Technika dramy na zajęciach sportowych

2018-12-26

Na początku listopada Pan Mirosław Szweda przeprowadził zajęcia z dziećmi z klas I-III uczęszczacymi do świetlicy szkolnej. Uczniowie poznali technikę dramy, wspólnie bawiąc się i integrując. Każdy uczestnik mógł wykazać się kreatywnością, umiejętnością koncentracji i wyrażania emocji w różny sposób. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, którzy dzięki nim lepiej się poznały. Techniki Dramy zostały poznane przez nauczyciela podczas szkolenia przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ , Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Projekt "Fajne dzieciaki" nr 2018-1-PL01-KA101-049731 , czas realizacji od 01.09.2018 do 31.10.2019. Kwota dofinansowania: 45558,00 EUR.

 

Mirosław Szweda

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach