - M. Szczepanik
 4. Zajęcia sportowe dla klas I -IV szkoly podstawowej - poniedziałek 13.50 - 15.20 - M. Szweda
 5. Koszykówka - poniedziałek 14.35 - 16.15 - M. Owsianko
 6. Zajęcia rekreacyjno - sportowe z piłki siatkowej chlopców - środa 14.40-17.00, czwartek 14.40 - 16.15 - E. Hoła
 7. Zajęcia rekreacyjno - sportowe z piłki siatkowej dziewcząt - wtorek 15.30-17.00 - R. Chwastek
 8. Zajęcia rekreacyjno - sportowe dla klas IV - piątek 13.50-14.35 - R. Chwastek

 

  Koła zainteresowań

 • koło lekkoatletyczne: wtorek godz. 16:15-17:00 - M. Szczepanik
 • kolo lekkoatletyczne: czwartek godz. 15:30-16:15 - M. Szczepanik
 • koło geograficzne: wtorek  godz. 15.30 - M. Chmielewska
 • informatyka - przygotowanie do konkursu "Bóbr": poniedziałek godz. 14.40 - Z. Szwałek (od 18.09 - 01.12.2017)
 • koło z edukcji wczesnoszkolnej: środa godz. 12.45 - L. Tatera
 • koło języka angielskiego: poniedziałek godz. 15.30, środa godz. 14.35 - J. Adamowska
 • kolo języka angielskiego Speaking Club: czwartek godz 14.40 - P. Rusin
 • koło muzyczne: piątek 14.40 - B. Hlubek - Śpiewok
 • koło matematyczne: piątek godz. 8.55 - M. Kukulka
 • kolo religijne: czwartek godz. 14.30 - B. Piechoczek
 • kolo fizyczne: środa godz. 15.30 - P. Bernacki

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 • język polski: piatek godz. 7.10 - K. Niwelt
 • język polski: środa godz. 15.30 - D. Kurasz - Szyszka
 • język polski: środa godz. 15.30, czwartek 13.50 - K. Gumulak
 • język polski: czwartek godz. 15.30 - M. Basista - Krępuszewska
 • język polski: środa godz. 14.35 - I. Kajdana - Świtaj
 • matematyka klasy II gimnazjum: czwartek godz. 14.40 - J. Ficek
 • matematyka klasy III gimnazjum: czwartek godz. 15.30 - J. Ficek
 • matematyka klasy gimnazjum: środa i piątek godz. 7.05 - M. Kukulka
 • matematyka klasy 4a, 4b: wtorek  godz. 13.50 sala 114 - A. Jasiek
 • matematyka kl. 7a: wtorek godz. 15.30 sala 202 - A. Jasiek
 • matematyka kl. 7b: wtorek godz. 14.40 sala202 - A. Jasiek
 • edukacja wczesnoszkolna kl. 3a: poniedziałek godz. 8.00, środa 12.45 - L. Tatera
 • edukacja wczesnoszkolna kl. 1a: czwartek godz. 11.40 - B. Smolarz
 • edukacja wczesnoszkolna kl. 1c: wtorek godz. 12.45 - M. Owsianko
 • edukacja wczesnoszkolna kl. 1b: wtorek godz. 11.40 - K. Sitek
 • historia: piątek godz. 15.30 sala 129 - R. Fajgier
 • informatyka: poniedziałek 14.40 sala 212 - Z. Szwałek
 • język angielski: czwartek godz. 13.30 - E. Kula - Fizia

Konsultacje pedagogiczne dla uczniów

 • jezyk angielski: poniedziałek godz. 15.30 - J. Adamowska
 • język angielski: piątek godz. 14.40 - P. Rusin
 • historia, wdż: poniedziałek godz. 15.30 - K. Musiolik
 • historia, muzyka, wdż: poniedziałek godz. 14.35 - M. Rydzkowska
 • biologia, edukacja dla bezpieczeństwa: wtorek godz. 14.40 - D. Wiosna
 • biologia, chemia: wtorek, środa, czwartek godz. 7.15 - A. Zaik
 • biologia, język niemiecki: poniedziałek godz. 14.30 - H. Mróz
 • język niemiecki: czwartek godz. 14.40 - G. Gryglak
 • ortografia: środa godz. 14.40 - B. Jankowska
 • geografia: wtorek godz. 14.40 - M. Chmielewska
 • chemia: środa godz. 7.15 - K. Zaik

 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach