Konkurs Biblijny

2017-12-14

Dnia 14 grudnia 2017 r. został przeprowadzony szkolny etap XVII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego dla gimnazjum , organizowany przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach pod patronatem JE Ks.Arcybiskupa dr Wiktora Skworca.
Celem konkursu było poznanie treści Dziejów Apostolskich, pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże, zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły, inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej. W konkursie wzięło udział 27 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
1. Jakub Szymura 3d
2. Dawid Kula 3d
3. Julia Lerch 2e

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach