Rada Rodziców i Regulamin Działalności Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Renata Wilk

Zastępca przewodniczącego - Małgorzata Pomykoł

Sekretarz - Mariusz Głowacki

Skarbnik - Harazim Izabela

Członkowie Rady Rodziców: Hanna Łogasz, Joanna Korduła, Justyna Kowalczyk-Kłobut Ewa Łysień, Tomasz Dziubak, Monika Bennek, Aleksandra Grycman,  Martyna Kolenda, Agata Szostak, Barbara Szymik Oleś, Beata Kiełbasa, Izabela Pustelny, Katarzyna Król, Katarzyna Stypuła, Tomasz Dzianok, Sylwia Kąsek, Katarzyna Jakubik, Katarzyna Grzywna

Komisja rewizyjna: Monika Bennek, Agata Szostak, Barbara Szymik Oleś

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach