Składki na radę rodziców

Składki na Radę Rodziców wynoszą:

I pierwsze dziecko - 60,00 zł na rok szkolny

II dziecka - 30 zł na rok szkolny

III dziecko - zwolnione z opłaty

Opłaty można uiszczać w dwóch ratach lub jednorazowo.

Wpłaty przyjmowane są w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto bankowe.

 

Konto bankowe Rady Rodziców

PKO BP Nr 11 1440 1390 0000 0000 1291 2013

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach