Projekt edukacyjny klas II gimnazjum

2018-05-14

 

 

Projekt uczennic klasy IIA opiekun p. Patrycja Rusin

Projekt pt. "Bohaterowie bajek na lekcji języka angielskiego." przeprowadzony na lekcji języka angielskiego w klasie IIIASP

Projekt pt."Czy styl życia Brytyjczyków, Amerykanów i Polaków  jest zdrowy? który uczennice prezentowały przed swoimi rodzicami i kolegami.

Projekt uczennic klasy IIE/IIB opiekun p. Danuta Kurasz-Szyszka

Projekt pt. "Dysputa filozoficzno-poetycka". 

 

Cztery uczennice klasy 2e Julia, Martyna, Emilia i Malwina oraz jedna z klasy 2b Ania zaprezentowały 22 maja swój projekt edukacyjny, czyli "Dysputę filozoficzno - poetycką".

Pomysł polegał na tym, że dziewczyny wcieliły się w role poetów Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Jana Brzechwy oraz filozofa mieszkającego
w beczce Diogenesa.

Dialogi były zbudowane z fragmentów ich tekstów,  tak zestawionych, aby tworzyły logiczną
i dowcipną całość. Niesamowite rekwizyty i efekty specjalne wzbogaciły prezentację.

 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach