Obchody 15-lecia projektów unijnych w SP 36 w Rybniku

2022-06-05

15 LAT Z EUROPĄ!

Dnia 1 czerwca 2022 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość obchodów 15-lecia realizacji programów unijnych. Projekty realizowane były kiedy szkoła była gimnazjum w ramach  programu Socrates Comenius oraz kiedy została przekształcona w szkołę podstawową w ramach programu Erasmus+. Przebieg uroczystości był bardzo odświętny, oprócz uczniów i nauczycieli przybyli również Rodzice oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Urzędu Miasta Rybnika Wydziału Edukacji: Panie - Katarzyna Korba i Dominika Stawarz. Na pięknie udekorowanej auli przy stole zasiedli – dyrekcja szkoły, przedstawicielka Rady Rodziców, Panie z Urzędu Miasta oraz koordynatorka wszystkich projektów Pani Marzena Kuś. Koordynatorka przedstawiła krótko wszystkie projekty.
I tak w ramach programu Socrates Comenius realizowane były w naszym gimnazjum następujące projekty:

1. „Poznać, żeby chronić” w latach 2007 – 2009 – projekt dotyczył edukacji proekologicznej.
2. W latach 2010 – 2012 realizowaliśmy projekt „Nasza mała ojczyzna oknem na świat” promujący dziedzictwo kulturowe regionu.
3. Następny projekt „Dzień za dniem” odbywał się w latach 2012 – 2013.
4. Projekt „O krok dalej” 2016 – 2018 służył podniesieniu kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej.

W Szkole Podstawowej nr 36 realizowane były projekty:
1. 2018 – 2019 „Fajne dzieciaki”.
2. 2018 – 2021 „Wszyscy jesteśmy różni ale wszyscy uśmiechamy się tak samo”.
3. Najnowszy projekt rozpoczęty w 2021 r. to „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

W ramach każdego z tych projektów odbyło się wiele mobilności zarówno kadry nauczycielskiej jak i uczniów, a szkoła pozyskała liczne pomoce naukowe.

Pierwsza część uroczystości to występy wszystkich klas 1-3 na auli. Każda klasa wcześniej losowała kraj, którego taniec lub pieśń miała przedstawić. Występy małych dzieci były bardzo udane, publiczność zaskoczona była strojami, aranżacjami i przygotowaniem maluchów. I tak klasa Ia pokazała rumuński taniec „Alunelul”. Klasa Ib wylosowała Cypr i prezentowała taniec „Zeibekiko”. Klasa I c przedstawiła słowacki taniec „Ej, na tarki”. Klasa Id zaprezentowała niemiecką piosenkę „Hallo hallo schon, dass Du da bist”. Klasa IIa przedstawiła włoską piosenkę „Nella Vecchia Fakttoria”. Grecja została przedstawiona przez klasę IIb – i tu pojawił się oczywiście taniec „Grek Zorba”. Następnie występowała klasa IIc z hiszpańskim flamenco a IId przedstawiła finlandzki taniec „Jentka”. Klasy III miały do pokazania tańce lub piosenki Turcji, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Francji, tutaj również pojawiły się piękne wykonania.

Klasy 4-8 również losowały kraje i ich zadaniem było przygotowanie w sali lekcyjnej prezentacji tego kraju – czyli zwyczajów, kuchni, zabytków, strojów. W tym konkursie najlepiej wypadła klasa Va prezentująca Grecję, drugie miejsce zajęła klasa IVc pokazująca Portugalię, a trzecie miejsce klasa IVb  z piękną Maltą.

Wszystkie prezentowane kraje były krajami partnerskimi w naszych projektach.

Obchody zakończyły się rozgrywkami sportowymi między klasami w ramach projektu – „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Uroczystość 15-lecia projektów unijnych w naszej szkole to prawdziwe święto Europy i UE. Zobaczyliśmy naszych uczniów (nawet tych 7-letnich) jako prawdziwych Europejczyków i obywateli świata. Realizacja projektów unijnych znacząco przyczyniła się do poznania przez naszych uczniów UE i poczucia przez nich przynależności do niej.

Poniżej link do prezentacji na temat projektów realizowanych w szkole w latach 2007 - 2022.
https://drive.google.com/file/d/1tnLjdVUl_t2D7AjFcGLtB0fS7RPUbAY4/view?usp=sharing

 15 lat z Europą w SP36

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach