Stop smogowi

2018-02-11

W SP 36 zakończył się konkurs plastyczny „Stop smogowi” którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych, poznanie źródeł zanieczyszczenia powietrza, uwrażliwienie na piękno przyrody.
Warunkiem udziału w konkursie było indywidualne wykonanie pracy plastycznej, która przedstawiać będzie skutki oraz sposoby walki ze smogiem.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Emilia Maraszek - 3d
II miejsce - Olga Walczak - 3f
III miejsce - Jakub Pawliczek - 7a
Wyróżnienia:
1.Sylwia Pleszewska - 3e
2.Karol Sokołowski - 4a
3.Julia Pikulicka - 4a
4.Natalia Oleś - 4a

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach