Warsztaty dotyczące „Skutecznej współpracy w grupie”

2018-06-11

Pod koniec maja uczniowie klasy 4b uczestniczyli w warsztatach dotyczących „Skutecznej współpracy w grupie”. Pod okiem pedagogów szkolnych i zaproszonego gościa-psychologa- rozwiązywali różne zadnia i zagadki. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy! Każdy mógł się wykazać i zdobyć punkty dla swojej drużyny. Podsumowaniem warsztatów była dyskusja na temat czynników, które sprzyjają, a także zakłócają skuteczną współpracę w grupie. Uczniowie dowiedzieli się jak ważne jest uważne, wzajemne słuchanie, dobry podział zadań i wzajemne przestrzeganie ustalonych przez grupę zasad.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach