Seria zajęć prozdrowotnych w klasie 1a - w ramach projektu Erasmus+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch".

2022-03-29

ZDROWY STYL ŻYCIA - CZY WIESZ CO JESZ?

W ramach realizacji projektu unijnego Erasmus + "W zdrowym ciele zdrowy duch" o nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019353 Panie Martyna Zimny i Agnieszka Zaik przeprowadziły serię zajęć o tematyce prozdrowotnej w klasie 1a.

Zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem najpierw zostały szczegółowo omówione podczas zajęć teoretycznych, gdzie to uczniowie starszych klas opowiadali między innymi o piramidzie zdrowego odżywiania, oraz tym jak korzystny wpływ na nasze zdrowie ma ruch. W związku z tym, że nawet zwykły spacer pozwala dotlenić organizm, wychowankowie 1a udali się na krótką wycieczkę wokół szkoły. Następne zajęcia miały na celu połączenie przyjemnego z pożytecznym - zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystali do rozwiązywania quizu, zagadek, segregowania różnych opakowań. Zwieńczeniem serii zajęć była  ZABAWA. Uczniowie zaprojektowali szyldy dla swoich sklepów, przygotowali swoje stanowiska i wyruszyli po "zdrowe zakupy " :)

Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat prawidłowego odżywiania, dowiedzieli się w jaki sposób można tworzyć warunki do promowania zdrowego stylu życia, nauczyli się poprawnie segregować produkty żywieniowe (co należy jeść często, a co rzadziej), i kształtowali umiejętności społeczne (porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych).

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach