Projekt OSEhero

O projekcie OSEhero


 

"Kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych i instytucji samorządowych w ramach trzeciej misji uczelni"

Celem projektu jest podniesienie u uczestników projektu (niestandardowych odbiorców wsparcia) kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka zajęć:

1. Zajęcia w formie projektowej rozwijające kreatywność:
-Kreatywność jako podstawa myślenia koncepcyjnego i innowacyjnego
-Kreatywność a rozwój mechatroniki
-Kreatywne wykorzystanie czasu wolnego
-Kreatywność w pracy artysty
-Myślenie kombinacyjne, myślenie transformacyjne, eksploracje - kombinacje transformacje,
ćwiczenie myślenia pytaniami, próbami i doświadczeniami.

2. Zajęcia warsztatowe - sztuka krytycznego myślenia:
-Selektywne i krytyczne korzystanie z zasobów edukacyjnych
-Asertywność i sztuka argumentacji
-Sztuka podejmowania decyzji.
-Myślenie pseudo-krytyczne a standardy intelektualne racjonalnego i krytycznego myślenia.
-Rozpoznawanie własnych uczuć i emocji oraz emocji innych ludzi (empatia).

3. Wyjazd edukacyjny rozwijający kompetencje matematyczno -przyrodnicze
-Zajęcia w pracowniach eksperymentalnych
-Zajęcia astronomiczne z obserwacjami
-Zwiedzanie obiektów naukowo-kulturalnych
-Warsztaty matematyczne (nauka poprzez zabawę).


 


 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach