Konkurs "W świecie żywiołów - ogień"

2018-01-15

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku serdecznie zaprasza uczniów klas II i III gimnazjum do wzięcia udziału w III edycji międzypowiatowego konkursu "W świecie żywiołów - ogień".W konkursie udział biorą dwuosobowe drużyny uczniów z klas II i III gimnazjum. Konkurs odbędzie się 27 lutego 2018r.Zakres obowiązujących treści nie wykracza poza podstawę programową matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii w gimnazjum za wyjątkiem zadań, których treść zostanie wyjaśniona w trakcie prezentacji. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Konkurs został umieszczony na liście Śląskiego Kuratora Oświaty i może być wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum. Zachęcam i proszę o szybką decyzję. W dwóch wcześniejszych edycjach zajęliśmy zawsze 1 miejsce. Pozdrawiam i czekam na grupy 2 osobowe do końca tygodnia czyli do 19 stycznia.
Małgorzata Chmielewska

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach