Konkurs - „Mam talent na bezpieczeństwo''

2018-02-21

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, szkół średnich.
Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym. Jak przeciwdziałać ludzkiej i społecznej tragedii wynikającej z wypadków drogowych.
2. Dorośli w profilaktyce ruchu drogowego – postawa, wzorzec dla młodych czy wręcz odwrotnie.
3. Wizja bezpiecznej komunikacji. Prezentacja właściwych postaw uczestników ruchu drogowego.

Konkurs obejmuje przygotowanie dowolnej pracy o charakterze artystycznym związaną z tematem konkursu np. występ sceniczny, rysunek, przedstawienie teatralne i inne formy artystyczne tematycznie pozwalające zaprezentować możliwości oddziaływania na poprawę bezpieczeństwa. Praca ta ma obejmować jeden lub więcej tematów z podanych (w przypadku nagrań audio/video limit trwania prezentowanej inicjatywy max. 1min,30sek ), w przypadku występu scenicznego, przedstawienia, skeczu, bądź innej tego typu inicjatywy artystycznej limit trwania inicjatywy max. 4 min.

Praca konkursowa może być wykonana przez 1 osobę lub zespół.

Termin do 12.04. 2018 r.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w regulaminie: http://slaska.policja.gov.pl/kat/ruch-drogowy/mam-talent-na-bezp/225523,Konkurs-MAM-TALENT-NA-BEZPIECZENSTWO.html
Konkurs przygotował Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy współpracy z Kuratorium Oświaty, Wydziałem Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, TVP - 3 Oddział Katowice oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.
Prezentacja zgłoszonych prac odbędzie się w dniach 3-5 maja br., a Gala Finałowa połączona z rozdaniem nagród - 1 czerwca br. w Katowicach.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach