Projekty

Numery sal, w których odbywać będą się zajęcia

Grupa 1  - 3.12
Grupa 2  - 3.14
Grupa 3  - 3.12
Grupa 4  - 3.14

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach