Projekt "Dzieciaki do rakiet"

2018-11-19

Zapisaliśmy szkołę do programu Dzieciaki do rakiet. Uczniowie  przynieśli prace plastyczne o tematyce sportowej. Prace te zostały zamieszczone na stronie internetowej www.dzieciakidorakiet.pl
Żeby otrzymać sprzęt sportowy dla szkoły - rakiety, z których będzie korzystał każdy uczeń musicie nam w tym pomóc głosując w dniach 19 listopada - 18 grudnia.
Link: https://www.dzieciakidorakiet.pl/zgloszenia/636/szkola-podstawowa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-36-im-czeslawa-milosza-w-rybniku

Z JEDNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Z DOSTĘPEM DO INTERNETU MOŻNA ODDAĆ DO 5 GŁOSÓW DZIENNIE.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach