Wizyta klas drugich w muzeum w Rybniku

2018-11-06

      Wizytę w muzeum w Rybniku rozpoczęliśmy od lekcji muzealnej. Zostaliśmy zapoznani w bardzo ciekawy sposób o życiu w dawnym mieście, o zajęciach mieszkańców dawnych miast. Poznaliśmy wygląd warsztatów rzemieślniczych, pracę i naukę u mistrzów oraz opisy dawnych zawodów. Lekcja była bardzo ciekawa, a nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli
w dzieleniu się swoją wiedza.
     Po lekcji zostaliśmy oprowadzeni po wystawach muzealnych. Mieliśmy okazję zobaczyć wyrobisko górnicze z obudowami różnego typu. Widzieliśmy również różne rodzaje lampek górniczych z XIX – XX wieku, strój roboczy górnika z pełnym oporządzeniem. Były tam również rzeźby wykonane z węgla i grafitu, które opisywały tematykę górniczą. Po wyjściu z wyrobiska oglądaliśmy wnętrze mieszkalne rodziny robotniczej i chłopskiej z początku XX wieku. Poznaliśmy nazewnictwo niektórych przedmiotów w gwarze śląskiej.
      Dużym zainteresowaniem cieszyła się szkolna ławka, której obecnie nie ma w szkołach. Każdy z nas mógł sobie w niej posiedzieć. Wycieczka była udana. Wróciliśmy bardzo zadowoleni.

Małgorzata Owsianko

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach