Szkolny Konkurs Recytatorski

2018-01-16

Zapraszamy do wzięcia udziału w eliminacjach szkolnych do Miejskiego Konkursu Recytatorskiego "MAŁY OKR"

WARUNKI REGULAMINOWE:
1. Do etapu miejskiego zakwalifikowane zostają: 1osoba z klasy VII reprezentująca szkołę podstawową i 2 osoby z każdego gimnazjum. Organizator eliminacji miejskich może podjąć decyzję o zmianie wysokości limitów kwalifikacyjnych.
2. W ramach miejskiego konkursu recytatorskiego odbędą się:

TURNIEJ RECYTATORSKI,

TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA,

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ.

3. W Turnieju Recytatorskim uczestnicy prezentują jeden utwór poetycki oraz fragment prozy o dowolnej tematyce – czas prezentacji do 7 min. łącznie.
4. W Turnieju Wywiedzione ze Słowa uczestnicy przygotowują:
repertuar dowolny (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów) lub
dowolną formę prezentacji (teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego
ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – czas prezentacji do 7 min.
5. W Turnieju Poezji Śpiewanej wykonawcą jest solista, który do prezentacji zgłasza
jeden utwór śpiewany, jeden recytowany i ewentualnie, jako drugi, śpiewany utwór
z tekstem własnym. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 8 minut.
W ramach repertuaru śpiewanego wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej. Do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument lub zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w konkursie zgłaszają się do nauczycieli polonistów.
Eliminacje szkolne odbędą się w ostatnim tygodniu lutego, a konkurs miejski 13 marca 2018r.
Wszelkich informacji udzielają nauczyciele poloniści.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach