Wyniki całorocznego konkursu sportowego klas IV-VIII "SPRAWNA KLASA" już są!

2022-06-19

Zakończyła się całoroczna rywalizacja klas IV-VIII w konkursie „Sprawna klasa”.

Przedstawiamy wyniki oraz przypominamy zasady konkursu:

Cele:

- popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia

- sportowa rywalizacja i wychowanie zgodnie z zasadą „fair play”,

- współpraca i współdziałanie w grupie,

- zachęcanie uczniów do podejmowania działań na rzecz podnoszenia własnej sprawności fizycznej i zdrowia w czasie wolnym,

- uświadomienie potrzeby ruchu i korzyści, jakie przynosi,

- harmonijny rozwój umysłowy i fizyczny organizmu ucznia,

- selekcja do reprezentacji szkoły w wymienionych dyscyplinach sportowych

Realizacja:

Wszystkie zadania konkursowe są przeprowadzane na lekcji - konkurencje lekkoatletyczne (pod uwagę bierzemy tylko najlepszy wynik w każdej klasie) - oraz na zawodach sportowych i konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Dyscypliny i konkurencje sportowe wchodzące w skład „Sprawnej Klasy”:

- lekkoatletyka I semestr (60 m, 300 m, 600 m dziewcząt, 1000 m chłopców),

- lekkoatletyka II semestr (4x30 m, 10x30 m, piłka lekarska),

- wszystkie szkolne i pozaszkolne zawody sportowe, w których uczniowie wezmą udział,

- wszystkie konkursy o tematyce sportowej.

Punktacja:

- Za I miejsce w każdej konkurencji lekkoatletycznej klasa otrzymuje 5 punktów, za drugie miejsce 4 punkty, za trzecie miejsce 3 punkt, za 4 miejsce 2 punkty a za 5 miejsce 1 punkt.

- Każdy uczestnik zawodów szkolnych otrzymuje 1 punkt dla klasy za sam udział. Za zajęcie miejsca I-III uczeń otrzymuje 2 punkty.

- Każdy uczestnik zawodów pozaszkolnych otrzymuje 2 punkty dla klasy za sam udział. Za zajęcie miejsca I-III uczeń otrzymuje 3 punkty.

- Każdy uczestnik szkolnych konkursów o tematyce sportowej otrzymuje 1 punkt dla klasy za sam udział. Za zajęcie miejsca I-III uczeń otrzymuje 2 punkty.

- Każdy uczestnik pozaszkolnych konkursów o tematyce sportowej otrzymuje 2 punkty dla klasy za sam udział. Za zajęcie miejsca I-III uczeń otrzymuje 3 punkty.

Klasyfikacja:

Klasa IV a, IV b, IV c, V a, V c rywalizują między sobą

Klasa VII a, VII b, VIII a, VIII b rywalizują między sobą.

W każdej kategorii zwycięża klasa, która w czasie roku szkolnego zdobędzie największą ilość punktów.

 

Tabela 4. Punkty klas IV-V łącznie.

Klasa

Lekka atletyka 1

Lekka atletyka 2

Zawody i konkursy sportowe

Razem punkty dla klasy

Miejsce

IV a

10

12

18

40

IV

IV b

20

20

92

132

II

IV c

19

14

3

36

V

V a

14

25

49

88

III

V c

28

19

117

164

I

 

Tabela 4. Punkty klas VII-VIII łącznie.

Klasa

Lekka atletyka 1

Lekka atletyka 2

Zawody i konkursy sportowe

Razem punkty dla klasy

Miejsce

VII a

16

19

16

51

IV

VII b

22

21

73

116

I

VIII a

27

27

39

93

II

VIII b

18

18

25

61

III

 Serdecznie dziękujemy wszystkim klasom za zaangażowanie i gratulujemy zwycięzcom!!

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach