Terapie grupowe w PPP w Rybniku - informacja

2022-09-20

 

Szanowni Rodzice, zapraszam do zapoznania się z ofertą terapii grupowych planowanych w PPP w Rybniku.
W zamieszczonym linku widnieją wszelkie informacje dotyczące powstających grup na terenie poradni.

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy informacje na temat planowanych terapii grupowych w roku szkolnym 2022/2023 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rybniku.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami zapisu oraz opisem grup. Karty zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariatach Poradni do końca września 2022 roku. Większość terapii rozpocznie się w październiku.
O zakwalifikowaniu dziecka/ ucznia/ uczennicy do grupy decydują terapeuci w oparciu o karty zgłoszenia na terapie grupowe oraz często dodatkową konsultację.

 

https://ppprybnik.pl/#:~:text=Terapie%20grupowe%20w,12%20wrzesie%C5%84%202022

 

Pedagog - Agnieszka Majewska

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach