Ogólnopolski Program Trzymaj Formę!

2024-04-11

Trzymaj formę!

Od wielu lat w naszej szkole realizowany jest Ogólnopolski Program Trzymaj Formę! propagujący zdrowy styl życia. Działania podejmowane w ramach tego programu obejmują promowanie postaw prozdrowotnych - aktywność fizyczną zarówno w szkole, jak i poza nią, zdrowe odżywianie i szeroko pojęty zdrowy styl życia. Realizacja tego programu obejmuje wszystkich uczniów szkoły, przede wszystkim na lekcjach biologii, przyrody, w-fu, ale także na lekcjach w klasach 1-3. Działania podejmowane w ramach tego programu doskonale wpisują się również w realizację zadań w międzynarodowym programie Erasmus+ realizowanym w naszej szkole.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach