Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach