Międzynarodowy Projekt Edukacyjny #kreatywnepraceplastyczne

2020-10-09

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny #kreatywnepraceplastyczne

#kreatywnepraceplastyczne to projekt o zasięgu międzynarodowym, który realizowany jest przez  dzieci zapisane do świetlicy szkolnej. Projekt jest zgodny z podstawą programową i kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21.

Przebieg projektu:

Minimum raz w miesiącu nauczyciel wybiera jeden konkretny post i realizuje zajęcia plastyczne inspirowane blogiem 
KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE  

*Na blogu będą ukazywały się nowe posty, ale nuczyciel może wybrać dowolną propozycję spośród wszystkich zawartych na blogu - bieżących lub archiwalnych.

Główne cele projektu:

  • Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne.

  • Inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej.

Cele szczegółowe:

  • Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni, uwagi.

  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i aktywności dziecka w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego pozawania stymulującego rozwój.

  • Wyzwalanie ekspresji twórczej i naturalnej kreatywności.

  • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach