Z kulturą mi do twarzy.

2022-06-07
Zdjęcie przedstawia kadr z projektu: "Z kulturą mi do twarzy".

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas I - III pod kierunkiem wychowawców oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne przystąpili do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy". Projekt realizowany był od października 2021 r. do maja 2022r. Jak sama nazwa projektu wskazuje jego głównymi celami jest wprowadzić uczniów w świat wartości , w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywać wzorce postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, a także formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
Uczniowie naszej szkoły wykonali łącznie 24 zadania z czterech modułów ( "W krainie muz", "Tu jest moje miejsce", "Kocham, lubię, szanuję", "Kultury świata"). Wszystkie zadania dały dzieciom wiele satysfakcji i radości z ich realizacji, gdyż pozwoliły uczniom poznać różne oblicza szeroko rozumianej kultury. Realizacja zadań projektowych bardzo pozytywnie wpłynęła na dzieci. Ciekawe zadania pozwoliły zmobilizować i zaktywizować wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa w projekcie. Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy" wprowadził uczniów bez wątpienia w świat tak ważnych dziś wartości jak: współpraca, solidarność, patriotyzm, szacunek dla tradycji, wskazał prawidłowe wzorce postępowania oraz zwrócił uczniom uwagę na budowanie pozytywnych relacji społecznych sprzyjających ich bezpiecznemu rozwojowi.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach