Nauczyciele SP 36 na szkoleniu w Heraklionie.

2022-05-29
Zdjęcie przedstawia kadr -nauczyciele SP 36 na szkoleniu w Heraklionie

W ramach projektu Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch" (In a healthy body, healthy mind) o nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353, którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu nauczyciele naszej szkoły : Zenona Suwałek, Marzena Kuś, Żaneta Rarot-Szweda oraz Martyna Zimny uczestniczą w szkoleniu Inclusive education trought art. Kurs ma na celu poznanie metod włączenia społecznego poprzez sztukę. W pierwszych dniach szkolenia uczestnicy warsztatów zapoznali się z systemem szkolnictwa na Krecie, zaprezentowali swoje szkoły, poznali innych uczestników kursu oraz zwiedzili historyczne centrum Heraklionu.
Podczas wizyty studyjnej nauczyciele z SP36 odwiedzili jedną z publicznych szkół podstawowych w Heraklionie. Pedagodzy mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych, podczas których pozytywnie zaskoczyła ich otwartość dzieci w komunikacji. Nauczyciele doświadczyli na sobie jak pozytywnie artyzm wpływa na integrację zespołu, pokonywanie barier i swoich ograniczeń. Artystyczne podejście warto również wykorzystać w przedmiotach ścisłych. Siedmiodniowy kurs zwieńczylo uroczyste wręczenie certyfikatów.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach