List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach