Składki na radę rodziców

Składki na Radę Rodziców wynoszą:

I pierwsze dziecko - 70,00 zł na rok szkolny

II dziecka - 35 zł na rok szkolny

III dziecko - zwolnione z opłaty

Opłaty można uiszczać w dwóch ratach lub jednorazowo.

Wpłaty przyjmowane są w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto bankowe.

 

Konto bankowe Rady Rodziców

PKO BP Nr 34 1440 1390 0000 0000 1291 1987

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach