Wyjazd uczniów do Rzymu w ramach projektu Erasmus+

2022-05-29
Zdjęcie przedstawia kadr z wyjazdu uczniów do Rzymu w ramach projektu Erasmus+

W ramach projektu Erasmus+ " W zdrowym ciele zdrowy duch" w dniach 15-22 .05.2022 sześcioro uczniów naszej szkoły pod opieką p. Ewy Kuli-Fizi, p. Mirosława Szwedy, brało udział w wyjeździe szkoleniowym w Rzymie. Uczniowie wraz z opiekunami brali udział w szkoleniu na temat zapobiegania przemocy szkolnej i radzeniu sobie z emocjami- "Bullying prevention". Podczas kolejnych warsztatów uczestnicy opisywali swoje emocje w różnych sytuacjach życiowych, opowiadali o tym, jak zachować równowagę pomiędzy zdrową formą zarówno fizyczną jak i psychiczną. Niewątpliwym wyzwaniem dla uczniów było wypowiadanie się na forum w języku angielskim. Uczestnicy kursu brali także udział w profesjonalnym treningu krav magi pod czujnym okiem mistrza Valeria Pappalardo. Uczniowie po intensywnej rozgrzewce poznali techniki krav magi poprzez ćwiczenia indywidualne i w parach. Tematem przewodnim kursu w kolejnym dniu było budowanie poczucia przynależności do grupy oraz zapobieganie przemocy rówieśniczej. Uczestnicy wcielali się w rolę ofiary , napastnika oraz biernego obserwatora, jak i osoby broniącej ofiary, która jest nękana. Trening był dosyć wyczerpujący, ale uczniowie utrwalając poznane techniki super się przy tym bawili i niewątpliwie na długi czas będą pamiętać zajęcia z mistrzem Valerio. Uczniowie nabyli ciekawych i wartościowych umiejętności, które na pewno wykorzystają w przyszłości.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach