Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach