Kalendarz roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ustalone przez szkołę w roku szkolnym 2018/2019: 14.10.2019, 31.10.2019, 02.01.2020, 03.01.2020, 04.05.2020, 01.06.2020, 12.06.2020, 19.06.2020

Ponadto ustawowymi dniami wolnymi są:

01.11.2019 r. – Wszystkich Świętych

11.11.2019 r. - Narodowe Święto Niepodleglości

23 -31 grudnia 2019 r. - Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2020 r. – Nowy Rok

06.01.2020 r. - Święto Trzech Króli

13.01 – 26.01.2020 r. - Ferie zimowe

09.04 - 14.04.2020 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

1.05.2020 r. –Święto Pracy

3.05.2020 r. - Święto Konstytucji 3 Maja

11.06.2020 r. - Boże Ciało

26.06.2020 r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach