Nauczyciele SP 36 na kursie w Rzymie

2022-04-05

Komunikacja, motywacja, działania - w zdrowym ciele, zdrowy duch....


W ramach projektu Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch" (In a healthy body healthy mind) o nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353, którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej jako sposobu na zapewnienie zdrowia psychicznego, nauczyciele: Żaneta Rarot-Szweda, Patrycja Rusin, Agnieszka Zaik oraz dyrektor szkoły Krzysztof Zaik udali się z kilkudniową wizytą do Rzymu i uczestniczyli w kursie "Coaching in educational contexts to reduce early school leaving". Kurs miał na celu zwrócenie uwagi na działania jakie powinny być podejmowane w procesie edukacyjnym zapobiegające przedwczesnemu kończeniu przez uczniów edukacji i nauki.

Na kursie omawiano zagadnienia dotyczące wpływu stresu na zdrowie fizyczne i psychiczne, reagowania na niepożądane zachowania uczniów w klasie i poza nią, wyposażenia nauczycieli w narzędzia pozwalające na radzenie sobie z emocjami oraz zapobieganie sytuacjom konfliktowym.

W pierwszych dniach warsztatów uczestnicy zapoznali się z systemem szkolnictwa we Włoszech oraz narzędziami komunikacji cyfrowej wykorzystywanymi przez uczniów i nauczycieli w procesie edukacji. Ponadto nauczyciele uczestniczyli w interaktywnych ćwiczeniach kształtujących umiejętność komunikacji, uważnego słuchania i nawiązywania pozytywnych relacji w klasie.

Kolejne dni kursu poświęcone były motywacji, która jest bodźcem i zachętą do działania w pracy z uczniami oraz pozwala na realizację postawionych celów. Nauczyciele zapoznali się również z koncepcją japońskiej filozofii IKIGAI, która skłania do refleksji nad sensem życia, powołania, realizacji potrzeb oraz pomaga w odnalezieniu życiowej radości, motywacji do nauki i pracy. Równowaga w poszczególnych obszarach pozwala na poprawę jakości życia psychicznego, a także fizycznego zgodnie z tematem projektu Erasmus+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch".

Na zakończenie, uczestnikom kursu wręczono certyfikaty. Zdobyte doświadczenie i umiejętności nauczyciele wykorzystają do podniesienia jakości pracy szkoły.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach