Samorząd Uczniowski

Klaudia Mika kl. 3D-przewodnicząca

Olaf Werner kl.3E - wiceprzewodniczący

Paulina Majek kl. 8A - sekretarz

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach