Stop smogowi - konkurs i wyniki

2018-01-15

Ogłaszamy szkolny konkurs „Stop smogowi”. Jego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych, poznanie źródeł zanieczyszczenia powietrza, uwrażliwienie na piękno przyrody.
Warunkiem udziału w konkursie jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej na dużym brystolu w dowolnej technice, która przedstawiać będzie skutki oraz sposoby walki ze smogiem.
Konkurs traw do 20 stycznia. Prace można przynosić do p. Agnieszki Zaik oraz p. Danuty Wiosny.

I miejsce - Emilia Maraszek - 3d
II miejsce - Olga Walczak - 3f
III miejsce - Jakub Pawliczek - 7a
Wyróżnienia:
1.Sylwia Pleszewska - 3e
2.Karol Sokołowski - 4a
3.Julia Pikulicka - 4a
4.Natalia Oleś - 4a

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach