2018-06-19

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 36 wiedzą doskonale jak ważne jest podnoszenie swoich kompetencji nie tylko zawodowych czy społecznych, lecz także osobistych, w związku z czym w dniach 9-14 czerwca 6 pedagogów z tej szkoły wzięło udział w międzynarodowym treningu szkoleniowym w tureckiej Antalyi o nazwie "Games based Learning" prowadzonym przez Utopia Education and Art w ramach projektu " O krok dalej.." . Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach „Mobilności kadry edukacji szkolnej” i jest koordynowany przez panią Marzenę Kuś. Szkolenie było skierowane do nauczycieli pracujących z młodszymi dziećmi oraz z dziećmi o specjalnych potrzebach. Nauczyciele dowiedzieli się jakie elementy są istotne podczas planowania gier z dziećmi, opracowali też własne gry dostosowane do nauczanych przedmiotów.
Podczas kursu uczyli się jak dobierać gry i zabawy do wieku uczniów i określać cele, które dzięki nim chcą osiągnąć. Pierwsze dwa dni szkolenia poświęcone były na omówienie i przedstawienie etapów planowania gier, natomiast kolejne dni przeznaczono na opracowanie własnych zabaw gier dostosowanych do nauczanych przedmiotów.
Poznali ponadto ciekawe aplikacje edukacyjne, które na pewno zostaną przez nas wykorzystane w pracy z uczniami. Pracowal także metodą "creative drama" i odgrywali różne role.
Wykorzystanie poznanych metody pracy uatrakcyjni lekcje, a nowoczesne technologie i aplikacje edukacyjne poznane podczas treningu szkoleniowego z pewnością zostaną wykorzystane na lekcjach, ułatwiając i przyśpieszając przy tym zapamiętywanie nowych treści. Po zakończeniu zajęć dokonano ewaluacji i rozdano certyfikaty. W ramach programu kulturalnego zorganizowano nauczycielom wycieczkę po atrakcjach regionalnych. Oceniają to jako jedno z najciekawszych i najbardziej wartościowych merytorycznie szkoleń.

Autor tekstu Marzena Kuś, Martyna Zimny

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach