Przełomowy czas 1918-1922

2018-04-17

 Zapraszamy na zwiedzanie wystawy „Przełomowy czas 1918-1922”. Wystawę można u nas oglądać od 10 kwietnia do 4 maja 2018 r.

Wystawa pod tytułem„Przełomowy czas 1918-1922”  pochodzi ze zborów Muzeum w Rybniku. Składa się z 12 dużych plansz, które przedstawiają Górny Śląsk z okresu powstań i plebiscytu. To  dokumenty i fotografie, dzięki którym można lepiej poznać ten przełomowy dla Śąska okres. Wystawa wiąże się z  95. rocznicą III powstania śląskiego.

Wystawa ma przypomnieć o atmosferze tamtych lat, która panowała na ziemi rybnickiej. Pokazuje fotografie zwykłych rybniczan związanych z działalnością pro polską. Przedstawia wybitne postacie naszej ziemi z tego okresu m. in. burmistrza Webera. Warto spojrzeć w twarze ludzi z tamtych lat, dla których patriotyzm nie był pustym słowem.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach