Dodatkowy dzień wolny 2 listopada 2018r.

2018-10-31

2 listopada 2018r. jest dodatkowym dniem wolnym. W tym dniu działa świetlica szkolna w godzinach 6.30 do 16.00. 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach