LOTERIA WIELKANOCNA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

2022-03-25

Nasza biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów na "LOTERIĘ WIELKANOCNĄ", która odbędzie się 7 kwietnia od godz. 8:45 i potrwa do wyczerpania wszystkich losów. 

REGULAMIN LOTERII WIELKANOCNEJ

1. Organizatorem loterii wielkanocnej jest biblioteka szkolna.
2. Loteria rozpocznie się w czwartek 7 kwietnia od godziny 8:45 i będzie trwać do wyczerpania losów.
3. Nie wszystkie losy wygrywają.
4. W loterii może wziąć udział każdy uczeń, który w tym dniu wypożyczy jedną dowolną książkę.
5. Wypożyczyć książkę może tylko ten uczeń, który nie zalega ze zwrotem książek i posiada kartę czytelnika.
6. W loterii można wziąć udział 1 raz w danym dniu. Zwrot wypożyczonej dzień wcześniej książki nie jest konieczny.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach