2024-03-21

Pierwszego dnia wiosny piękna pogoda zachęciła do wyjścia poza szkolne mury. Uczniowie klas V zamiast na wagary, poszli na nietypową lekcję języka angielskiego. Nauczycielki języka angielskiego zorganizowały dla uczniów wiosenne zajęcia outdoorowe. Niektórym udało się nawet "złapać" bociana i skowronka :) Nauka na świeżym powietrzu pozwala kształtować, doskonalić i wykorzystywać różnorodne umiejętności - między innymi komunikatywność, praca zespołową oraz kreatywność. Outdoor Education zawiera w sobie elementy takie jak: rozwój umiejętności fizycznych; rozwój interpersonalny lub rozwój umiejętności edukacyjnych oraz rozwój relacji ekologicznych (relacji ze środowiskiem) czyli idealnie wpisuje się w realizowany w szkole projekt Erasmus+.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach