2021-10-04

Uczniowie klasy 4b wzięli udział w zajęciach terenowych zorganizowanych
przez Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
im. J. Rogera w Rudach.

Ośrodek prowadzi od wielu lat intensywną działalność dydaktyczną, której zasadniczym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności regionu. W zdecydowanej większości zajęć realizowanych w Ośrodku, treści ekologiczne splecione są z zagadnieniami dotyczącymi przyrody, historii, fizyki, chemii, a przede wszystkim szeroko pojętego regionalizmu. Zajęcia odbywają się na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych zlokalizowanych na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Podczas wyjazdu nasi uczniowie wzięli udział w zespołowym konkursie terenowym „Ekopodchody”. Wyjazd ten dał uczniom możliwość oderwania się od ławki szkolnej i poznania przyrody w ciekawszy i bardziej przyjemny sposób i stanowił doskonałe połączenie edukacji z rekreacją i turystyką.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach