Zbiórka elektrośmieci w szkole - Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

2024-04-11
Plakat promujący bezpłatną zbiórkę elektrośmieci w szkole

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

W drugim półroczu tego roku szkolnego nasza szkoła przystąpiła do konkursu "Wszystkie Dzieci Zbierają Elektrośmieci". Uczniowie i Rodzice przynoszą do szkoły wszystkie popsute lub niepotrzebne sprzęty oraz zużyte baterie. Chronimy w ten sposób środowisko naturalne. Wszystkie elektrośmieci zostaną odebrane przez firmę i poddane utylizacji bądź recyklingowi, a szkoła otrzyma za to nagrody.

Udział w tym konkursie to również realizacja zadań zawartych w programie Erasmus+ realizowanym w naszej szkole.

Prosimy o przynoszenie elektrośmieci do końca maja.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach