Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „Antymina” – Profilaktyka z Pasją.

2018-10-11

Rybnik, dn. 09.10.2018 r.


W dniu 4 października 2018 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Rybniku odbył się Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „Antymina” – Profilaktyka z Pasją. Program zorganizowany został jako zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Prowadzący w atrakcyjny i interesujący dla młodych ludzi sposób przedstawili wiedzę o zagrożeniach, jakie niosą za sobą różne używki, w tym alkohol, narkotyki, dopalacze oraz inne substancje psychoaktywne. Mirosław Kolczyk w bardzo czytelny i przemawiający do młodzieży sposób opisał mechanizmy działania używek i powstawania uzależnienia, opierając się na prawdziwych historiach ludzi. Szczególny entuzjazm wzbudziła w odbiorcach część muzyczna spotkania. Prezentując swoje utwory muzyk dał wyraz ważnym dla niego wartościom, które mogą być również czynnikami chroniącymi przed wchodzeniem w zachowania ryzykowne. Prowadzący w pełni zaangażowali młodzież, która z zainteresowaniem słuchała tego, co mieli do powiedzenia. Uczniowie chętnie wchodzili w dialog oraz odpowiadali na zadane pytania.
Program poprowadzony był na wysokim poziomie merytorycznym. Podane treści zainteresowały młodzież, która z chęcią została również po spotkaniu, by zadać prowadzącemu indywidualnie pytania. Poruszone w czasie występu tematy stały się też inspiracją dla nauczycieli do kontynuowania tej tematyki na lekcjach wychowawczych.

Pedagog szkolny
Liliana Babilas
Ewa Surma

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach