XXV Regionalny Przegląd Pieśni Ślaskiej im. prof. A. Dygacza

2018-05-23

Uczennice Natalia Olejak i Sonia Skarupa wzięły udział w eliminacjach XXV Regionalnego Przeglądu Pieśni śląskie śpiewanie im prof. Adolfa Dygacza. Organizatorzy: Związek Górnośląski w Katowicach, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, telewizja TVS.
Uczennice zakwalifikowały się do finału i wystąpią 8 czerwca na koncercie finałowym w Koszęcinie w siedzibie zespołu Śląsk. Koncert będzie rejestrowany przez telewizję TVS.

Napisali o nas w nowiny.pl

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach