Projekt eTwinning "There were bees were we were gone"

2022-02-25

W naszej szkole realizowany jest obecnie projekt eTwinning "There were bees were we were gone". W projekcie uczestniczą szkoły i przedszkola z Polski, Turcji i Rumunii, tematyką projektu jest ekologia, a przede wszystkim istota występowania pszczół w naszym ekosystemie.

Dzięki założeniom projektu budujemy świadomość młodych ludzi nt. środowiska naturalnego, a także uzmysłowiamy jak wysoki wzrost śmiertelności pszczół nastąpił z powodu zanieczyszczenia środowiska, pestycydów, niekontrolowanych pestycydów i zmian klimatycznych. Podejmowanie działań w celu zapobiegania wszystkim czynnikom powodującym śmierć pszczół jest głównym obowiązkiem wszystkich ludzi, nie tylko tych pracujących w branży pszczelarskiej. Ponieważ, jak powiedział Albert Einstein: „Jeśli pszczoły znikną z powierzchni ziemi, ludzkość będzie miała tylko 4 lata życia... Dlatego jeśli nie mamy pszczół, nie będziemy mieć przyszłości dla naszych dzieci. Ma to na celu uświadomienie we wczesnym dzieciństwie, jak ważne są pszczoły dla naszego świata i dla zrównoważonego życia. Jednocześnie staramy się wspierać wiele obszarów rozwojowych w tym projekcie, w których nauczymy się tego bawiąc się i korzystając z technologii.
 
 
 
Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach