Rada Rodziców i Regulamin Działalności Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Małgorzata Adamska

Zastępca przewodniczącego - Emilia Seliga-Gruszka

Sekretarz - Anna Tomecka

Skarbnik - Harazim Izabela

Członkowie Rady Rodziców: Semla Kinga, Krawczuk Artur, Pustelny Izabela, Król Katarzyna, Mencnerowska Agata, Jakubik Katarzyna, Kąsek Sylwia, Złotkowska Katarzyna, Pomykoł Małgorzata, Kwiendacz Dominika, Fojcik Sylwia

Komisja rewizyjna: Dominika Kwiendacz, Małgorzata Pomykoł

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach